موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

���������� ���������� �� ���������� - ���������� �������������� ���� ���� �������������� ���� ���� ������ Hox ���� �������� ���������� MicroRNA �� ������ �������������������� ���������� ���� 12 �������� ������ �������� 16

تعداد صفحه : 8
قیمت تحقیق : 24000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب ���������� ���������� �� ���������� - ���������� �������������� ���� ���� �������������� ���� ���� ������ Hox ���� �������� ���������� MicroRNA �� ������ �������������������� ���������� ���� 12 �������� ������ �������� 16 کلیک کنید
تحقیقهای مشابه
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر سازگاری پس از رونویسی در ژن های Hox از طریق تنظیم MicroRNA و پلی آدنیلاسیون ثانوی در 12 ژنوم مگس سرکه 16
8 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007