موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

انواع قرارداد های bot

عنوان سفارش :
انواع قرارداد های bot
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان

مقدمه:

به زبان ساده نوع خاصی از قراردادهای پیشرفته و مشکل است که اغلب برای سازه های زیربنایی مثل نیروگاه استفاده میشود و در واقع دولت طرح را به کنسرسیومی مشترک از پیمانکار و مشاور و بانک و بیمه و... میدهد و پس از ساخت اجازه بهره برداری از آن را به مدت مشخص مثلا 20 سال به آنها واگذار میکند و پس از مدت مشخص پروژه متعلق به دولت میشود بدون آنکه هیچ پولی پرداخت کرده باشد در بعضی کشورها مثل استرالیا دولت مالکیت طرح را هم در دوره مشخص به شرکت واگذار میکند این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند .اصطلاح BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند .در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب میگردد . سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً 20 تا 30% سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد .از اهم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره بردار و موسسات مالی میباشد . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط Take or Pay (بردار یا بپرداز ) امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می باشد .در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد . به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت و تکنولوژیهای جدید نیز به طرف مقابل ( بخش خصوصی ) منتقل می گردد . همچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن ( بهره برداری ) قابل پیش بینی می باشد .

عناصر پايه سيستمB.O.T

"Build" -1احداث پروژه ها يا خدمات عمومی، که با تأمين بودجه توسط سرمايه گذار بخش خصوصی به انجام می رسد.

"Operate" -2راه اندازی، که به وسيله شرکت مديريت و راه اندازی پروژه انجام می شود. اين شرکت نيز از بخش خصوصی است.

"Transfer "-3انتقال مالکيت، که تعهدی است متکی به سرمايه گذار از طريق واگذاری پروژه يا خدمات آن در مرحله پايانی به طرف اداری متعاهد بدون هيچ دريافتی و در شرايطی مطلوب.

سيستم قانونی پروژه های B.O.T

سيستم قانونی قراردادهای پروژه های تأسيسات زيربنائی و خدمات عمومی B.O.T شامل تأييد و تصويب تعدادی از قراردادها و تفاهمنامه ها می باشد. به عنوان مثال قراردادها و تفاهمنامه های زير را در بر می گيرد :

1- موافقتنامه امتيازدهی: اين موافقتنامه بين کشور ميزبان و سرمايه گذار منعقد مي گردد و موارد زير را در نظر دارد:

پرداخت حق و حقوق مطلوب سرمايه گذار توسط کشور ميزبان، جهت احداث و راه اندازی پروژه يا خدمات آن بر اساس سيستم جهانی و در چهارچوب قوانين ملی. وضع تعهدات سازمانی و تشکيلاتی قرارداد که سرمايه گذار از آغاز احداث پروژه، در حين راه اندازی و تا پايان مرحله واگذاری به آنها پايبند خواهد بود.

2- موافقتنامه ايجاد شرکت پروژه: اين موافقتنامه بين سرمايه گذاران سهيم در احداث پروژه و بر اساس قوانين سرمايه گذاری و شرکتها که کشور ميزبان آن را وضع می نمايد، منعقد مي گردد.

3- موافقتنامه احداث پروژه: اين موافقتنامه بين شرکت پروژه و پيمانکاران احداث منعقد مي گردد.

4- موافقتنامه راه اندازی پروژه: اين موافقتنامه بين شرکت پروژه و پيمانکاران راه انداز منعقد مي گردد.

5- موافقتنامه خريد: (در نيروگاه های برق آبی) : اين موافقتنامه بين شرکت پروژه، وزارتخانه و هيأت ذيربط از کشور ميزبان منعقد می گردد. اين هيأت توليدات روزانه را خريداری خواهد نمود و به پخش و تقسيم آن بين مصرف کنندگان در مقابل نرخ مشخص برای هر واحد توليدی، خواهد پرداخت.

از آنچه گذشت روشن است که قرارداد BOT يا به عبارت ديگر قرارداد احداث، راه اندازی و انتقال مالکيت در ماهيت قانونی اش تعهد به خدمات عمومی پروژه بوده و با مبادی و اصول قراردادهای اداری قابل کنترل است. شايد بتوان گفت اولين پروژه ای که بر اساس سيستم BOT در مصر به انجام رسيد، پروژة احداث کانال سوئز و مديريت آن بوده است. به طوريکه يک شرکت سهامی بين المللی، تحت عنوان شرکت بين المللی کانال دريايی سوئز ايجاد شد و برای احداث کانال سوئز سهام خود را بين کشورهای مصر، فرانسه، انگليس و ساير کشورها و مؤسسات خارجی توزيع نمود. مديريت اين کانال به وسيله شرکت مذکور در طول مدت واگذاری که نود و نه سال بود، زير نظر دولت مصر و به شرط برگشت مالکيت پروژه به دولت مصر و بر اساس مقرراتی که بر آنها اتفاق نظر شده بود، انجام پذيرفت و در ازای آن، شرکت ماليات ساليانه ای به دولت می پرداخت .

انواع قراردادهای منعقده بر اساس سيستم B.O.T

انواع قراردادهای احداث، راه اندازی و انتقال مالکيت را می توان به صورت زير تفکيک نمود:

الف. قراردادهای احداث، راه اندازی و انتقال مالکيت (B.O.T) :

قراردادهايی که بين بخش دولتی و بخش خصوصی در زمينه های احداث پروژه های زيربنائی و خدمات عمومی منعقد می گردد. اين قراردادها هنگامی که کميته اداری قرارداد، شخص يا شرکت خصوصی سرمايه گذار را جهت تأمين اعتبار و احداث يکی از پروژه های زير بنائی انتخاب می نمايد، تحقق می يابد.

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007