تلگرام سایت تحقیق
امروز : 30 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 1451 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 532
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات 29

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. quality of service7
تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات27 (Q O S)

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Quality of servise - QOS 7
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - امنيت در محيط آموزش الكترونيك آنلاین21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. security in tne online E-learning environment23
تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 23000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - گام برداشتن به سوی تصور احتمالات جدید24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. stepping back to envision19
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Stochastic volatility in mean model within a dynamic framework 6
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic human resource practices and innovation performance — The 9
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic talent management - A review and research agenda9
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategy, IT applications for planning and contro10
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategy, organization structure and success in the lodging industry 6
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان ساختاری با استفاده از متد اصل محدود 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. STRUCTURAL RELIABILITY USING THE FINITE 11
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ساختن شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Structuring Unstructured Peer-to-Peer Networks 10
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعه منطقه تایگا8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Taiga 6
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - داستان قوزپشت 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Tales from the6
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تیم راهبردها و ابزار برای افزایش کارآیی و ایمنی بیمار19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Teams communicating through STEPPS4
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the impact of npd strategy, product strategy and npd process on perceived cycle time 12
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the inside scoop on content, process , polocies , impact and challenges 12
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چالش هاي مديريت آگاه و علم مديريت 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the knowledge leadership challenge 23
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 23000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the myth of globalization 8
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جهش ساختاری در طراحی سازمانی نشأت گرفته از منظر دانش20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE PARADIGMATIC SHIFT IN ORGANIZATIONAL DESIGN10
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تمايل به ادغام و يكپارچه سازي در صنعت داروسازي25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Urge to Merge in the Pharmaceutical Industry 7
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 532

ترجمه مقاله تحقیق - معرفي كيفيت خدمات 29 ترجمه مقاله تحقیق - معرفي كيفيت خدمات27 (Q O S) ترجمه مقاله تحقیق - امنيت محيط آموزش الكترونيك آنلاین21 ترجمه مقاله تحقیق - گام برداشتن سوی تصور احتمالات جدید24 ترجمه مقاله تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم روي تورم - ناپايداري تصادفي مدل ميانگين21 ترجمه مقاله تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی اهداف مورد بحث تحقیق 24 ترجمه مقاله تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات برنامه ريزي كنترل ، عملكرد شركت 25 ترجمه مقاله تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان موفقیت صنعت مسکن14 ترجمه مقاله تحقیق - اطمینان ساختاری استفاده متد اصل محدود 18 ترجمه مقاله تحقیق - ساختن شبکه نظیر نظیر بدون ساختار 15 ترجمه مقاله تحقیق - مطالعه منطقه تایگا8 ترجمه مقاله تحقیق - داستان قوزپشت 5 ترجمه مقاله تحقیق - تیم راهبردها ابزار افزایش کارآیی ایمنی بیمار19 ترجمه مقاله تحقیق - زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات چالش ها18 ترجمه مقاله تحقیق - چالش هاي مديريت آگاه علم مديريت 30 ترجمه مقاله تحقیق - توهم جهانی سازی 18 ترجمه مقاله تحقیق - جهش ساختاری طراحی سازمانی نشأت گرفته منظر دانش20 ترجمه مقاله تحقیق - تمايل ادغام يكپارچه سازي صنعت داروسازي25;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018