موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 6000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :
 • مقدمه
 • جنگل های شمالی کانادا درمقایسه با قسمت جنوبی، افزایش دمای بیشتر را تجربه خواهند کرد. مجموعه از پروژه ها در آنتاریو نشان می دهند که تا انتهای قرن، دمای هوا در تابستان 3 تا 7 درجه افزایش داشته(آنتاریوی شمالی و جنوبی) و در زمستان نیز درجه هوا به 4+ خواهد رسید(کلومبو و همکاران 2007). پیش بینی های در خصوص میزان بارش همراه با تغییرات آب و هوا بسیار با هم متفاوت اند اما آنچه که مسلم است، میزان بارش برای جلوگیری ازخشکسالی ناحیه وسیعی مانند جنگل های آنتاریو، کافی نیست(وتون و همکاران 2003، کلومبو و همکاران 2007). این گونه دمای هوا و رطوبت خاک می تواند به راحتی شرایط بوم شناختی را در جنگل هاتغییر داده و عاملی قدرتمند جهت تاثیر بر میزان سازگاری درختان با منطقه محلی است.

  در نتیجه، تغییرات آب و هوا، چالش های زیادی را برای مدیریت جنگل ها در کانادا به وجود می آورد. زندگی طولانی درختان و گردش چرخه طبیعی آنان، نشان دهنده تاثیرگذاری تصمیم امروز بر آینده است. با توجه به پروژه ای که در آنتاریو صورت گرفته، افرادی که نگرانی شان تنها محدود به بوم شناسی جنگل ها، مدیریت و سیاست گذاری در این خصوص می شد، اکنون نگرانی بیشتری برای گسترش منابع دانه خواهند داشت. سوال های مهم در این خصوص عبارتنداز:

 • 1.چه تغییراتی را هنگام پخش دانه در زمان کاشت می بایست اعمال کنیم؟
 • 2.چه زمانی تغییرات را ایجاد کنیم؟
 • 3.آیا می تونانیم اثرات این تغییرات را پیش بینی نمائیم؟
 • جدا از نگرانی برای این معضلات، کنفرانسی با عنوان مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر در 14 و 15 نوامبر 2007 در آنتاریو برگذار شد. این کنفرانس با همکاری وزارت منابع طبیعی(به واسطه تغییرات نخستین آب و هوا) و مرکز تکوین جنگل آنتاریو صورت پذیرفت. این کنفرانس بر مدیریت دانه درختان در شرایطی که آب و هوا به سرعت تغییر می کند، مانند حرکت دانه ها(راهبردها و مناطق)، ابزارهای تنظیمی در این خصوص، دانش پشت شناسایی و پیش بینی الگوهای انواع پاسخ های سازگاری با آب و هوا(با دعوت از سخنرانانی که نتایج آن در ضمیمه موجود است)، نیاز به اصلاح حرکت دانه ها و مدیریت برنامه ریزی برای احیای جنگل در شرایط متغیر آب و هوایی، تمرکز کرده است. اهداف این کنفرانس شامل موارد زیر است:

  1.ایجاد آگاهی درباره تغییرات آب و هوا و پتانسیل آن در اثرگذاری بر گسترش منابع جنگل(برای مثال راهنمایی هایی در خصوص انتقال دانه، افزایش حجم منابع دانه، ذخیره سازی دانه و راهکارهایی برای اصلاح درختان).

  2.گفتگو درباره اثرات تغییرات آب و هوا بر منابع جنگل

  3.برنامه ریزی برای اقداماتی که در جهت ارتقا سازگاری جنگل ها با آب و هوای آینده صورت خواهد گرفت.

  نیازهای اساسی جهت آماده سازی برای مدیریت دانه درختان در شرایط متغیر آب و هوا

  از حضار در این کنفرانس خواسته می شود که نیازهایی را که برای مدیریت دانه درختان لازم است را شناسایی کرده و آنها را بر اساس اهمیت آنان طیقه بندی کنند. در مجموع 91 مورد شناسایی گردید که 5 مورد از مهم ترین انها عبارتنداز(تمام 91 مورد شناسایی شده توسط افراد در سایت www.fgo.ca موجود است):

  1.کسب دانش درباره این مطلب که گونه های مختلف درختان تا چه میزان با تغییرات آب و هوا سازگاری یافته و همچنین شناسایی متغیر های آب و هوا که بیشتر تاثیر را بر رشد و بقای انواع گونه ها می گذارند(برای مثال مدت فصل رشد، سطوح رطوبت خاک و حداکثر دمای تابستان).

  2.ایجاد مدل های تصمیم محور برای راهنمایی در خصوص نور مورد نیاز دانه ها

  3.ایجاد نقشه و شبکه GIS برای پیش بینی میزان فصول رشد در آینده

  4.(a) جمع آوری اسناد از نمونه های انتقالی و نمونه های جدید(برای مثال کاشت نمونه های غیر محلی و گونه هایی که در تاریخ آن ناحیه هیچ گاه کاشته نشده اند ) و کنترل عملکرد درختان و آب و هوای محلی برای تصمیم گیری در آینده.

  (b) آزمایش سازگاری گونه ها با کاشت آنان در نواحی که آب و هوای متغیری دارد(برای مثال درخت افرای قندی در شمال انتاریو کاشت می شود و بنابراین برای آزمایش سازگاری آن با آب و هوایی دیگر، آن را در ناحیه ای بین تیمیس و بی کاشته و هر 5 تا 10 سال یک بار این کار را تکرار می کنند؛ کنترل این گونه کاشت ها، مقیاسی برای کاشت گونه های مختلف در اختیار می گذارد).

  5.تعیین چگونگی پاسخ گونه ها به تغییرات آب و هوایی(گونه های درختان با چه سرعتی تغییر یافنه و چه پاسخی به تغییرات آب و هوایی خواهند داد).

  در نظر گرفتن این 5 نیاز(نه تمام 91 مورد)، چالش بزرگی است که نیاز به حمایت کارشناسان، جنگل بانان، بوم شناسان، هواشناسان و مدل سازان دارد. این چالش نیازمند تعامل بین دانشمندان برای ارائه مدل های کلی و منطقه ای و کارورزان برای اندازه گیری میزان اثرگذاری تغییرات آب و هوایی بر درختان و جنگل ها، خواهد بود.

 • رویکردی ساختاری برای برنامهریزی سازگاری با تغییرات آب و هوایی
 • ایجاد و اجرای اندازه گیری سازگاری باید با مدیریت صحیح کنترل شود تا اندازه و ماهیت تغییرات آب و هوا و پاسخ جنگل ها به این تغییرات، و به علاوه چگونگی سازگاری گونه های مختلف با آب و هوا و عادات کنونی، به خوبی تعیین گردد.

  اخیرا مک لاچلن و همکارانش(2007) چهارچوبی را برای انتقال تشریح کردند که کلومبو(2008) برای اغلب طرح های سازگاری جنگل با تغییرات آب و هوایی به کار برد. مک لاچلن و همکارانش(2007)، 3 رویکرد را شناسایی کردند که از نظر شدت با هم تفاوت دارند: سازگاری تهاجمی، سازگاری اجتنابی و سازگاری قضاوتی.

  سازگاری تهاجمی هنگامی به کار گرفته می شود که شواهد نشان دهد تغییرات آب و هوایی، تهدیدی حتمی برای جنگل خواهد بود. بررسی سازگاری تهاجمی نشان می دهد که:

 • 1.آب و هوا برای برخی از جنبه های رفتار بوم شناسی جنگل، حیاتی است.
 • 2.تاثیرات تغییرات آب و هوا بر جنگل ها به خوبی شناخته شده است.
 • 3.سازگاری طبیعی برای تاثیرات شدیدتر، ناکافی است.
 • سازگاری تهاجمی می تواند شامل راهکارهایی باشد که عادات یک گونه در خطر انقراض را به کل تغییر دهد تا با شرایط جدید به خوبی سازگار شود. با این وجود، سازگاری تهاجمی ارزش های جنگل را به خطر می اندازد. برای مثال، انتقال ژن های یک گونه شناخته شده به گونه کمتر شناخته شده می تواند در دراز مدت گونه های دیگر را در خطر قرار دهد.

  رویکرد دوم، سازگاری اجتنابی است که در جستجوی به حداقل رساندن خطرات ناشی از آسیب های ناخواسته به سیستم طبیعی است(مک لاچلن و همکاران 2007). سازگاری اجتنابی می تواند خطر انقراض ناشی از تغییرات آب و هوایی گونه های غیر انبوه با سازگاری کم را افزایش دهد. سازگاری اجتنابی بیشتر بر اجازه دادن به سازگاری طبیعی گونه ها تاکید دارد تا به اجرای برنامه های سازگاری. این راهکار هنگامی برتری دارد که تغییرات آب و هوایی در آینده بسیار غیر قابل پیش بینی است. هنگامی که سازگاری فعال پاسخگو نیست، راهکارها و سیاست های ارتقا سازگاری از طریق فرایندی طبیعی، پاسخگو خواهد بود مانند:

 • 1.محافظت از جمعیت محلی
 • 2.به حداقل رسانی خسارات ناشی از سایر تهدیدات
 • 3.بازسازی مجدد(برای مثال کاهش کنترل اختلالات طبیعی، مانند آتش گرفتگی جنگل که امروزه یکی
 • تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر
  15 صفحه - 6000 تومان
  مدیریت دانه درختان در هوای متغیر
  14 صفحه - 4500 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
  8 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  اقلیم آب و هوای گیلان
  10 صفحه - 4500 تومان
  اقلیم آب و هوای گیلان
  12 صفحه - 4500 تومان
  بررسی اقلیم و آب و هوای گیلان
  23 صفحه - 7500 تومان
  هواشناسی - آب و هوای کوهستان
  21 صفحه - 7500 تومان
  بررسی اقلیم و آب و هوای گیلان
  22 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007