موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

عنوان تحقیق :

جنگ عوامل شیمیایی ،میکروبی، هسته ای

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 9000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب جنگ عوامل شیمیایی ،میکروبی، هسته ای کلیک کنید
تحقیقهای مشابه
جنگ عوامل شیمیایی ،میکروبی، هسته ای
17 صفحه - 9000 تومان
سلاحهای شیمیایی قبل از جنگ جهانی اول
17 صفحه - 6000 تومان
بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای ماسه ای و عوامل موثر
16 صفحه - 7500 تومان
انرژی هسته ای - شکافت هسته - گداخت هسته
23 صفحه - 6000 تومان
انرژی هسته ای - تاریخچه - کاربردها - طریقه تهیه
32 صفحه - 9000 تومان
انرژی هسته ای - طریقه تولید
32 صفحه - 7500 تومان
انرژی هسته ای و دانش کشاورزی
19 صفحه - 6000 تومان
بررسی کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی
11 صفحه - 1500 تومان
آلودگی هسته ای در خاک و محیط زیست
48 صفحه - 10500 تومان
پروژه آلودگی هسته ای در خاک و محیط زیست
67 صفحه - 60000 تومان
کاربرد انرژی هسته ای در زندگی انسان
7 صفحه - 1500 تومان
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 6000 تومان
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
17 صفحه - 7500 تومان
انرژی هسته ای فرانسه
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 30000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
12 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007