تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 7850 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - بقعه امامزاده اسماعیل میانه2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Im am zade I shmael (miyane) tomb 2
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 2600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - امام زاده داوود2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Imamzadeh david2
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 2600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اصلاح ثبت رویداد در سیستم رأی گیری16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Improving Voting System Event Logs14
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INFORMATION TECHNOLOGY ADOPTION DECISION ANALYSIS USING AHP5
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 6500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Iterface in vesting ations of alumina and aluminosilicate short-fiber-reinforced aluminum-alloy composites8
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت سلامت ماهیان11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Interoduction to Fish Health Management5
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 6500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف پاسخگویی HTTP 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. HTTP RESPONSE SPLITTING5
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 6500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اصفهان و بناهای تاریخی آن9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Isfahan15
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 19500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری مشترک 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Introduction4
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 5200 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانش13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Knowledge management7
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم مدیریت یادگیری3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Learning management system2
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 2600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری مدیریت7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Management accounting5
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Probe into the Modes of International Human Resource12
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 15600 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات مدیریتی34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS16
تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 20800 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیکربندی های میانجی بازاریابی – فروش در شرکت های B2B44

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Marketing–sales interface configurations in B2B firms22
تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش این که مردم چگونه اوقات خود را سپری می کنند .5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Measuring How People Spend Their Time16
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Measuring the effectivenss of a human resource in for mation system in National Iranian Oli Comany10
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهایی در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان - بازیابی متون25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Methods for evaluating hospital systems:a literature review16
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری مدرن11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Modern architecture7
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - بقعه امامزاده اسماعیل میانه2 ترجمه مقاله تحقیق - امام زاده داوود2 ترجمه مقاله تحقیق - اصلاح ثبت رویداد سیستم رأی گیری16 ترجمه مقاله تحقیق - تجزیه تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات استفاده AHP12 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت سلامت ماهیان11 ترجمه مقاله تحقیق - شکاف پاسخگویی HTTP 8 ترجمه مقاله تحقیق - اصفهان بناهای تاریخی آن9 ترجمه مقاله تحقیق - سرمایه گذاری مشترک 14 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت دانش13 ترجمه مقاله تحقیق - سیستم مدیریت یادگیری3 ترجمه مقاله تحقیق - حسابداری مدیریت7 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی روش بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، موسسات کوچک متوسط چینی 14 ترجمه مقاله تحقیق - سیستم اطلاعات مدیریتی34 ترجمه مقاله تحقیق - پیکربندی میانجی بازاریابی – فروش شرکت B2B44 ترجمه مقاله تحقیق - سنجش این که مردم چگونه اوقات خود سپری کنند .5 ترجمه مقاله تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی شرکت ملی فرآورده نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19 ترجمه مقاله تحقیق - مرسریزه کردن محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی ترجمه مقاله تحقیق - روشهایی ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان - بازیابی متون25 ترجمه مقاله تحقیق - معماری مدرن11;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018