تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 4912 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

تحقیق های آماده صفحه 234

تعداد کل صفحات 508
ترجمه مقاله و تحقیق - خطرات و آسیب پذیری های فضای مجازی 90

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. SECURE CYBERSPACE 122
تعداد صفحه : 212 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خودشکوفایی 2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Self-actualization 1
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3900 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مروری بر تکنولوژی سنسورهای امروزی 37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Introduction 34
تعداد صفحه : 71 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بخش 5 . کنترل طریقه ریزش - سر خوردن 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Chapter 5 Sliding Mode Cintrol 10
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فاکتورهای ساختاری گروه NPO(توسعه محصول جدید) در راستای قابلیت تولید (تولید پذیری) 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Structural factors of NPD (new product development) 21
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت و بهداشت سالمندان 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The age hygiene and health 4
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت رایج سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The current status of Marketing Information Systems in Jordanian 11
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The E- Commerce Security Risk Management and Measure Research 7
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - موقعیت محیطی کارآفرینی 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The environmental context of 15
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر هواشناسی و انواع چرخش جوی 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Influence of Meteorological Conditions and Atmospheric Circulation Types on 18
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE POLITIC OF BUREAUCRACY 11
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیاستهای بروکراسی25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE POLITS OF BUREAURACY 17
تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توان و تاثیرات تحقیق کارآفرینی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Power and Effects 13
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The relationship between psychiatric symptomatology and motivation of challenging behaviour: A preliminary study 10
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش تهیه حساب جهت مدیران 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The roles and effects of paradigms in accounting research 12
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Viewpoint of E-Commerce Security in the Digital Economy 6
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 16900 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عدد ایده آل ضعیناَ شبه اول برای نیم گروه 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE WEAKLY SEMI-PRIME IDEALD OF po-T- SEMIGROUPS 5
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - - شهرهای جهان سوم 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THIRD WORLD Cities 9
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توریسم در ترکیه 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Tourism in Turkey 8
تعداد صفحه : 64 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ترانزیستور 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Transistor 3
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 10400 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 508
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017