تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 7866 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Analysis of Life Insurance Demand26
تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مبحث رسانایی6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. conductometry3
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Conexant USB ADSL Modem34
تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Conexant USB ADSL Modem34
تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تعریف نوآوریی3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DEFINITION OF INNOVATION4
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Design of a Balanced Scorecard ultimately7
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه¬ي معماري فرايند متوالي53

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Develop an End-to-End Process Architecture33
تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل دیجیتال جریان مقاومتی (DRC) در مبدل¬های تفکیک شده موازی 26DC–DC

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Digital Resistive Current (DRC) Control for the12
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Does government ideology influence deregulation21
تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید داس مقاوم با جداول معمایی ایستگاه پردازشگر داس14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DOS-resistant Authentication with Client Puzzles8
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری های آموزشی7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Educational “Innovation” v. Educational Innovation 5
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه¬ریزی استراتژیک موثر در سیستم¬های ترانزیت دولتی 31

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effective strategic planning in public transit systems 20
تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقايسه زيست چينه اي سازند تاربور در فارس داخلي و لرستان 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Environmental stratigraphic comparison of Tarbur Formation in interior Fars and Lorestan: 10
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Exploring co-management theory: Prospects for sociobiology and 12
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Framework for formal implementation of the business understanding 11
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جنسیت و نفوذ اجتماعی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GenderAndSocialInfluence 17
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ، ورزش و توسعه 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. HEALTH, DEVELOPMENT 52
تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیران HR ايجاد فناوری بیشتر 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. HR Executives Making More Of Technology 3
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرا و تحقق الگوریتم QOS بر ای کاربردهای زمان واقعی در شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLS

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Implement a QoS Algorithm for Real-Time Applications in the 5
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر کشورهای برگزیده آسیا هند32 ترجمه مقاله تحقیق - مبحث رسانایی6 ترجمه مقاله تحقیق - مودم 34 ترجمه مقاله تحقیق - مودم 34 ترجمه مقاله تحقیق - تعریف نوآوریی3 ترجمه مقاله تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن مورد شناسایی تعدادی معیارهای مالی یا غیرمالی13 ترجمه مقاله تحقیق - توسعه¬ي معماري فرايند متوالي53 ترجمه مقاله تحقیق - کنترل دیجیتال جریان مقاومتی (DRC) مبدل¬های تفکیک شده موازی 26DC–DC ترجمه مقاله تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت قانون زدایی بازارهای تولید اثر گذارد30 ترجمه مقاله تحقیق - تأیید داس مقاوم جداول معمایی ایستگاه پردازشگر داس14 ترجمه مقاله تحقیق - نوآوری آموزشی7 ترجمه مقاله تحقیق - برنامه¬ریزی استراتژیک موثر سیستم¬های ترانزیت دولتی 31 ترجمه مقاله تحقیق - مقايسه زيست چينه اي سازند تاربور فارس داخلي لرستان 4 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس موفقیت بیولوژی اجتماعی دگر خواهی متقابل 25 ترجمه مقاله تحقیق - چارچوبی پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه داده کاری 32 ترجمه مقاله تحقیق - جنسیت نفوذ اجتماعی 21 ترجمه مقاله تحقیق - سلامت ، ورزش توسعه 4 ترجمه مقاله تحقیق - مدیران HR ايجاد فناوری بیشتر 3 ترجمه مقاله تحقیق - اجرا تحقق الگوریتم QOS ای کاربردهای زمان واقعی شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLS ترجمه مقاله تحقیق - انجماد سریع اختصاصی مواد غذایی 14;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018