موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

انواع خط

عنوان سفارش :
انواع خط
تعداد صفحه :
24
قیمت :
5000 تومان

انواع خط

خطهاى ايرانى تعليق، نستعليق و شکسته نستعليق مى‌باشد. با ضابطه‌مند شدن خط تعليق در دوران صفويه، مقدمات ظهور نستعليق فراهم شد. اين دو خط در ميان ايرانيان و ملل ترک وارد و زبان رشد يافت و سهم مهمى در پيشبرد خوشنويسى اسلامى داشت. خط شکسته نيز از ابداعات ايرانياناست که در پيوند با تعليق و نستعليق قرار دارد.

تعليق

از قرن پنجم هجرى در نسخ تحريرى (شيوه ايراني)، بتدريج دگرگونى‌هايى پديد آمد و از اواسط قرن هفتم بر اثر تکامل قلم ايرانى خطى بوجود آمد که مقتبس از آن و نيز خط توقيع و رقاع بود و بنام خط تعليق کمال و رواج يافت. اين خط در تحرير کتاب‌ها و ديوان‌هاى شعر يکار مى‌رفت و تا قرن هشتم رو به تکامل رفت. خط تَعلیق یا ترسل اولین شیوه از خوشنویسی اسلامی است که خاص ایرانیان پدید آمده است. به نظر می‌رسد این شیوه از خوشنویسی در اواسط سده هفتم از ترکیب و توسعهٔ دو خط توقیع و رقاع و تحت تاثیر خطوط ایرانی پیش از اسلام و با توجه به ذوق و روحیه ایرانی به‌وجود آمده باشد. خط تعلیق را می‌توان نخستین خط کاملا ایرانی دانست. درواقع این شیوه اولین نوع خوشنویسی بود که برای خط پارسی که از عربی منشعب شده بود، ابداع گشت و در آن علامت‌های زیر و زبر و پیش به‌کار نمی‌رفت. تعلیق خطی تودرتو و متصل به‌هم است و کلمات و حروف در آن یکنواخت نوشته نمی‌شوند، یعنی گاهی بزرگ و گاهی ریزند. خط تعلیق دوایر زیاد، حروف مدور و قابلیت فراوان در ارائهٔ ترکیب‌های متنوع را دارد. به همین سبب بیشتر در بین افرادی رواج داشت که از نظر سواد و میزان آشنایی با خط در سطح بالایی بوده‌اند. این خط ویژه کاتبان دربارها و دیوان‌های حکومتی بوده از این رو این خط به تدریج کاربرد خود را از دست داده است. این خط حدود یکصد سال رواج کامل داشت و پس از آن رفته رفته با پیدایش نستعلیق و سپس شکسته نستعلیق از رواج آن کاسته شد و رونق سابق را از دست داد. عده‌ای ابداع این خط را به خواجه تاج سلمانی اصفهانی نسبت می‌دهند. اما در واقع او این خط را قانونمند کرد و بعدها به وسیله خواجه عبدالحی منشی استرابادی برای آن قواعد و اصول بیشتری به‌وجود آمد. خط تعلیق، زمینه‌ساز پیدایش دو خط دیگر ایرانی یعنی نستعلیق و شکسته نستعلیق بود. رواج و رونق این دو خط از کاربرد تعلیق کاست تا جایی که تقریباً به بوته فراموشی سپرده شد. خط تعلیق بیشتر به عنوان خط تحریری و برای نوشتن نامه‌ها و فرمان‌های حکومتی به‌کار می‌رفته است. به‌نظر می‌رسد خط تعلیق در اثر نیاز به تندنویسی در امور منشی‌گری شکل گرفته باشد. پیوسته نوشتن کلمات و کمتر جدا کردن قلم از کاغذ در این شیوه به سرعت کاتب می‌افزود. افزون برآن کلمات و حروف در خط تعلیق درهم پیچیده‏اند و به طور پیوسته نگاشته می‏شوند از این رو تغییر و تصرف در آن کمتر ممکن است. این نکته به‌ویژه برای فرمان‌ها و منشورهای حکومتی و اسناد مختلف حائز اهمیت بود. در ابتدا مانند خط دیوانی در دربار عثمانیان، خط تعلیق برای نوشتن مکاتبات و مراسلات دولتی و تنظیم احکام حکومتی در دواوین و دربارهای ایرانی به‌کار می‌رفت و تعلیق‌نویسان اغلب ملزم بودند خطوط دیوانی، معکوس (وارونه نویسی)، سیاق و طغرایی را هم خوب بنویسند کاربرد مراسلاتی و نیز طرز نگارش تعلیق، آن را به «خط ترسل» نیز معروف ساخت. بعدها از این خط برای ایجاد آثار هنری خوشنویسی هم استفاده شد. تعلیق در لغت به‌معنای «درآویختن چیزی به چیزی» است و اطلاق نام تعلیق به این شیوه از نگارش، ناشی از پیچیدگی در نوشتن حروف و روانی حرکات در آن است که گویا بر روی کاغذ معلق‌اند. خط ترسل هم از این سبب به این شیوه اطلاق شده که کاربرد آن برای امور مراسلاتی بوده است. خط تعلیق در نگاه شاعران: مولانا در دفتر ششم مثنوی آورده: مدرسه و تعلیق و صورت‌های وی چون به دانش متصل شد گشت طی در خمسه نظامی (خردنامه) آمده: به تعلیق آن درس پنهان نویس که نقشی عجب بود و نقدی نفیس عطار در غزلیاتش گفته: درس اسرار است نقش جان تو در نه تعلیق و نه تکرار کن قاآنی می گوید: ای زلف تو پیچیده تر از خط ترسل بر دامن زلف تو مرا دست توسل ملک الشعرای بهار در غزلیاتش آورده: به گلگشت جنان گل می‌فرستم به رضوان شاخ سنبل می‌فرستم به قابوس و به صابی از رعونت خط و شعر و ترسل می‌فرستم مشخصات: خط تعلیق دارای دوایر زیاد، حروف مدور و قابلیت بسیاری در ارائهٔ ترکیب‌های متنوع و کمپوزیسیون‌های گوناگون است. از این رو خواندن و نوشتن آن سخت است و بیشتر در بین کاتبان و کسانی رواج داشته که از نظر سواد و میزان آشنایی با خط در سطح بالایی باشند. در تعلیق برخلاف خطوط ششگانه از علامت‌هایی چون زیر و زبر و پیش استفاده نمی‌شود. کلمات و اجزای حروف در تعلیق تودرتو و متصل به‌هم است و واژه‌ها و حروف آن یکنواخت نیستند، یعنی گاهی درشت و گاهی ریز و لاغر نوشته می‌شوند. در تعلیق‌نویسی، علاوه بر آن که اغلب حروف جدا از هم را متصل می‌نویسند، گاهی چندین کلمه را به دنبال هم و پیوسته می‌آورند. به این روش، که به سبب تندنویسی ایجاد شده، «شکستهٔ تعلیق» نیز می‌گویند. نظم و ترتیب و تناسب اجزای حروف و کلمات، که در خطوط ششگانه به دقت دنبال می‌شود، در تعلیق همانند خط دیوانی چندان مورد توجه نیست؛ تا حدی که کلمات و حروف آن اغلب یکنواخت نبوده و گاه درشت و گاهی ریز نوشته می‌شود. دوایر در این خط زیاد است و منحنی‌ها تمامی خط را تشکیل داده‌اند و تقریباً هیچ اثری از خطوط صاف و مستقیم وجود ندارد. قطِّ یا برشِ قلمِ تعلیق مانند خط نستعلیق، بین «تحریف» (ارتفاع بیشتر نیش راستِ قلم از نیشِ چپ) و «مستوی» (قلمی که برش آن تَخت و بین صفر تا ده درجه باشد) است، و هم «محرّف» (قلمی که زاویة برش آن تُند و در حدود ۳۵ تا ۴۵ درجه باشد) است. حرکات قلم در این خط نرم و تقریباً «دور» (گردش حروف که در دایره‌های معکوس و مستقیم مانند «ح» و «ق» و گِردی سَرِ «ف» و «ق» و «و» و مانند آن به‌وجود می‌آید) است. تاریخچه: برخی از محققان معتقدند که نَسخِ شیوه ایرانی یا خط تحریری که تحت تأثیر خط‌های باستانی ایرانی همچون پهلوی و اوستایی نوشته می شد در شکل گیری خط تعلیق مؤثر بوده است. پیدایش شکل‌های ابتدایی خط تعلیق را برخی محققان بین سده‌های چهارم تا ششم هجری تخمین زده‌اند و برخی قدیمی‌ترین نمونه‌های خط تعلیق را مربوط به سدهٔ نهم هجری ذکر کرده‌اند. با این وجود کهنترین نمونه‌های به جا مانده از تعلیق و شکسته تعلیق در ایران، سندی متعلق به سدهٔ هشتم هجری و سند دیگری متعلق به سده نهم سند صادره از بقعه شیخ ابواسحاق کازرونی، مربوط به سال ۸۲۶ ه‍. ق است. شاید قدیمی‌ترین سندی که به خط تعلیق در دست است فرمان ایلخان گیخاتو (حک ۶۹۴-۶۹۰ ه / ۱۲۹۵-۱۲۹۱ م) نوه‏ هولاکو باشد که «نخستین فرمان فارسی ایلخانان» لقب گرفته است. این سند که درباره‏ حفظ منافع موقوفه‏ یک خانقاه است در شمال غرب ایران صادر شده و تاریخ ۶۹۲ ه‍. ق/۱۲۹۳ م را دارد. اسناد متعدد به‌جا مانده از سده دهم هجری و تدوین رساله‌هایی درباره قواعد نگارش تعلیق در آن سده، نشان می‌دهد که خط تعلیق در سده دهم رواج بسیار داشته است. برخی از خوشنویسان ایرانی که در اواخر عمر شاه طهماسب صفوی (درگذشت ۹۸۴ هـ.ق) به عثمانی مهاجرت کردند، خط تعلیق را به‌تدریج در این نواحی و نیز در مصر رواج دادند. عثمانیان بنا به ذوق و سلیقه خود در تعلیق ایرانی تغییراتی به‌وجود آوردند؛ در تعلیق عثمانی نیم دایره‌های آخر حروفِ مدور، بزرگتر است . کاتبان دربار عثمانی شیوه خود را «دیوانی» نامیدند. منسوب به «دیوان» یا بخش اداری دربار. این خط هنوز به دو شیوه «دیوانی خفی» و «دیوانی جلی» در کشورهای عربی متداول است. خط تعلیق تا سده دهم هـ.ق در ایران رواج کامل داشت؛ اما با پیدایش و کاربرد وسیع خطنستعلیق که دومین شیوه اختصاصی ایرانیان در خوشنویسی بود، همزمان با انتقال پایتخت به اصفهان در دوره صفوی، خط تعلیق رفته رفته به فراموشی سپرده شد. شکل گیری خط شکسته‌نستعلیق که سومین خط ویژه ایرانیان بود نیز کاربرد تعلیق را بیش از پیش کاهش داد. این روند به آرامی تا پایان سده دوازدهم هجری ادامه داشت تا آنکه پیشرفت و رواج چشم‌گیر خط شکسته‌نستعلیق توسط درویش عبدالمجید طالقانی (۱۱۸۵ق) موجب فراموشی کامل خط تعلیق شد. خط تعلیق یکی از پایه‌های مهم خط نستعلیق و شکسته نستعلیق به‌شمار می‌رود. پدیدآورندگان: در باره اینکه چه کسی واضع یا پدیدآورنده خط تعلیق است اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد؛ برخی که ریشه خط تعلیق را بسیار کهن میدانند و قدمت آن را هم پایه خطوط ششگانه اسلامی می دانند واضعِ آن را خواجه ابوالعال معرفی کرده‌اند و معتقدند خواجه ابوالعال خط تعلیق را از خط پیرآموز که نوعی خط قدیمی ایرانی بوده استخراج کرده است و برخی دیگر، واضعِ آن را حسن بن حسین فارسی خوشنویس سده چهارم هجری، از کاتبان دربار دیلمیان، دانسته و گفته‌اند که وی آن را از خطوط نسخ و ثلث و رقاع استخراج کرده است. اما پذیرفته‌ترین نظر آن است که خواجه تاج سلیمانی یا سلمانی (درگذشت ۸۹۷ هـ.ق) مبدع این شیوه از نگارش بوده است، لیکن به دلیل آثار به جا مانده از این خط تعلیق پیش از خواجه تاج، این که او پدیدآورنده این خط است چندان صحیح به نظر نمی‌رسد به نظر می‌رسد وی نخستین خوشنویسی بوده که تلاشهای مؤثری برای شکل‌گیری، قاعده‌مندی و گسترش این خط کرده است. پس از خواجه تاج سلمانی، خواجه عبدالحی منشی استرآبادی (درگذشت ۹۰۷ هـ.ق) که منشی و نویسنده فرمان‌های سلطان ابوسعید تیموری بود و منشیان آق قوینلو (حک : ح ۸۰۰ ـ ۹۰۸) دنباله‌رو سنّت وی بودند، با قاعده‌مند کردن بیشتر خط تعلیق، سهم زیادی در شکوفایی این خط داشت. نمونه خط تعلیق نصیری امینی اساتید: برخی از معروفترین تعلیق‌نویسان در ایران این خوشنویسان بوده‌اند: خواجه ابوالعال در سدهٔ دوم حسن بن حسین فارسی در سدهٔ چهارم احمدبن علی شیرازی در سدهٔ هشتم منصوربن محمد بهبهانی در سده‌های هشتم و نهم سلطانعلی مشهدی در سدهٔ نهم درویش عبداللّه منشی بلخی در سدهٔ نهم نجم الدین مسعود ساوی در سدهٔ نهم شهاب الدین عبداللّه مروارید کرمانی (بیانی کرمانی) در سدهٔ نهم خواجه تاج سلیمانی یا سلمانی در سدهٔ نهم محمد اسفزاری در سدهٔ دهم ابراهیم استرآبادی در سده‌های نهم و دهم خواجه اختیارالدین منشی (اختیار منشی ) در سده‌های نهم و دهم عبدالحی منشی استرآبادی در سده‌های نهم و دهم حسنعلی بیگ در سدهٔ دهم خواجه میرک منشی کرمانی در سدهٔ دهم اسکندربیگ منشی در سدهٔ یازدهم محمدکاظم واله اصفهانی در سدهٔ سیزدهم لطفعلی معروف به صدرالافاضل در سده‌های سیزدهم و چهاردهم همچنین از تعلیق‌نویسان معروف عثمانی این اشخاص پرآوازه‌ترند: محمود طوپخانَوی در سدهٔ یازدهم؛ ابراهیم فائق و اسماعیل عاصم و سیدمحمد مجیدی اخرس و محمد اسعد در سدهٔ دوازدهم؛ و مصطفی جودت در سدهٔ چهاردهم.

نستعليق

خط نستعلیق یکی از شیوه‌های نگارش خط در خوشنویسی اسلامی است. این خط در ایران شکل گرفت و بیشتر هم در ایران رواج دارد و خوشنویسان ایرانی بیشتر با این خط به هنرنمایی می‌پردازند. خط نستعلیق معرف روح و فرهنگ ایرانی است و از آن در نوشتن متن‌های ادبی و غیرمذهبی فارسی، اردو و به ندرت عربی استفاده می‌شود.

خط نستعلیق نشانه‌ای بارز از طبع و سلیقه زیبایی شناختی ایرانیان است و بی‌شک زیباترین و ظریف‌ترین خط در میان خطوط اسلامی است تا جایی که آن را به‌حق «عروس خطوط اسلامی» لقب داده‌اند.

اگر چه میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍.ق) را واضع این خط معرفی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که خط نستعلیق پیش از او نیز وجود داشته و میرعلی تبریزی در سده نهم هجری برای اولین بار خط نستعلیق را را تحت قاعده و قوانین خوشنویسی درآورده است و به حدی رسانده که به‌صورت خطی مستقل و قابل رقابت با خطوط ششگانه درآید.

تحقیقهای مشابه
اسفالت و انواع آن
25 صفحه - 5000 تومان
مودم - انواع آن - عملکرد و ...
56 صفحه - 10000 تومان
جرثقیل - انواع آن
16 صفحه - 3000 تومان
دیابت یا مرض قند و انواع آنها
6 صفحه - 2000 تومان
کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
23 صفحه - 5000 تومان
جوشکاری تاریخچه انواع عوارض و سوانح تجهیزات
17 صفحه - 4000 تومان
پل و انواع پل
12 صفحه - 3000 تومان
بیمه و انواع آن
30 صفحه - 5000 تومان
پل - تعریف پل تاریخچه و انواع پل
9 صفحه - 3000 تومان
آجر و انواع آن - کاربرد
27 صفحه - 5000 تومان
طرح کارآفرینی بسته بندی میوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سال
13 صفحه - 14000 تومان
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک با ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی
14 صفحه - 14000 تومان
شناخت انواع فیلم
24 صفحه - 5000 تومان
اثر انواع انکوباتورهای یوشچنکو تراف و یوشچنکو تغییر یافته بر تفریخ و بازماندگی و رشد تخم تاس ماهی ایرانی
54 صفحه - 14000 تومان
بررسی انواع فایلها
50 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قطعات خودرو و ترمز و انواع آن
15 صفحه - 30000 تومان
نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
14 صفحه - 4000 تومان
جرثقیل و انواع آن
16 صفحه - 4000 تومان
روتر و انواع آن router
31 صفحه - 6000 تومان
فنر و انواع آن
12 صفحه - 3000 تومان
هاب و انواع آن
2 صفحه - 2000 تومان
موشک - انواع موشک
6 صفحه - 3000 تومان
نماز و انواع نماز
21 صفحه - 5000 تومان
هواده و انواع آن
10 صفحه - 3000 تومان
تفاوتها و شباهتهای موجود بین انواع سیستم های سیاسی - بصورت پاور پوینت
30 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با انواع فایل ها در محیط وب
10 صفحه - 3000 تومان
بیمه و انواع آن
15 صفحه - 4000 تومان
سیمان و انواع آن
48 صفحه - 8000 تومان
کلیاتی در مورد بتن و انواع آن
45 صفحه - 11000 تومان
بتن و انواع آن
38 صفحه - 9000 تومان
پل - تعریف پل و تاریخچه و انواع پل
27 صفحه - 7000 تومان
سیمان - تهیه سیمان - انواع سیمان
48 صفحه - 12000 تومان
بادامک - بادامکها و انواع آن
11 صفحه - 3000 تومان
بذر و انواع بذر و کاشت بذر
26 صفحه - 7000 تومان
انواع cpu
15 صفحه - 4000 تومان
انواع مادربورد mainboard
9 صفحه - 3000 تومان
بررسی شیوع انواع مال اکلوژن
7 صفحه - 3000 تومان
سبک های رهبری و انواع مدیریت
27 صفحه - 6000 تومان
پل ها و انواع آن
14 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 20000 تومان
فرزکاری و انواع ماشین های فرز
14 صفحه - 5000 تومان
ملاتها و انواع آن
12 صفحه - 3000 تومان
معرفی شرکت تکنوفوم تولید کننده انواع سقف های کاذب
13 صفحه - 7000 تومان
آشنایی با پلیمرها و انواع آنها
49 صفحه - 14000 تومان
اعتراضات ثبتی – انواع اعتراضات
8 صفحه - 4000 تومان
بررسی شیوع انواع مال اکلوژن بر اساس روش تحقیق
9 صفحه - 6000 تومان
بررسی معماری و ساخت انواع دیوارها و دروازه ها
26 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 32000 تومان
آشنایی با چوب - ساختار چوب و انواع چوب و استفاده چوب در ساختمان
45 صفحه - 12000 تومان
پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
7 صفحه - 12000 تومان
ملات و انواع آن
20 صفحه - 6000 تومان
جوشکاری و انواع آن
8 صفحه - 3000 تومان
جوشکاری و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر هواشناسی و انواع چرخش جوی 16
34 صفحه - 88400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حافظه رم -حافظه دسترسی تصادفی 6
10 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع استراتژی 17
23 صفحه - 59800 تومان
دماسنج - تاریخچه و بررسی و انواع آن
16 صفحه - 4000 تومان
فرایند ارتباطات و عناصر و انواع آن
10 صفحه - 3000 تومان
آجر و انواع آن - کاربرد
27 صفحه - 7000 تومان
رله و انواع آن
8 صفحه - 3000 تومان
ماشین اسکیپر و انواع آن
15 صفحه - 5000 تومان
مقایسه انواع اسکلت ساختمانی
10 صفحه - 4000 تومان
سپرده و انواع آن و تاثیر آن در استراتژی بانکها
6 صفحه - 2000 تومان
كاشي و انواع آن
4 صفحه - 2000 تومان
پلاستیک- انواع قالب پلاستیکی
31 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با گچ روش تولید انواع استفاده
35 صفحه - 9000 تومان
سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
39 صفحه - 10000 تومان
آسفالت - آسفالت کردن و انواع آن.docx
28 صفحه - 6000 تومان
دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
24 صفحه - 12000 تومان
بتن و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
بتن و انواع بتن
38 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع اسکلت بندی ساختمان
4 صفحه - 8000 تومان
باد بندها و انواع آن
16 صفحه - 5000 تومان
حافظه و انواع آن در کامپیوتر
26 صفحه - 6000 تومان
برآورد نتيجه رابطه مبادله بازرگاني در ايران با توجه به انواع شاخص هاي تعديل کننده فایل بصورت پاورپوینت
51 صفحه - 16000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 56000 تومان
کار حقوقی بررسی انواع خیار در حق شفعه
20 صفحه - 12000 تومان
جنگ و تئوری جنگ و انواع جنگ
20 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع و مدل های استراتژی های HRM 15
7 صفحه - 14000 تومان
وکالتنامه و انواع وکالتنامه و فرم های آماده وکالتنامه
21 صفحه - 10000 تومان
معرفی انواع خاک فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 5000 تومان
جوشکاری و جوش و انواع ان
12 صفحه - 6000 تومان
رله و انواع آن
17 صفحه - 6000 تومان
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
33 صفحه - 10000 تومان
کاشی و انواع آن
13 صفحه - 6000 تومان
جوشکاری و جوش و انواع ان
12 صفحه - 4000 تومان
رله و انواع آن
17 صفحه - 5000 تومان
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
33 صفحه - 7000 تومان
کاشی و انواع آن
13 صفحه - 4000 تومان
انواع دستگاه های لبه چسبان تمام اتوماتیک و پانل برcnc
9 صفحه - 6000 تومان
تاریخچه و انواع کارت های اعتباری - روش تحقیق
32 صفحه - 12000 تومان
امور اجرایی غذا و نوشیدنی انواع سرویس ها
21 صفحه - 7000 تومان
سرامیک و انواع ساختمان - مصالح ساختمانی
55 صفحه - 14000 تومان
عملیات واحدهای پذیرایی - انواع پذیرایی
21 صفحه - 8000 تومان
حافظه و انواع آن در کامپیوتر
16 صفحه - 5000 تومان
علم آمار و انواع نرم افزار های آماری
17 صفحه - 5000 تومان
آشنایی با انواع سرویس ویندوز 2008
91 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با انواع لنز Lens دوربین عکاسی
13 صفحه - 4000 تومان
آشنایی با بیمه توسعه و انواع بیمه های آن
13 صفحه - 4000 تومان
اوراق بهادار و انواع آن
7 صفحه - 3000 تومان
پل و انواع آن
33 صفحه - 14000 تومان
تاثیر صنعت چاپ بر زندگی بشر و انواع چاپ
57 صفحه - 20000 تومان
شبکه های رایانه ای و انواع آنها
17 صفحه - 3000 تومان
توانايي تشخيص ماهیان سرد آبی و انواع آن
68 صفحه - 18000 تومان
اضطراب علایم اضطراب و انواع و راههای پیشگری از اضطراب
11 صفحه - 4000 تومان
پروژه ریاضی و آمار انواع نمودار ها و آمار ریاضی
65 صفحه - 18000 تومان
پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
127 صفحه - 32000 تومان
گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو انواع پژو و سمند
43 صفحه - 14000 تومان
آتش و انواع آن
7 صفحه - 2000 تومان
آشنایی با انواع اسلحه
17 صفحه - 3000 تومان
حریق آتش انواع آتش خاموش کردن آتش نکات ایمنی
17 صفحه - 5000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهای آن
28 صفحه - 6000 تومان
روشهای آماری انواع آزمونهای آماری
8 صفحه - 3000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
54 صفحه - 12000 تومان
هاب و انواع هاب پروژه کامپیوتر شبکه
76 صفحه - 16000 تومان
پژوهش عملياتی انواع مدل های برنامه ریزی
35 صفحه - 7000 تومان
حقوق ارتفاقی و انواع آن
12 صفحه - 4000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 20000 تومان
مقایسه انواع پوشش های شیب دار و فضا کار
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی انواع مته های حفاری و مشخصات فنی پاورپوینت
85 صفحه - 12000 تومان
نظرسنجی انواع نظر سنجی شیوه نظر سنجی
9 صفحه - 4000 تومان
پروژه آزمایشگاه الکترونیک صنعتی کموتاسیون خط DC
25 صفحه - 5000 تومان
تصمیم گیر و تعیین خط مشی در کودکان
12 صفحه - 3000 تومان
سیر تحول خط و زبان فارسی
26 صفحه - 5000 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی در مدیریت
12 صفحه - 3000 تومان
روبات خط خوان
2 صفحه - 2000 تومان
قیمت گذاری کالا ها – خط مشی های قیمت گذاری
26 صفحه - 6000 تومان
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
18 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17
28 صفحه - 72800 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 6000 تومان
تاثیر خط در گرافیک
20 صفحه - 6000 تومان
گزارش زمان سنجی مربوط به خط مونتاژ آبمیوه گیری
20 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
30 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3
2 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم امپدانس برای تقویت فاصله¬ای در یک خط انتقال 24
9 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی برآورد رله دیستانس در خط انتقال با UPFC 9
4 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
6 صفحه - 12000 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت اجرایی انتقال ژن به خط های جنینی در پروش ماهی
13 صفحه - 26000 تومان
هنر خوشنویسی - نستعلیق و خط شکسته
26 صفحه - 10000 تومان
هنر خوشنویسی - نستعلیق و خط شکسته
26 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9
4 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی در شهرداری پروژه پایان کار نقشه برداری و خط پروژه
20 صفحه - 12000 تومان
شیوه پیدایش و تحولات خط ژ اپنی
27 صفحه - 5000 تومان
فقر - خط فقر
23 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007