موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 30000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :
فهرست مطالب
 • چكيده
 • فصل اول:كليات
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • سوالات تحقيق
 • فرضيه هاي تحقيق
 • تعاريف اصطلاحات تحقيق
 • تعاريف نظري متغيرها
 • تعاريف عملياتي متغير ها
 • محدوديت هاي تحقيق
 • فصل2:بررسي مباني نظري و پيشينة تحقيق
 • مقدمه
 • تعريف روسپي
 • تعريف روسپيگري
 • تعريف روسپي خانه
 • تاريخچه روسپيگري در ايران
 • 1) قبل از انقلاب
 • ارتباط سردمداران شهر نو با عوامل حكومتي
 • 2- بعد از انقلاب
 • مسائل اجتماعي (Social Problems )
 • تعريف انحرافات جنسي
 • طبقه بندي انحرافات جنسي
 • علل و انگيزه هاي روسپيگري و انحرافات جنسي
 • جاذبه ها و خطرات روسپيگري
 • تيپ شناسي افراد روسپي
 • نظريه برچسب (انگ زني )
 • نظريه كنترل اجتماعي
 • ديدگاه انتقال فرهنگي
 • خلاصه مباني نظري
 • ديدگاه فشار ساختاري
 • بخش دوم :پيشينه تحقيق
 • پيشينه تحقيق در جهان:
 • پيشينه تحقيق در ايران
 • روش: رويكرد توصيفي روان پزشكي و ميداني
 • ابزار تحقيق : پرسشنامه
 • پرسش هاي تحقيق:
 • فصل سوم:روش تحقيق
 • روش تحقيق
 • نوع روش مطالعه :
 • شناخت جامعه آماری
 • . روش نمونه گیری
 • روش و ابزار گردآوری اطلاعات
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق
 • بررسي دلايل گستردگي روسپي گري در جامعه ايراني
 • تحليل كاركردي روسپيگري
 • خانواده و روسپيگري
 • ايمان مذهبي
 • آثار فحشا از منظر روايات
 • ايدز
 • علائم بيماري چكونه ظاهر مي شود؟
 • موارد مبتلا به HIV و ايدز برحسب جنس در ايران
 • موارد مبتلا به HIV و ايدز برحسب جنس و راه انتقال در ايران
 • روسپيگري از ديدگاه تاريخي
 • روسپيگري از نظر جامعه شناسي
 • ديدگاه فشار ساختاري
 • فصل پنجم:خلاصه و نتيجه گيري و پيشنهادات
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادات تحقيق
 • فهرست منابع و مآخذ مطالب
 • مقدمه
 • با توجه به گستردگي مفهوم و همچنين ابعاد ارزشي خاص آن هركس پديده يا پديده هايي را در زمره ي مسائل اجتماعي بر مي شمارد:بعنوان مثال صورتي كه از ( A.m.rose) از مسائل اجتماعي دراز مدت در جامعه غربي را بزه كاري جوانان،خيانت ،اعتياد مزمن به مشروبات الكلي ،طلاق،خود كشي،نابساماني رواني ،بيكاري،فساد در دولت ،وضع مسكن،تبعيضات،خرافات،حلبي آبادهاو... مي داند.كه در زمينه علل و عوامل بروز مسائل اجتماعي نيز نظر ها يكسان نيست .برخي چون (آگبرن F.ogburn) بر تاخر فرهنگي (Cultural ) تا كيد مي ورزند .برخي چون دور كيم (E.Durkhiem) نظريه خلاء اجتماعي را مطرح مي سازد و يا بر بي هنجاري (Cultural) تا كيد دارند .بسياري بر از خود بيگانگي بعنوان عامل اصلي تا كيد مي ورزند.هرمان (A.P.H.erman) در اثر «رويكردي برمسائل اجتماعي» مي نويسد: «زماني مسائل اجتماعي پديد مي آيند و نيز مسائل موجود تشديد مي شوند كه جامعه ابزار هاي دگرگوني را پديد مي آورد يا مي پذيرد،بدون آنكه بتواند نتايج مرتبط بر آنان را درك يا پيش بيني نمايد و وسايل لازم جهت برخورداري درست با آنان را تعبيه نموده باشد.از اين رو روسپيگري و انحرافات جنسي از كهن ترين و با سابقه ترين كجروي هاي بشري است كه رد پاي آن را مي توان در طول تاريخ مشاهده كرد. امروزه نيز ، همانند گذشته،بهره گيري روز افزون از جسم زنان و كودكان در قالب گسترش «سياحت جنسي» يكي از راه هاي كسب درآمد هاي كلان براي حاكمان و افراد متنفذ بسياري از جوامع است .واضح است كه هر چه بيكاري ،فقر اعتياد و مهاجرت گسترش پيدا كند ،از هم گسيختگي در نظام خانواده بيشتر تجربه مي شود و تقدس اين نظام كمرنگ شده و رو به اضمحلال مي رود .گسترش «خلاء هويتي »در هر جامعه اي زمينه را براي افزايش آسيب هاي اجتماعي فراهم مي آورد.هيچ راه حل ضربتي و كوتاه مدتي روسپيگري را به صورت ريشه اي تعديل نخواهد كرد .ضرورت سالم سازي جامعه بر كسي پوشيده نيست ،چه اينكه با از بين رفتن اصول متقن اخلاقي و ايمان مذهبي ،بزرگترين ضمانت اجرايي از معادلات اجتماعي حذف خواهد شد. در واقع دعوت به قلم زدن و روشنگري ،وظيفه اي عمومي است كه علاوه بر عالمان ديني ،ديگر روشنفكران و متفكران دلسوز اين مرز و بوم كه قلبشان براي اعتلاي كشور مي تپد نيز شامل مي گردد،زيرا اشاعه ي فرهنگ روسپيگري به هر عنوان كه بخواهد باشد ،اگر از راه هاي اصولي و انساني حل نشود ،در نهايت به فنا و نابودي يك ملت با تمام هويت ملي و مذهبي منجر خواهد شد.

 • بيان مسئله
 • مسائل اجتماعي بر طبق تعريف،حالت اجتماعي اموري هستند كه نيرو ها ولايه هاي اجتماعي مسلط آنها را تاييد نمي كنند و در نتيجه مشكلاتي را به وجود مي آورند كه نيازمند حل و رفع است.مسائل اجتماعي در همه ي جوامع،از بسيار ساده گرفته تا بسيار پيچيده ،وجود دارند،اگرچه گاهي صورت ظاهري اين مسائل در جوامع مختلف شباهت هايي كم و بيش قابل توجه را به نمايش مي گذارند اما تمايزات ساختاري جوامع موجب مي شود كه اين مسائل به ظاهر مشابه،سرشتي كاملا متفاوت و متمايز داشته باشند. يكي از پديده هاي اجتماعي كه سلامت هر جامعه اي را تهديد مي كند ،پديده روسپيگري است كه متاسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره اي به جان جوامع بشري و مدني افتاده است .اين پاره فرهنگ كه در دل اصيل ترين فرهنگ ها و تمدن ها بسان بيماري حامل ويروس عمل مي نمايد ، كمر همت بر استعاله فرهنگ انساني حاكم بر جوامع بسته است . جامعه ايران نيز مانند ساير جوامع بشري در طول تاريخ از اين قاعده مستثنا نبوده است.اخيرا حركتي نامحسوس به بهانه حمايت انسان دوستانه از روسپيان شكل گرفته كه به صورت گسترده اي فضاي اطلاع رساني كشور اعم از اينترنت و برخي از مطبوعات را فراگرفته است. اگرچه برخي از مطالب حاوي استدلال هاي منطقي و انسان دوستانه است، ولي برخي ديگر به شدت مغالطه آميز و با گرايش حمله به ارزش هاي اسلامي مطرح مي گردد و با توجه به اينكه هر ساله ده ميليون كودك در جهان روسپي مي شوند .سود تجارت قاچاق دختران و زنان در بهاي سالانه ده ميليارد دلار است (گزارش سازمان ملل) و اينكه سن دختران فراري در ايران 5/14 سال است .(روزنامه نوروز و پيك زندان) و اينكه سن بزهكاري به زير ده سال رسيده است و سن فحشا 14 سال و اعتياد 12 سال است .(روز نامه شرق شماره 149 ) لذا بر آن شدم با توجه به اهميت موضوع و گستردگي آن در شهر رشت ،كه همچون خوره اي بر جان نهاد خانواده افتاده و لذت زندگي آرام و پاك را گرفته است. هدف خود را بر آن قرار دادم تا تحقيقي در اين زمينه انجام دهم تا شايد قسمت كوچكي از اين معضل را مورد بررسي قرار دهيم به اميد آنكه اين بررسي فارغ از هر گونه ابهام و در عين روشني به تجزيه و تحليل مهمترين مسائل روز جامعه پرداخته باشد.

  1-آيا پاك كردن صورت مساله و مخفي كردن آمار و ارقام و ناديده گرفتن آن از طرف دولت مي توان روسپيگري را كاهش داد؟

  2-آيا تاثير گذار ترين علل روسپيگري فقر و بيكاري و اعتياد مي باشد؟

 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • از بيش از چهار هزار سال پيش تاكنون ،روسپيگري در تمامي صفحات تاريخ حضوري ملموس داشته است اگرچه در تمامي صفحات تاريخ حجيم اين پديده ، علاوه بر روسپيگري زنان ،روسپيگري مردان و كودكان نيز قابل مشاهده بوده است ،اما تا اين لحظه از تاريخ ،تن فروشي زنان حضوري به مراتب ملموس تر و عيان تر داشته است ؛ گرچه روسپيگري كودكان و مردان نيز در اغلب جوامع روبه گسترش است . زايش و فرزند پروري و بنابراين تحرك كمتر زن در پهنه ي اجتماعي همواره او را به لحاظ اقتصادي وابسته و دست نشانده كرده است .اين رويداد زمينه را براي آسيب پذيري وي آماده كرده است.تحرك كمتر زن در پهنه ي اجتماعي زمينه را براي گسترش فرهنگ مرد سالاري فراهم آورده است . در سايه ي گسترش فرهنگ مرد سالارانه ،ضايع شدن حقوقي اجتماعي زنان از بديهات است .به شهادت تاريخ ،در تمامي قرون و اعصار ،اين حاكمان و صاحب منصبان بوده اند كه به صورت نهان و يا عيان بهره ي اقتصادي و سياسي را از روسپيگري زنان برده اند.به زبان آمار و ارقام كه سخن بگوييم وجود 84000 روسپي تنها در شهر تهران (خانه هاي عفاف تاسيس شوند- همشهري 4/5/81 ) و 000/300 روسپي در كل كشور اهميت مسله را دو چندان مي كند.همچنين 4 ميليون بيكار،5 ميليون دختر و پسر ازدواج نكرده (5/5 ميليون دختر و 5/3 ميليون پسر) در كشور وجود دارد كه منجر به گسترش فحشاء در جامعه شده است.(دكتر امان الله قرايي مقدم،بي تا )

 • اهداف تحقيق
 • هر كارد فعاليتي در زندگي ما شامل عللي مي باشد و اهدافي را دنبال مي كند ، پژوهشي كه توسط افراد انجام مي گيرد به دنبال پاسخ به سوالي مي باشد كه در ذهن ان ايجاد مي شود.

 • هدف كلي : بررسي جامعه شناختي روسپيگري
 • از اهداف جزئي در اين تحقيق بدست اوردن اطلاعاتي در ارتباط با:
 • -بررسي رابطه بين ميزان سواد پاسخگويان و علل روسپيگري

  -بررسي رابطه بين وضعيت ازدواج (متاهل بودن) و علل روسپيگري

  -بررسي رابطه بين كساني كه بد سرپرستند و علل روسپيگري

  -بررسي رابطه بين تجاوز در دوران كودكي وعلل روسپيگري

  -بررسي رابطه بين ميزان استفاده از رسانه و علل روسپيگري

  -برسي رابطه بين در آمد پاسخگويان از اين راه و علل روسپيگري

  -برسي رابطه بين پايگاه اجتماعي-اقتصادي خود شخص و علل روسپيگري

  -بررسي رابطه بين سن آغاز به روسپيگري و علل روسپيگري

 • سوالات تحقيق
 • 1-آيا ميزان سواد پاسخگويان بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  2-آيا وضعيت ازدواج (متاهل بودن ) بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  3-آيا كساني كه بد سرپرستند بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  4-آيا تجاوز در دوران كودكي بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  5-آيا اعتياد پاسخگو يا همسر او بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  6-آيا ميزان سواد پاسخگويان بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  7-آيا ميزان استفاده از رسانه ها بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  8-آيا در آمد پاسخگويان از اين راه بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  9-آيا سن آغاز به روسپيگري بر علل روسپيگري موثر مي باشد؟

  متناسب با اين سئوالات فرضيه هاي گوناگون مطرح است.

 • فرضيه هاي تحقيق
 • 1-بين ميزان سواد پاسخگويان و علل روسپيگري رابطه وجود دارد.

  2-بين وضعيت ازدواج ( متاهل بودن ) و علل روسپيگري رابطه وجود دارد.

  3-بين كساني كه بد سرپرستند و علل روسپيگري رابطه وجود دارد.

  4-بين تجاوز در دوران كودكي و علل روسپيگري رابطه وجود دارد.

  5-بين اعتياد پاسخگويان همسر او و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود دارد.

  6-بين ميزان استفاده از رسانه و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود دارد.

  7-بين درآمد پاسخگويان از اين راه و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود دارد.

  8-بين پايگاه اجتماعي – اقتصادي خود شخص و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود دارد.

  9-بين سن آغاز به روسپيگري و علل روسپيگري رابطه معني داري وجود دارد.

  تحقیقهای مشابه
  روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری
  63 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007