موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

علم تمرين پاورپوینت

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 18000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب علم تمرين پاورپوینت کلیک کنید
تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :
 • مقدمه
 • هدف اصلی تمرين:
 • رسيدن به اوج اجرای ورزشی است .

  - رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند طراحی برنامه های تمرينی مناسب است.

  - برای طراحی و توسعه ي يک برنامه تمرين ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.

 • اهداف فرعی
 • توسعه ي بدنی همه جانبه

  توسعه ي بدنی ويژه ورزش

  توسعه ي عوامل تکنيکی

  توسعه ي عوامل تاکتيکی

  آمادگی روانی

  آمادگی تيمی

  (دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تيم)

  توسعه ي عوامل مربوط به سلامتی

  جلوگيری از آسيب ديدگی

  افزايش دانش تئوری

 • ويژگی اهداف برنامه تمرين
 • منطقی باشد.

  قابل دستيابی باشداز طريق تغييرات کوتاه و بلند مدت در ساختار برنامه تمرين.

 • اصول تمرين
 • اصل ويژگی
 • تمرین ◄ پاسخ ◄ تمرین ◄ پاسخ ◄ ◄ ◄ ◄ سازگاری

 • سازگاری های تمرينی نسبت به عوامل زیر دارای ویژگی است:
 • - الگوهای مهارت ورزش

  - عضلات درگیر فعالیت

  - شدت تمرين

  - نياز های سوخت وسازی

  - زاويه ي مفصلی مورد استفاده

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007