تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 107 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - میدان مغناطیسی magnetic field

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. میدان مغناطیسی magnetic field
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - در مورد خزه ها meet the bryophytes

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. در مورد خزه ها meet the bryophytes
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم عامل ناول novell

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. سیستم عامل ناول novell
تعداد صفحه : 57 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بانکداری شخصیpersonal banking

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. بانکداری شخصیpersonal banking
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه حیوانات خانگی Pet insurance

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. بیمه حیوانات خانگی Pet insurance
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. آسیب شناسی گیاهی planet patology
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless network

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless network
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteoto

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteotomy
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - علم scientific

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. علم scientific
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - sms gateway

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. sms gateway
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuries

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuries
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عرضه supply

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. عرضه supply
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Life

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Life
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - میدان مغناطیسی magnetic field ترجمه مقاله تحقیق - مورد خزه meet the bryophytes ترجمه مقاله تحقیق - زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism ترجمه مقاله تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature ترجمه مقاله تحقیق - سیستم عامل ناول novell ترجمه مقاله تحقیق - حقوق دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll ترجمه مقاله تحقیق - بانکداری شخصیpersonal banking ترجمه مقاله تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity ترجمه مقاله تحقیق - بیمه حیوانات خانگی Pet insurance ترجمه مقاله تحقیق - بررسی ابعاد مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics ترجمه مقاله تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology ترجمه مقاله تحقیق - پروتکل شبکه بیسیم planning a wireless network ترجمه مقاله تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow ترجمه مقاله تحقیق - نتیجه کیفیت زندگی شاخصه ورزشی پس جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteoto ترجمه مقاله تحقیق - علم scientific ترجمه مقاله تحقیق - sms gateway ترجمه مقاله تحقیق - جهانی شدن ، دانش اقتصاد مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics ترجمه مقاله تحقیق - آسیب ورزشی - ضایعات متداول آسیب ورزشی اتیام sports injuries ترجمه مقاله تحقیق - عرضه supply ترجمه مقاله تحقیق - جایگاه ورزش نظریه کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Life;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018