موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

سفارش تحقیق :

�������������� ������������ ���� �������������� �������� ������

تعداد صفحه : 12
قیمت تحقیق : 4500 تومان
برای مشاهده بخشی از مطالب �������������� ������������ ���� �������������� �������� ������ کلیک کنید
ارسال سریع لینک دانلود و ارسال به ایمیل در صورت پرداخت آنلاین
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :
 • حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی


 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تعاریف
 • پذیرش کار
 • شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی
 • روشهای رسیدگی
 • گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
 • سطح اطمینان در باره مفروضات
 • ارزیابی دوره تحت پوشش اطلاعات مالی آتی
 • سطح اطمینان در باره مفروضات
 • سطح اطمینان در باره نحوه تهیه و موارد افشا
 • نمونه هایی از گزارشهای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
 • منبع

 • مقدمه
 • اطلاعات مالی آتی، به رویدادها و اقداماتی مربوط می‌شود که هنوز واقع نشده و ممکن است واقع نشود. بخش 340 استانداردهای حسابرسی ، استانداردها و راهنماییهای لازم را در باره نحوه رسیدگی و گزارش نسبت به این قبیل اطلاعات ارائه می کند.

  گزارش حسابرس در کار رسیدگی به اطلاعات مالی آتی ، بیانگر اطمینان سلبی در این باره است که آیا مفروضات ، مبنای معقولی را برای اطلاعات مالی آتی فراهم می کند و نیز اظهار نظر نسبت به آن که آیا اطلاعات مالی آتی ، بر اساس مفروضات مذکور به درستی تهیه، و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.این گزارش همچنین هشداری در ارتباط با قابلیت دستیابی به نتایج است.راهنماییهای این بخش برای ارائه اطلاعات مالی پیش بینی شده و اطلاعات مالی فرضی کاربرد دارد، اما برای رسیدگی به اطلاعات توصیفی، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارش سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود،

  کاربرد ندارد.اطلاعات مالی ممکن است شامل مجموعه صورتهای مالی، و یا یک یا چند عنصر صورتهای مالی باشد.

 • تعاریف
 • اطلاعات مالی پیش بینی شده. اطلاعات مالی آتی تهیه شده بر مبنای مفروضاتی در باره رویدادهای آتی است که مدیریت انتظار دارد رخ دهد و اقداماتی که مدیریت در تاریخ تهیه اطلاعات ، انتظار دارد در آینده انجام دهد(مفروضات بهترین براورد).

  اطلاعات مالی فرضی. اطلاعات مالی آتی که بر اساس یکی از مبانی زیر تهیه شده است:

  الف. مفروضات ذهنی در باره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت که لزوماً انتظار وقوع آنها نمی رود؛ مانند مفروضاتی که برخی واحدهای تجاری در مرحله پیش از بهره برداری یا در هنگام بررسی تغییر عمده در نوع عملیات خود در نظر می گیرند.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007