مجموعه ای بی نظیر هزاران تحقیق آماده همه رشته ها تحویل محیط ورد قابل ویرایش

امروز : 8 شهریور سال 1394
بازدید امروز : 1404 نفر
جستجوی تحقیق موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
پرداخت آنلاین بانک ملت
به پرداخت ملت
پرداخت آنلاین بانک ملی نیازمندیهای دانشجویی
پرداخت آنلاین بانک ملی
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
ابتدا مبلغ سفارش درخواستی را پرداخت و سپس اقدام به سفارش کنید . نحوه پرداخت یکی از سه حالت زیر میباشد :
پرداخت آنلاین بانک ملت -   بانک ملی   (پس از واریز را وارد نمایید)
  - پرداخت از طریق دستگاههای عابر بانک انتقال به شماره کارت   به نام سید علیرضا هاشمی (پس از واریز خود را وارد نمایید)
- واریز به شماره حساب به نام سید علیرضا هاشمی   (پس از واریز را وارد نمایید)
پس از واریز با داشتن شماره فیش واریزی (پرداخت نقدی) یا شماره کارت (انتقال کارتی) یا شماره پیگیری (واریز اینترنتی) اقدام به سفارش نمائید
صفحه فعلی : 1
تعداد کل صفحات 489
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه سنسور برای کنترل سلامتی سازه 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Sensor Network for Structural Health Monitoring 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های کامپیوتری پیشرفته 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Advanced Computer Networks 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ظرفیت سازی در تربیت مدیران پیشرفته 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Capacity building to advance entrepreneurship education 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تاثیرگذار بر مهارت های شنیداری 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Factors affecting the listening skill 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcomes 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DEFEATING DEPENDENCY, CREATING A RESISTANCE ECONOMY 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فرسودگی ناشی از عدم تبعیض 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the erosion of non-discrimination 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کفایت سرمایه،نسبت درآمد/هزینه وعملکرد بانکهای سعودی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Capital Adequacy, Cost Income Ratio and the Performance of Saudi Banks 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing Tree Seed in an Uncertain Climate 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی کشف مواد مغذی توسط سلول های ترشح کننده اینکرتین 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Molecular mechanisms underlying nutrient detection by incretin-secreting cells 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی هورمون ترشح کننده اینکرتین 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Molecular mechanisms of incretin hormone secretion 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمران 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. civil engineering 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Growth Rates of Common Tree Species in Westminster, Colorado 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش فرقه و جشن گرفتن در پیدایش جوامع نوسنگی،مدارک جدیدی از تپه گوب کلی G¨obekli Tepe, ،جنوب شرقی ترکیه 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic communities New evidence from G¨obekli Tepe, south-eastern Turkey 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 22000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های کوچک برای توضیح اصول و رمز گذاری گزارش دهی 27این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Short cases to illustrate reporting principles and coding 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. relations with OCB and sales productivity 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An overview of Mesopotamian bronze metallurgy during the 3rd millennium BC 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان

سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Efficient Key Management Scheme for Data-Centric Storage Wireless Sensor Networks 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان

سفارش
صفحه فعلی : 1
تعداد کل صفحات 489
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359      Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net       2007 - 2015