تلگرام سایت تحقیق
امروز : 31 فروردین سال 1397
بازدید امروز : 4125 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 527
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Applications for all sectors27
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Almoravid Koubba,marrakesh9
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجشهای چند کاناله در دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Multi-channel gauges in hot strip mills9
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - موسيقي در استان گيلان2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Music in province of Guilan3
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نگلر یا فلوری 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Naegleria fowleri4
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین تراکم غیر پارامتری24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nonlinear Time Series20
تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تایپ در مورد معمار موفق6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Lord Foster Britains most successful architect of recent times is to lay off almost3
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش عملیاتی10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Operations research9
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نمای کلی چالش های عدیده ای که درسر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Overview of the Face Recognition Grand Challenge_15
تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 19500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کار پاره وقت در اروپا25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Part-time work in Europe19
تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پاول کورین 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Pavel Korin3
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تخت جمشید 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. 4 Persepolis
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 11700 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کلی برای مربیان 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. PHILOSOPHY FOR COACHES 6
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 18200 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 6
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 15600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Plant propagationf 6
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 15600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 15
تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Privacy and Confidentiality in 13
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Right Angle Gearbox Process Plans 5
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 10400 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی و ثبت چهره سه بعدی بر اساس - تصویر گرفته شده 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Profile-Based 3D Face Registration 9
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ROLE OF EXPERT SYSTEM IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 9
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 527

ترجمه مقاله تحقیق - سیستم کنترلی - سیستم کنترل درب هوشمند7 ترجمه مقاله تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12 ترجمه مقاله تحقیق - سنجشهای چند کاناله دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29 ترجمه مقاله تحقیق - موسيقي استان گيلان2 ترجمه مقاله تحقیق - نگلر یا فلوری 6 ترجمه مقاله تحقیق - تخمین تراکم غیر پارامتری24 ترجمه مقاله تحقیق - تایپ مورد معمار موفق6 ترجمه مقاله تحقیق - پژوهش عملیاتی10 ترجمه مقاله تحقیق - نمای کلی چالش عدیده ای که درسر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد21 ترجمه مقاله تحقیق - کار پاره وقت اروپا25 ترجمه مقاله تحقیق - پاول کورین 4 ترجمه مقاله تحقیق - تخت جمشید 5 ترجمه مقاله تحقیق - اصول کلی مربیان 8 ترجمه مقاله تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6 ترجمه مقاله تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6 ترجمه مقاله تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30 ترجمه مقاله تحقیق - خصوصی سازی اعتماد یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی افشاء 24 ترجمه مقاله تحقیق - برنامه مربوط فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3 ترجمه مقاله تحقیق - شناسایی ثبت چهره سه بعدی اساس - تصویر گرفته شده 14 ترجمه مقاله تحقیق - نقش سیستم خبره مدیریت منابع طبیعی 14;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018