موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
چهارشنبه 5 تیر 1398
بازدید امروز : 6119 نفر
سفارش تحقیق :

معاملات تجاری

تعداد صفحه :
قیمت تحقیق : 1000 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب معاملات تجاری کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین

 

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :
 • مقدمه:
 • به اعمالی که مصداق خارجی مفهوم تجارت باشند، اعمال تجاری گفته می‌شود. تجارت نیز عبارت است از معامله به قصد انتفاع بطوری که عرفاً به آن تجارت گفته شود[1]. مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارد:

 • 1- اعمال تجاری 2- تُجّار[2]
 • در حقوق کشورهای مختلف جهت تعیین اعمال تجاری دو سیستم وجود دارد: [3]

  الف: در بعضی کشورها اعمالی را تجاری می‌دانند که توسط تاجر انجام پذیرد یعنی اشخاصی که عادتاً تاجر شناخته می‌شوند تابع حقوق مخصوص هستند که "حقوق تجارت" نامیده می‌شود، از این نظریه به نظریه شخصی[4] تعبیر می‌شود چرا که اعمال تجاری با توجه به فعالیت اشخاص مشخص می‌گردد.

  ب: در بعضی دیگر از کشورها مجموعه‌‌ای از اعمال را در قانون تعریف کرده و آنها را تجاری تلقی می‌کنند، در حقیقت حقوق تجارت حقوق معاملات تجاری است که از آن با عنوان نظریه موضوعی[5] یاد می‌کنند.

  در دنیای امروز گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌‌ای (تاجر) خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند. حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه‌‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجارتی تبدیل می‌گردد.[6]

  قانونگذار ایران با پیش بینی اعمال تجاری در ماده 2 و 3 قانون تجارت به نظر از سیستم مختلط (شخصی- موضوعی) متابعت کرده است.[7] زیرا در ماده 2 نظریه موضوعی را پذیرفته اما در ماده 3 با عدول از آن بعضی از اعمال مدنی تاجر را نیز تجاری تلقی کرده است. اعمال تجاری به دو نوع ذاتی و تبعی تقسیم می‌شود.

  بند اول) اعمال تجاری ذاتی:

  این معاملات ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد، این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی یا ماهوی نامیده می‌شوند.[8] قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی را بر شمرده است.

  انواع عملیات تجاری ذاتی

  با توجه به اینکه اعمال تجاری ذاتی، عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند (فعالیت اقتصادی گردشی) در یک تقسیم بندی کلی می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد[9]:

  1- عملیات تجارتی توزیعی: تاجر اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده، تحصیل کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

  2- عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد عرضه می‌کند.

  3- عملیات تجارتی خدماتی: تغییری در نوع جنس نمی‌دهند ولی خدماتی را که لازمه تجارت است انجام می‌دهند مانند عملیات حمل و نقل.

  4- عملیات تجارتی کمکی: عملیاتی که به تجار کمک می‌کند تا کار آنان آسان شده و باعث رونق و توسعه تجارت شود مثل عملیات بانکی، بیمه، دلالی و حق العمل کاری.

  بندهای ده گانه ماده 2 ق.ت که اعمال تجاری ذاتی محسوب می‌شوند همگی یکسان نبوده و می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

  الف- عملیاتی که اصولا تجاری هستند[10]: منظور از این اعمال تجاری، اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند نیازی نیست در قالب یک موسسه انجام گیرند:

  1- تحصیل مال به قصد فروش یا اجاره

  2- دلالی، حق العمل کاری و عاملی

  3- عملیات صرافی و بانکی

  4- عملیات بیمه

  5- معاملات راجع به کشتی

  ب- عملیاتی که بوسیله موسسات انجام می‌شوند[11]: منظور از این نوع اعمال تجاری، اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند، باید بوسیله موسسه‌‌ای انجام گیرد:

  1- تصدی به حمل و نقل

  2- تصدی به تاسیسات خدماتی

  3- تاسیس کارخانه

  4- تصدی به عملیات حراجی

  5- تصدی به نمایشگاه های عمومی

  ج- عملیات تجاری حکمی[12]: اعمال تجاری حکمی اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانون گذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار می‌کند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانون گذار دارد ازجمله معاملات برواتی.

  بند دوم) اعمال تجاری تبعی

  همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب می‌شود[13] که در ماده 3 قانون تجارت به این اعمال اشاره شده است. به تعبیر دیگر اعمال تجارتی تبعی به اعمالی گفته می‌شود که ذاتا مدنی است ولی تجارتی تلقی می‌شود چرا که به وسیله تاجر انجام می‌گیرد.[14]

  تحقیقهای مشابه
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار معاملات ملکی همراه مستند document
  75 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
  46 صفحه - 16000 تومان
  تاثیر درجه جنون در معاملات - تحقیق حقوقی
  27 صفحه - 5000 تومان
  پروژه سیم کشی ساختمانهای مسکونی - تجاری - صنعتی
  83 صفحه - 9000 تومان
  بازارها و مجتمع های تجاری گذشته و آینده
  32 صفحه - 3500 تومان
  ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر
  23 صفحه - 3500 تومان
  بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
  76 صفحه - 8000 تومان
  شکل گیری گروه تجاری کوچک به عنوان یک الگوی توسعه کارآفرینی
  43 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر18
  34 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6
  23 صفحه - 22000 تومان
  پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
  68 صفحه - 8000 تومان
  روابط تجاری ایران و ترکیه
  9 صفحه - 1500 تومان
  نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل
  28 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3
  2 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فعالیت¬های تجاری آمریکا در زمینه فناوری سبز 18
  11 صفحه - 11000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32
  16 صفحه - 16000 تومان
  پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد
  2 صفحه - 3000 تومان
  رابطه شوکهای نفتی وچرخه های تجاری امریکا
  10 صفحه - 3500 تومان
  قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
  8 صفحه - 2500 تومان
  منطقه آزاد تجاری انزلی
  15 صفحه - 3000 تومان
  قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
  8 صفحه - 1500 تومان
  منطقه آزاد تجاری انزلی
  15 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5
  3 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21
  11 صفحه - 11000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان و عدم اطمینان در روابط تجاری بلند مدت 30
  18 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 19000 تومان
  ادغام شرکت های تجاری در حقوق فرانسه
  21 صفحه - 2500 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2019 - 2007