تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 اسفند سال 1396
بازدید امروز : 4867 نفر
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

در بخش جستجوی بالا میتوانید هر مطلبی را که میخواهید جستجو نمایید. مثلا برای دیدن همه کاراموزی های سایت میتوانید عبارت «کاراموزی» را وارد نمایید و یا برای دیدن همه ترجمه های آماده سایت عبارت «ترجمه مقاله» را وارد کنید و یا برای دیدن همه پرسشنامه های سایت فقط عبارت «پرسشنامه» را وارد نمایید. در صورت وارد کردن چند کلمه و یا جستجوی یک عبارت سایت خود عبارت و تحقیق های شبیه به عبارت شما را نیز جستجو میکند.

عبارت جستجو : تحقیق حقوق
موارد پیدا شده کاملا یکسان : 45 مورد
موارد پیدا شده مشابه : 21 مورد
مجموع موارد پیدا شده : 66 مورد
تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی تابعیت مضاعف -دوگانه

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تابعیت مضاعف - دوگانه

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی نظم عمومی روش تحقیق

تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی

تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسي تطبيقي ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي ايران و فرانسه

تعداد صفحه : 49 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق

تعداد صفحه : 64 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل

تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی مخالفت شرط با عرف

تعداد صفحه : 147 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تشدید دیه در ماههای حرام

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - خسارت معنوی

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان

تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی - خسارت معنوی

تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق

تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
تاثیر درجه جنون در معاملات - تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 4500 تومان
سفارش
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
اکراه در جرایم حدی- زنا تحقیق حقوقی- ر وش تحقیق

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی

تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق

تعداد صفحه : 65 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق

تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق

تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق

تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
حقوق کار - روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
حقوق معلولین- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
حقوق کار - روش تحقیق

تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
حقوق معلولین- روش تحقیق

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش
پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق

تعداد صفحه : 131 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Human Rights and the Magic of Jus Cogens 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق

تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 2500 تومان
سفارش
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق

تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
حقوق متقابل حکومت (دولت) و مردم- روش تحقیق

تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش

تحقیق حقوق


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018