موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
دوشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 1572 نفر
سفارش تحقیق :

NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 3000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

در پاسخ دادن به هر سؤال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرد . لطفاً به تمام سؤالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سؤال خاصی تلف نکنید . در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد . بلکه پاسخ شما به هر سؤال باید نماینده اولین عکس¬العمل شما در برابر سؤال باشد

 • اعتبار و روایی پرسشنامه :
 • در خصوص اعتبار NEO-FFI نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس¬های NEO-FFI همسانی درونی خوبی دارند . به عنوان مثال : کاستا و مک کراد (1992) ضریب الفای کرونباخ بین 68/0 (برای موافق بودن) تا 86/0(برای روان آزرده¬گرایی) را گزارش کرده¬اند . هلدن (1999) نیز ضریب الفای این 5 عامل را در دامنه 76/0 (برای گشودگی) تا 87/0(برای روان آزرده گرایی) گزارش می¬کند . نتایج مطالعه مورادیان و نزدیک (1995) نیز حاکی از آن است که الفای کرونباخ روان آزرده گرایی ، برون گرایی ، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از 84/0، 75/0، 74/0، 75/0، 83/0

  پرسشنامه NEO-FFI در ایران توسط گروسی (1377) هنجاریابی شده است . اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون . آزمون

  مجدد در مورد 208 نفر از دانشجویان به فاصله 3 ماه به ترتیب 83/0، 75/0، 80/0، 79/0، 79/0 برای عوامل C,A,O,E,N به دست آمده است

  همچنین در تحقیق ملازاده (1381) ضرایب اعتبار آزمون ـ آزمون مجدد در فاصله 37 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به ترتیب 83/0، 78/0، 73/0، 79/0و 85/0 برای روان آزرده¬گرایی ، برون گرایی ، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن گزارش شده است . آلفای کرونباخ نیز برای روان آزرده گرایی 86/0، برون¬گرایی 83/0، گشودگی 74/0، موافق بودن 76/0 و با وجدان بودن 87/0 و آلفای کل برابر 83/0 به دست آمده است

  در زمینه روایی همزمان این پرسشنامه و پرسشنامه نشانگر ریخت مایرز بریکز ، پرسشنامه چند جنبـه ای شخصیتی مینه¬سوتا ، پرسشنامه تجدیدنظر شده کالیفرنیا ، بررسی مزاج گلیفورد و زاکرمن ، فهرست رگه-ها و مقیاس رگه بین فردی رابطه بالایی گزارش شده است (ملازاده ، 1381)

  ...
  تحقیقهای مشابه
  NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
  7 صفحه - 2000 تومان
  پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss
  6 صفحه - 2000 تومان
  مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
  48 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 2000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 2000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 2000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 2000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 2000 تومان
  پروژه سنجش آسیبهای اجتماعی سه فصل همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  38 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 2000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
  91 صفحه - 2000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 2000 تومان
  بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
  89 صفحه - 2000 تومان
  بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اجرایی و آموزشی همراه با جامعه آماری پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  103 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 2000 تومان
  پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی
  12 صفحه - 2000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007