موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

جستجوی تحقیق آماده ترجمه آماده طرح های آماده

در بخش جستجوی بالا میتوانید هر مطلبی را که میخواهید جستجو نمایید. مثلا برای دیدن همه کاراموزی های سایت میتوانید عبارت «کاراموزی» را وارد نمایید و یا برای دیدن همه ترجمه های آماده سایت عبارت «ترجمه مقاله» را وارد کنید و یا برای دیدن همه پرسشنامه های سایت فقط عبارت «پرسشنامه» را وارد نمایید. در صورت وارد کردن چند کلمه و یا جستجوی یک عبارت سایت خود عبارت و تحقیق های شبیه به عبارت شما را نیز جستجو میکند.

عبارت جستجو : تحقیق حقوق
موارد پیدا شده کاملا یکسان : 101 مورد
موارد پیدا شده مشابه : 33 مورد
مجموع موارد پیدا شده : 134 مورد
تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی تابعیت مضاعف -دوگانه

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تابعیت مضاعف - دوگانه

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی نظم عمومی روش تحقیق

تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسي تطبيقي ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي ايران و فرانسه

تعداد صفحه : 49 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق

تعداد صفحه : 64 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل

تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی مخالفت شرط با عرف

تعداد صفحه : 147 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تشدید دیه در ماههای حرام

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - خسارت معنوی

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - خسارت معنوی

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
تاثیر درجه جنون در معاملات - تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 13500 تومان
سفارش
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
اکراه در جرایم حدی- زنا تحقیق حقوقی- ر وش تحقیق

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
ضرورت تنظیم بیع نامه در دفاتر اسناد رسمی تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 54 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مسئولیت ناشی از فعل غیر تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
معامله به قصد فرار از دینروش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
بررسی ثبت اموال غیر منقول پس از تقسیم ترکه تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ضمان قهری روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
قاعده منع تحصیل دلیل در دادگاه تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
قانون مجازات جدید در روزنامه رسمی تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تعارض قوانین در روابط زوجین

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 54 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 144 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 67 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
اقدامات وکیل از زمان عزل تا زمان اعلام تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تاثیر جهل بسیط و مرکب در مسئولیّت کیفری تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
جرم شناسی پست مدرن تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
کاربرد معیار نوعی و شخصی در دفاع مشروع تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مسئولیت پزشکی منجر به فوت تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت

تعداد صفحه : 91 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
بررسی مفهوم نسق و وضعیت املاک نسقی در مقام توقیف تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق

تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق

تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
حقوق کار - روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
حقوق معلولین- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
حقوق کار - روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
حقوق معلولین- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق

تعداد صفحه : 131 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Human Rights and the Magic of Jus Cogens 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق

تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
حقوق متقابل حکومت (دولت) و مردم- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
مبانی قاعده اقدام و فقه امامیه کار تحقیقی حقوق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
مبانی و آثار حقوقی بیع صرف در فقه امامیه و فقه عامه کار تحقیقی حقوق

تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق

تعداد صفحه : 62 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
بررسی حقوقی جرایم ناشی از خطائی پزشکی روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
مهریه و تاثیر آن در نکاح کار تحقیقی حقوق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مبناء حقوقی مداخله اتحادیه اروپا در بحران گرجستان روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ضمانت اجرایی تخلف از شروط ترک فعل حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق

تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق

تعداد صفحه : 102 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش

تحقیق حقوق

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007