موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

محصول پسته بازاریابی و صادرات پسته پاورپوینت

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 9000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب محصول پسته بازاریابی و صادرات پسته پاورپوینت کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :
 • مقدمه
 • پسته گیاهی است دو پایه و خزان کننده از خانواده آناکاردیاسه (anacardiacea) و جنس پستاسیا (pistacia) که در ایران سه گونه از این جنس شناسایی شده است: پسته اهلی، بنه و کسور یا چاتلانقوش.

  از نظر زمان باردهی، درخت پسته 7 تا 10 سال از زمان کاشت، محصول قابل ملاحظه ای نمی دهد و تا 20 سال پس از کاشت نیز به حد رشد واقعی نمی رسد.

  مهمترین ارقام پسته در ایران عبارتند از : اکبری، کله قوچی، احمد آقایی، اوحدی، بادامی زرند، ممتاز خنجری دامغان، شاهپسند، سفید پسته نوق و قزوینی.

 • شاخص های بازاریابی
 • الف) حاشیه بازاریابی
 • تقاضای محصولات کشاورزی در سر مزرعه ، یک تقاضای مشتق شده (derived demand) است که ازتقاضای محصول در بازار خرده فروشی ناشی می شود؛ بنابراین قیمت محصول در سر مزرعه در رابطه با قیمت آن در بازار خرده فروشی است.

  متوسط قیمت سرمزرعه-متوسط قیمت عمده فروشی= حاشیه عمده فروشی

  متوسط قیمت عمده فروشی-متوسط قیمت خرده فروشی= حاشیه خرده فروشی

  متوسط قیمت سر مزرعه-متوسط قیمت خرده فروشی= حاشیه کل

 • ب)سهم عوامل بازاریابی:
 • محاسبه سهم تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی با استفاده از روابط زیر صورت می گیرد:

  100×(متوسط قیمت خرده فروشی/متوسط قیمت سرمزرعه) = سهم تولید کننده

  100× متوسط قیمت خرده فروشی/ (متوسط قیمت سر مزرعه – متوسط قیمت عمده فروشی) = سهم عمده فروشی)

  100 ×متوسط قیمت خرده فروشی/ (متوسط قیمت عمده فروشی – متوسط قیمت خرده فروشی) = سهم خرده فروشی

 • ج) ضریب هزینه بازاریابی
 • 100× قیمت خرده فروشی/ (قیمت تولید کننده – قیمت خرده فروشی) = ضریب هزینه بازاریابی

 • د)سود خالص بازاریابی
 • قیمت فروش عامل بازاریابی قبلی – قیمت دریافتی توسط عامل بازاریابی مورد نظر = سود ناخالص

  هزینه خدمات بازاریابی – سود ناخالص = سود خالص

 • هـ – کارایی بازار
 • (هزینه خدمات بازاریابی/ حاشیه کل) = کارایی بازاریابی

 • بازار پسته جهان و ایران
 • بر اساس آمار فائو، تولید پسته در جهان از متوسط 567 هزار تن در سال 1997 با میانگین تغییرات سالانه 0/9 درصد به 501 هزار تن در سال 2007 کاهش یافته است. علیرغم تولید پسته در کشورهای مختلف جهان، 5 کشور ایران، آمریکا، ترکیه، چین و سوریه در مجموع بیش از 95 درصد تولید پسته جهان را به خود اختصاص داده اند (سال 2007).

  ایران بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و بیش از 45 درصد تولید جهانی این محصول را در اختیار دارد.

 • سطح زیر کشت پسته در جهان و بررسی روند تغییرات آن
 • بر اساس آخرین اخبار فائو، سطح زیر کشت پستهدر جهان با متوسط رشد سالانه 4/4 درصد از 387 هزار هکتار در سال 1997 به 595 هزار هکتار در سال 2007 افزایش یافته است. در بین کشورهای تولید کننده پسته، کشورهای ایران، آمریکا، ترکیه، تونس، چین و سوریه در مجموع 96 درصد از سطح زیر کشت جهانی به ترتیب برابر 73، 9/5، 6/7، 9/8، 2/3 و 2/3 درصد می باشد؛ بدین ترتیب کشورهای ایران، آمریکا و ترکیه به لحاظ سطح زیر کشت نیز مانند تولید مقام های اول تا سوم جهان را دارا هستند.

  تحقیقهای مشابه
  محصول پسته بازاریابی و صادرات پسته پاورپوینت
  34 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
  15 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007