موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

�������������� �������� ���������� ������������ ���� ���������� �������� ���������� ���������� ������������������

تعداد صفحه : 33
قیمت تحقیق : 18000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب �������������� �������� ���������� ������������ ���� ���������� �������� ���������� ���������� ������������������ کلیک کنید
تحویل در محیط پاورپوینت powerpoint
عنوان :
خلاصه پاورپوینت پتانسیل یابی عناصر پرتوزا منطقه گلچه استان زنجان

اولین گام و اولین حلقه در چرخه سوخت هسته ای تامین منابع اوارنیوم مورد نیاز جهت صنعت هسته ای است.

اکتشاف اورانیوم در حوضه های رسوبی کشور اکتشاف از طریق کنترل نقاط شاخص اکتشاف هوا بود توسعه عملیات ژئوفیزیک هوایی در مناطق باقی مانده کشور اکتشاف در حیطه گندبهای غکی جنوب کشور توسعه عملیات اکتشافی در اندیس های قبلی مبانی رادیو متری انواع فروپاشی رادیو اکتیوی
 • تشعشع آلفا
 • تشعشع تبا
 • تشعشع گاما(مناسب برای اکتشاف ناحیه ای)
 • روش های اکتشاف اورانیوم بنا به آخرین فهرست ارایه شده از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) :
 • مطالعات زمین شناسی
 • برداشتهای ژئوفیزیکی هوایی (رادیومتری هوایی)
 • Airborne surveys
 • اسپکترومتری اشعه ـــــ توسط هواپیما
 • اسپکترومتری اشعه ــــ توسط اسکترومترهای دستی
 • رادیومتری دستی به وسیله شمارنده کایگروسنتیلومتر
 • رادیومتری با ماشین Carborne Surveys
 • اندازه گیری گلزرادون در خاک و قشرزیرخاک
 • تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007