موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

جستجوی تحقیق آماده ترجمه آماده طرح های آماده

در بخش جستجوی بالا میتوانید هر مطلبی را که میخواهید جستجو نمایید. مثلا برای دیدن همه کاراموزی های سایت میتوانید عبارت «کاراموزی» را وارد نمایید و یا برای دیدن همه ترجمه های آماده سایت عبارت «ترجمه مقاله» را وارد کنید و یا برای دیدن همه پرسشنامه های سایت فقط عبارت «پرسشنامه» را وارد نمایید. در صورت وارد کردن چند کلمه و یا جستجوی یک عبارت سایت خود عبارت و تحقیق های شبیه به عبارت شما را نیز جستجو میکند.

عبارت جستجو : پروژه علوم تربیتی
موارد پیدا شده کاملا یکسان : 3 مورد
موارد پیدا شده مشابه : 36 مورد
مجموع موارد پیدا شده : 39 مورد
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان

تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 42000 تومان
سفارش
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 51000 تومان
سفارش
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی

تعداد صفحه : 131 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر

تعداد صفحه : 80 صفحه
قیمت : 90000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

تعداد صفحه : 59 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت

تعداد صفحه : 74 صفحه
قیمت : 90000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی

تعداد صفحه : 76 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان

تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعداد صفحه : 104 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر

تعداد صفحه : 62 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان

تعداد صفحه : 88 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی

تعداد صفحه : 142 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران

تعداد صفحه : 131 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه

تعداد صفحه : 142 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله

تعداد صفحه : 76 صفحه
قیمت : 51000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی

تعداد صفحه : 100 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه

تعداد صفحه : 115 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی

تعداد صفحه : 166 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان

تعداد صفحه : 153 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس

تعداد صفحه : 81 صفحه
قیمت : 66000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی

تعداد صفحه : 95 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر

تعداد صفحه : 101 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان

تعداد صفحه : 112 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران

تعداد صفحه : 120 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان

تعداد صفحه : 48 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان

تعداد صفحه : 78 صفحه
قیمت : 42000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تعداد صفحه : 121 صفحه
قیمت : 66000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه

تعداد صفحه : 70 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان

تعداد صفحه : 94 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه

تعداد صفحه : 59 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام

تعداد صفحه : 75 صفحه
قیمت : 66000 تومان
سفارش
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی

تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی

تعداد صفحه : 106 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری

تعداد صفحه : 160 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحه : 160 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحه : 167 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش

پروژه علوم تربیتی

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007