موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

تاریخچه آموزش قران در صدر اسلام

عنوان سفارش :
تاریخچه آموزش قران در صدر اسلام
تعداد صفحه :
15
قیمت :
4500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • چگونگي تعلّم و تلقّي قرآن از سوي پيامبر اكرم (ص)

  چگونگي آموزش قرآن توسط پيامبراكرم(ص) به مسلمانان

  هنرمندان قرآني در صدر اسلام

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • آموزش قرآن، از مهم مسائل حوزه استفاده از قرآن و ارتباط با سخن خداست. در اين باره يكي از شيوه‏هاي مهم در تحقيق و پژوهش پيرامون روش‏شناسي آموزش قرآن، مطالعه قرآن كريم و روايات اسلامي در راستاي استخراج و استنباط شيوه‏ها و روش‏هاي آموزش و ترويج قرآن است. از اين ميان، شناخت و تحليل شيوه انتقال قرآن به پيامبر - كه خود نوعي آموزش به شمار مي‏آيد - از يك سو، و شناخت و تحليل شيوه آموزش قرآن توسط پيامبر اكرم(ص) به ياران خود از سوي ديگر، بسيار مهم به نظر مي‏رسد.

  چگونگي تعلّم و تلقّي قرآن از سوي پيامبر اكرم (ص)

  قرآن آموختن پيامبر اكرم(ص) با نزول قرآن كريم آغاز شد. اين كه نزول قرآن چگونه بوده است و وحي الهي چيست، امري است كه چه بسا نتوان آن را تصور كرد و ماهيت و چگونگي آن را فهميد، ولي از آنجا كه وحي الهي و نزول قرآن عاملي در انتقال قرآن كريم از لوح محفوظ بر قلب پيامبر اكرم(ص) بوده است، نوعي آموزش شمرده مي‏شود. زيرا آياتي از قرآن كريم كه به مسأله نزول قرآن كريم پرداخته‏اند، تصويري از آموزش قرآن ارائه مي‏دهند كه براي ملموس نمودن پديده وحي، اين صحنه آموزشي، بسيار شبيه صحنه‏هاي آموزشي بشري ارائه شده است. اين آيات كه به مسأله نزول قرآن پرداخته‏اند، شيوه آموزش سخن خدا را توسط اولين معلم آن كه خداي رحمان است، بر اوّلين آموزنده آن، بيان كرده‏اند. از جمله: سنقرئك فلا تنسي ؛ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه و قرآنه. فاذا قراناه فاتبع قرآنه، ثم ان علينا بيانه ؛ ورتلناه ترتيلا ؛ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا .

  وحي الهي به هر كيفيت كه بر قلب پيامبر اكرم(ص) نازل شده است، امري است خاص و ويژه، ولي نكته مهم اين است كه آموزش قرآن در مرتبه بعد از نزول قرآن اگر بخواهد "دنباله‏رو وحي" باشد و از الگوهاي وحياني تبعيّت كند، حتي المقدور بايد به شيوه دريافت وحي، توسط پيامبر اكرم(ص) نزديك باشد. و اساساً يكي از علت‏هاي بيان آياتي مانند آيات مذكور در قرآن كريم، اين است كه در مقام آموزش و ترويج قرآن از اين آيات، استفاده روش‏شناختي نموده، و با تدبر در آيات مذكور بتوان شيوه‏ها و روشهاي آموزش، ترويج، تلاوت، انس و استفاده از قرآن را استنباط و استخراج كرد.

  تحقیقهای مشابه
  تاریخچه آموزش قران در صدر اسلام
  15 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iust
  2 صفحه - 6000 تومان
  نقش جهاد در گسترش اسلام در صدر اسلام
  10 صفحه - 4500 تومان
  تاریخ صدر اسلام (جنگ احد)
  43 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007