موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

جستجوی تحقیق آماده ترجمه آماده طرح های آماده

در بخش جستجوی بالا میتوانید هر مطلبی را که میخواهید جستجو نمایید. مثلا برای دیدن همه کاراموزی های سایت میتوانید عبارت «کاراموزی» را وارد نمایید و یا برای دیدن همه ترجمه های آماده سایت عبارت «ترجمه مقاله» را وارد کنید و یا برای دیدن همه پرسشنامه های سایت فقط عبارت «پرسشنامه» را وارد نمایید. در صورت وارد کردن چند کلمه و یا جستجوی یک عبارت سایت خود عبارت و تحقیق های شبیه به عبارت شما را نیز جستجو میکند.

عبارت جستجو : روش تحقیق
موارد پیدا شده کاملا یکسان : 349 مورد
موارد پیدا شده مشابه : 40 مورد
مجموع موارد پیدا شده : 389 مورد
روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت

تعداد صفحه : 279 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار

تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
اصول روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان

تعداد صفحه : 63 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق

تعداد صفحه : 79 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق

تعداد صفحه : 60 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق

تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی روش ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
برررسی پیامدهای روانی و اجتماعی بازیهای رایانه ای بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی پدیده شایعه بصورت روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی انجمن های مردمی در دولت هشتم و نهم بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 67 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
بررسی پیامدهای بازیهای رایانه ای بر روی نوجوانان تهیه شده بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
تجهیز منابع بانکها تهیه شده بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 49 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
تحلیل مساله شایعه بصورت روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نظر سنجی درباره ورزش با نمودار و جداول در شهر تهران مطابق با اصول روش تحقیق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
پروژه بررسی سوانح و امداد نجات جاده بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening

تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
بررسی تاثیر شیوه های تدریسی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق

تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
بررسی شیوع انواع مال اکلوژن بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی کارایی و مقایسه تطبیقی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی کمی و کیفی کلاس های جبرانی تابستانی دوره راهنمایی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی و مطالعه تاثیر تماشای تلویزیون بر کودکان مطابق با روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی تاثیر تحصیلات والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق

تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تشریح کامل قوانین و مقررات گزارش نویسی تهیه شده بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مطالعه و بررسی حج بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نگرش دانشجویان نسبت به حجاب مطابق با روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
بررسی جاذبه های توریستی مرجانی جزیره کیش تهیه شده بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
بررسی سیگار کشیدن زنان باردار بر سلامت جنین - مطابق با اصول روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
بررسی علل گرایش و تمایل دختران به ایجاد رابطه با جنس مخالف تهیه شده بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی رابطة هوش عاطفی به سبک رهبری بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
پروژه - مدیریت سوانح و امداد و نجات جاده در کاهش میزان مرگ و میر بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 16200 تومان
سفارش
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 76 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
مطالعه و بررسی حجاب و پوشش تهیه شده بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی بازارهای روستایی شرق گیلان با تحلیل جغرافیایی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 59 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونیها بصورت روش تحقیق

تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 67 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
روش تحقیق زبان The effect of short story on Iranian EFL

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
مواجهه فرهنگ روستایی با فرهنگ شهری بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مطالعه و بررسی نکاح موقت بصورت روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
نکاح موقت بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
آسیب شناسی اعتیاد- روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تداوم یا استحانه انقلاب اسلامی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
نقش تشخیص مصلحت نظام- روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تیروئید کم کار در گیلان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
نقش سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس- روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند؟ - روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بودجه و در آمد -روش تحقیق

تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند- روش تحقیق

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
رسانه های مجازی وتوسعه اجتماعی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
لج بازی در کودکان - روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی جاذبه های مذهبی و فرهنگی کشور عراق - روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تاثیر اعتیاد در طلاق - روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
توریسم مذهبی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
علل گرایش مردم تهران به ماهواره - روش تحقیق

تعداد صفحه : 49 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
اعتیاد به اینترنت و علل افت تحصیلی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
بررسی اعتیاد به اینترنت و علل افت تحصیلی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق

تعداد صفحه : 113 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
قیمت نفت و تاثیر آن بر واردات اوپک - روش تحقیق

تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
معایب ومحاسن سیستم متمرکز بانکداری چیست - روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
اهمیت بازار یابی از دید گاه بانکهای دولتی و خصوصی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق

تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
بررسی حکومت خوب و قانونگذاری در آن - روش تحقیق

تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بهترین راه کاهش هزینه ها در موسسات مالی روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق

تعداد صفحه : 54 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
نقش استانداردهای حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب - روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ارگونومی کار با کامپیوتر - روش تحقیق

تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق

تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات روش تحقیق

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی نظم عمومی روش تحقیق

تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تریز. - روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
چگونگی حفظ و افزایش اعتماد عموم به بانکها روش تحقیق

تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
مديريت ريسك و بيمه روش تحقیق

تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
نقش استانداردها ی حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب- روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
اشتغال جوانان روستایی دیروز امروز فردا.- روش تحقیق

تعداد صفحه : 84 صفحه
قیمت : 42000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق

تعداد صفحه : 64 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تعامل کارگر و کارفرما و شناسایی معضلات و موانع اجرایی آن - روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق

تعداد صفحه : 119 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
صنعت توریسم- روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
مديريت مشاركتي در سازمانها - روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده روش تحقیق

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
نقش شناورهای نفتی در آلودگی خلیج فارس و دریای عمان روش تحقیق

تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
چالشهاي فناوري اطلاعات در محيط حسابداري- روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مدیریت ارزشیابی عملکرد منابع انسانی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 49 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
بررسی نقش و تاثیر تعاونی های در ایجاد کارآفرینی و کسب و کار - روش تحقیق

تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تاثیر اینترنت بر بحران هویت نوجوانان 15 تا 18 سال - روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تجارت الکترونیک بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx

تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی مشکلات و عدم پیشرفت مدارس چند پایه روش تحقیق.docx

تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
امنیت درتجارت الکترونیک- روش تحقیق

تعداد صفحه : 48 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی حکومت خوب و قانونگذاری در آن - روش تحقیق

تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق

تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تدابیر لازم جهت ارتقای امنیت در آموزش دانشگاه ها و مدارس- روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
جامعه ملل - روش تحقیق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق

تعداد صفحه : 52 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
رابطه بین اعتیاد و سوانح رانندگی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق

تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ابداع و نواوري سنايي در علوم ادبي شعر - روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
اصل قانونمداري - روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
بررسی حکومت خوب - روش تحقیق

تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق

تعداد صفحه : 73 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
تدابیر لازم جهت ارتقای امنیت در آموزش دانشگاه ها و مدارس- روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
سازمانهاي دانش محور- روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نقش قانون اساسی در حل پالشهای اساسی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
وظایف دهیار و شورای اسلامی روستا - روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تربیت فرزند از دیدگاه امام علی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تفکر و مطالعه در کودکان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
توانمندی های اکوتوریستی تالاب شادگان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
حقوق کار - روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
حقوق معلولین- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
دولت الکترونیک- روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
دولت رفاه- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق

تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ساز وکار و نظارت دیوان عدالت بر اختلافات کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
صرفه جویی گازها در پالایشگاهها و مراکز صنعتی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
فرود قربانی کینه ای دیرین - روش تحقیق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
نظارت وزارت دارایی بر قراردادهای دولتی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
نقش بیکاری در طلاق - روش تحقیق

تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تربیت فرزند از دیدگاه امام علی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
تفکر و مطالعه در کودکان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
توانمندی های اکوتوریستی تالاب شادگان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
حقوق کار - روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
حقوق معلولین- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
دولت الکترونیک- روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
دولت رفاه- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق

تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ساز وکار و نظارت دیوان عدالت بر اختلافات کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
صرفه جویی گازها در پالایشگاهها و مراکز صنعتی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
فرود قربانی کینه ای دیرین - روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نظارت وزارت دارایی بر قراردادهای دولتی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
نقش بیکاری در طلاق - روش تحقیق

تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ارزیابی متوازن در حسابداری - روش تحقیق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
انسان کامل در مثنوی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
آلودگی آب و نقش جلبک ها در پاکسازی آن- روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
بررسی نقش خانواده در گرایش دختران به دانشگاه - روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق

تعداد صفحه : 131 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
تاثیر اعتیاد بر طلاق- روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تاریخچه و انواع کارت های اعتباری - روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
انتقال قهری عقد در فقه- روش تحقیق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
بررسی خودکشی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تهديدشناسي اموزش در دانشگاهها روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
مديريت مشاركتي در سازمانها - روش تحقیق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ارزیابی سیستم مدیریت یکپارچه- روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
آیات بیع در قرآن کریم- روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
تاثیر اعتیاد در طلاق - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
وجوه افتراق اشتراک اخلاق فردی در اسلام و مسیحیت- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بررشد اقتصادی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
افت تحصیلی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
انگیزش- روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
اهداف تعليم وتربيت پيشرفته درجهان معاصر- روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه

تعداد صفحه : 88 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق

تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
چگونگی توسعه شادی و نشاط در سازمان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
حقوق متقابل حکومت (دولت) و مردم- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
خیانت در امانت- روش تحقیق

تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
روابط عمومی صدا و سیمای استان گیلان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
طلاق و گواهی عدم امکان سازش روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق

تعداد صفحه : 62 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
معامله به قصد فرار از دینروش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
مقایسه مهر های ایلامی و بین النهرینی روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
نقش اخلاق در رشد و تعالی سازمان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
سوسیالیسم - روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی حقوقی جرایم ناشی از خطائی پزشکی روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
پروژه نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده مطابق روش تحقیق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
مقایسه میزان سلامت عمومی مادران دارای فرزند با مادران فرزندان استثنایی روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق

تعداد صفحه : 48 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ضمان قهری روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
عوامل موثر بر افزایش بیکاری در ایران روش تحقیق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
نقش احزاب شیعه در عراق معاصر روش تحقیق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق

تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بصیرت از دیدگاه آیات وروایات روش تحقیق

تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تغییر سیاست در عربستان پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان - روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تفاوت های بین دین اسلام و یهودیت- روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
عوامل موثر بر گرایش به مصرف سیگار روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
مبناء حقوقی مداخله اتحادیه اروپا در بحران گرجستان روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق

تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
نظریه کوانتوم در مدیریت روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
بررسی تاثیر اعتیاد والدین بر میزان کودک آزاری روش تحقیق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی در ایران روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 54 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی تاثیر بازاریابی عصبی بر نظام بانکی -روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 144 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی صنعت فرش روش تحقیق

تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
روش هاي نوين تصميم گيري روش تحقیق

تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ضمانت اجرایی تخلف از شروط ترک فعل حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
مقایسه ادبیات داستانی کلاسیک با معاصر- روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق

تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
اختیارات حکومت محلی انگلستان و فرانسه روش تحقیق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
بررسی جایگاه زن مسلمان در نظام های دموکراسی روش تحقیق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق

تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه- روش تحقیق

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
تأثیرنظریات ژئوپلتیکی بر استراتژی نظامی روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
تاثير اقدامات القاعده در معادلات قدرت در منطقه خاورميانه روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 67 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
استفاده از روشهای درمان ناباروری روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی تاثیرات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط اجتماعی دانشجویان روش تحقیق

تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
قدرت، دانش و مشروعیت در دوره صفویه روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
وکالت در توکیل روش تحقیق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
آلودگی هوا ناشی از نیروگاه برق بندرعباس پروژه بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بازاریابی فرهنگی(سینما) پروژه روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
بازاریابی فرهنگی(کتاب) پروژه روش تحقیق

تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تاثیر استقلال اجتماعی زنان بر روی باروری روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
ترجیحات باروری روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
درجه ی خلق مشترک مصرف کننده در فرايند تولید محصول جدید روش تحقیق

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
علل کاهش صادرات در ایران روش تحقیق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق

تعداد صفحه : 102 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
آموزش مجازي و اثر بخشي آن- روش تحقیق

تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار

تعداد صفحه : 70 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت

تعداد صفحه : 49 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار

تعداد صفحه : 48 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

تعداد صفحه : 59 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Probe into the Modes of International Human Resource12
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 46800 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیکربندی های میانجی بازاریابی – فروش در شرکت های B2B44

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Marketing–sales interface configurations in B2B firms22
تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 85500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهایی در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان - بازیابی متون25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Methods for evaluating hospital systems:a literature review16
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 63000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 15
تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 175500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic human resource practices and innovation performance — The 9
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ANALYSIS OF LSB BASEDIMAGE STEGAOGRAPHY THCHNIQUES 3
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Comparing appropriate decision support of human resource practices 10
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. On a decomposition method for finding winning strategy in Hex game 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Game of Hex: The Hierarchical Approach 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Best Management Practices 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A new method for measuring in situ concrete elastic constants using horizontally polarized conical transducers19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 57000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بکار بردن روشهای ANP و DNA مبهم در کارمند گزینی 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Applying ANP and fuzzy DEA approaches to personnel selection 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Bridging the paradigm divide in management accounting research: The role of mixed methods approaches 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل بالقوه الکتروشیمیایی شناور 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Electrochemical potential controlling flotation 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MULTI-ATTRIBUTE CONTRACTORS RANKING METHOD BY APPLYING ORDERING OF FEASIBLE ALTERNATIVES OF SOLUTIONS IN TERMS OF PREFERABILITY TECHNIQUE 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خرده فروشی خوار و بار از طریق اینترنت

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. To be or not to be on the shelf - Grocery retailing through the Internet
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جدول توالی مراحل جهت بهبود عملکرد واحدهای صنعتی H2-PSA پتروشیمی جم (Jam)

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A New Steps Sequence Table to Improve the Performance of the Jam Petrochemical H2-PSA Industrial Plant
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت اجرایی انتقال ژن به خط های جنینی در پروش ماهی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Applicability of gene transfer into the germinal line in fi sh culture
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Data dimensionalityestimation methods: a survey
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Design of a scatter search method for a novel multi-criteria group scheduling problem in a cellular manufacturing system
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Historical Research Methods
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استر

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. New revival method to sensitize nano - copper in order to surface correction of polyester product
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. SOURCES OF CONFLICTS WITHIN ORGANIZATIONS AND METHODS OF CONFLICT RESOLUTION
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Developing music listening skills using active learning methods in secondary education 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dynamic evolution control for synchronous buck DC–DC converter 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. fuzzy AHP-based safety risk assessment methodology for tower crane 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Genetic algorithm with binary representation of generating unit start-up and shut-down times for the unit commitment problem 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Human Resource Management with Islamic Management Principles 23
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 69000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. in search of a second act 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Influence of feasibility constrains on the bidding strategy selection in a day-ahead electricity market session 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. relations with OCB and sales productivity 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
كارت امتيازي متوازن- روش تحقیق

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Application of AHP method for multi-criteria evaluation of variants of the integration of urban public transport
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یونان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. WATER RESOURCES PLANNING USING THE AHP AND PROMETHEE MULTICRITERIA METHODS: THE CASE OF NESTOS RIVER - GREECE
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Online word-of-mouth antecedents, attitude and intention-topurchase electronic products in Pakistan
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. integrated fuzzy analytic hierarchy process and VIKOR method in the prioritization of pavment mailtenance activities
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی (David Hussey) (دیوید هوسی)

تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش

روش تحقیق

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007