موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

انبارداری و طراحی سیستم انبارداری

عنوان سفارش :
انبارداری و طراحی سیستم انبارداری
تعداد صفحه :
60
قیمت :
30000 تومان

مقدمه

در تعریفی که از انبار داری در فصول پیشین ارائه گردیده است ، گفته شد ، انبار داری عبارت است از دریافت جنس یا کالا از خارج انبار ( از قسمت های مختلف موسسه یا از دیگران در خارج موسسه ) و نگهداری آن ها طبق نظم و اصولی خاص که متضمن سهولت دادن ( صدور ) و تحویل گرفتن ( ورود ) و صرف کم ترین زمان و به کار گیری کم ترین نیروی انسانی مورد نیاز ، باشد و رساندن اجناس و کالای مورد لزوم قسمت ها یا خریداران به آن ها در کم ترین و زود ترین زمان ممکن بر اساس مدارک و ضوابط مستدل و مجاز .

بر اساس تعریف فوق ، معلوم می گردد که انبار داری باید در سه مرحله انجام شود که عبارتد از :

مرحله اول – دریافت یا تحویل گرفتن کالا .

مرحله دوم – نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار ( انبار کردن )

مرحله سوم – صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار .

حال برای آن که بتوان انبار داری و مراحل آن را بهتر شناخت و به انجام عملیات و فعالیت آن پی برد به بررسی هر یک از مراحل فوق الذکر پرداخته می شود .

مرحله اول – مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا

در این مرحله کالا ها یا اجناسی که مورد نیاز قسمت های مختلف سازمان است و باید نگهداری شوند تا به موقع جهت مصرف و استفاده از آن تحویل آن ها گردند و با اصول و مدارک و مجوز های خاصی و یا بازرسی کیفیت به عمل آمده و اطمینان از صحت مقادیر و سالم بودن اجناس و تطابق آن با درخواست ها و نیاز ها از تحویل دهندگان کالا دریافت می شود و در مقابل آن رسید انبار صادر می گردد .

برای تحویل گرفتن مواد و کالا و اطمینان از اجرای درست و کامل مفاد دستور العمل های صادره ، ضرورت ایجاب می کند که کالا یا جنس دریافت شده یا دریافت شدنی توسط قسمت یا فردی که دارای صلاحیت شناخت آن کالا است و می تواند نظرش درست و پذیرفتنی باشد ، تحویل گرفته شود . اگر در مورد شناخت کالا از لحاظ فنی و مرغوبیت ، نیاز به افراد متخصص و ورزیده ای است ، می توان از همکاری مهندسین و تکنسین ها و کارشناسان با تجربه و خبره در این زمینه استفاده کرد .

بدیهی است این همکاری علاوه بر آن که باید بر پایه دوستی و حسن همکاری و صلاحیت استوار باشد ، می بایست بر اساس دستور مقامات صلاحیت دار و یا مقررات و دستور العمل های صادره و یا شرح وظایف تعیین شده در سازمان بنا شده باشد . تا از هر گونه دخالت عوامل خارجی جلوگیری شود . در هر حال مرحله اول عملیات انبار داری دو جزء می باشد .

جزء اول از مرحله اول انبار داری

جزء اول از مرخله نخست انبار داری ، شامل کنترل و بازرسی قبل از تحویل گرفتن قطعی اجناس و کالا توسط انبار دار می باشد که طبق ضوابط و بر اساس مدارک و در شرایط خاصی صورت می گیرد که در هر سازمانی روش آن تعیین و به موقع اجرا گذاشته می شود .

چنان چه در سازمانی نسبت به کیفیت و مرغوبیت مواد ، قطعات و لوازم یدکی و انواع گوناگون اجناس خریداری شده حساسیت بیشتری وجود داشته باشد و مسئله استفاده از مواد و اجناس طبق استاندارد های تعیین شده سر لوحه فعالیت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی آن ها قرار گرفته باشد ، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی و یا کنترل کیفیت وجود دارد که توسط فرد یا افرادی به امر بازرسی و کنترل کیفیت می پردازد و کنترل های فیزیکی و شیمیایی و غیره را از طریق نمونه برداری ، بازدید ، آزمایش ، مقایسه و نظایر آن در آزمایشگاه های فنی و فیزیک و شیمی داخل و یا خارج از سازمان جهت بررسی آن ها و صدور تائیدیه به بازرسی کنترل کیفی اقلام خریداری شده به عمل می آورند .

بنابراین قبل از این که انبار دار بخواهد یا بتواند مبادرت به تحویل گرفتن قطعی مواد و کالای وارده کند . لازم است آن مواد و کالا و اجناس از هر نظر مورد رسیدگی و بررسی واحد کنترل کیفیت و بازرسی قرار گیرد . در ارتباط با عملیات واحد کنترل کیفیت به منظور بررسی و تائید کالا و اجناس و مواد خریداری شده از سوی واحد امور بازرگانی و تدارکات باید افزود ، زمانی که اجناس مورد نظر وارد موسسه می شود ، عموما کالا را در محلی که به آن انبار قرنطینه می گویند ، تحویل موقت می دهند ( محل انبار قرنطینه می تواند یک اطاق خاص و یا گوشه ای از محوطه انبار سرپوشیده و یا منطقه ای از محوطه باز که به دور آن حصار و یا فنس کشی شده است ، باشد . در هر سازمانی نوعی امبار قرنطینه متفاوت است ) .

انبار دار موظف است در مقابل تحویل موقت اجناس مزبور که هنوز عملیات بازرسی و کنترل کیفی بر روی آن ها انجام نشده است رسید موقت انبار صادر کند و بلافاصله موضوع ورود اجناس مزبور را به فرد یا افراد واحد بررسی و کنترل کیفیت اطلاع دهد.

واحد بازرسی و کنترل کیفیت می بایست حداکثر 48 ساعت از تاریخ اطلاع به انبار قرنطینه جهت بازرسی و کنترل کیفیت اقلام خریداری شده مراجعه کند و مراتب تائید و یا عدم تائید کنترل کیفی و بازرسی خود را در خصوص قسمتی یا تمامی اقلام مزبور طی گزارش کتبی ( معمولا فرم این نوع گزارش ها به صورت چاپی در موسسات وجود دارد ) ارائه دهد . سپس انبار دار موظف است اقلامی که برای آن ها تائیدیه صادر گردیده است تحویل قطعی بگیرد و در مقابل رسید انبار قطعی صادر کند و نسبت به اقلامی که از نظر بازرسی و کنترل کیفیت رد و مردود شناخته شده اند مراتب را به واحد امور بازرگانی و یا تدارکات اعلام تا نسبت به استرداد و حمل اجناس رد شده اقدام کنند .

معمول بر آن است که مواد و کالا و اجناس داخل انبار قرنطینه را به سه دسته و یا گروه و یا بیشتر تقسیم می کنند .

● اجناسی که بازرسی های لازم بر روی آن ها انجام گرفته است و مصرف و استفاده آن از نظر واحد بازرسی و کنترل کیفیت بلامانع داده شده است . در آن صورت این اجناس را معمولا برگ یا کارت سبز مشخص می کنند . ( رنگ ها و یا سایر علامات در هر موسسه ای به صورت قرار دادی تعیین می شود ) .

● اجناسی که بازرسی های لازم بر روی آن ها انجام گرفته است ولی مصرف و استفاده آن از نظر واحد بازرسی و کنترل کیفیت مردود شناخته شده است ( به علل مختلف ) . در این صورت این گونه اجناس می بایست توسط واحد امور بازرگانی و تدارکات به فروشنده آن مسترد گردد و معمولا آن ها را با برگ یا کارت قرمز مشخص می کنند .

● اجناسی که واحد بازرسی و کنترل کیفیت بنا به عللی اقدام به کنترل و بازرسی و رسیدگی آن ها نکرده و یا نیاز بیشتری را به بازرسی و کنترل و آزمایش آن ها ضروری داشته و ان اجناس از نظر واحد بازرسی و کنترل کیفیت بلاتکلیف مانده است . در آن صورت این گونه را با برگ یا کارت زرد مشخص می کنند .

بنابراین انبار دار پس از بررسی واحد کنترل کیفیت ، اجناس بازرسی شده با کارت سبز را می بایست تحویل قطعی بگیرد و رسید اجناس مزبور را صادر کند و لافاصله نسبت به استرداد و برگشت اقلامی که مردود و دارای کارت قرمز می باشند ، اقدام کند . باید اضافه کرد ، معمولا در هر سازمانی بیش از یک انبار قرنطینه وجود ندارد و کلیه اجناس و اقلامی که تحویل انبار قرنطینه می گردد به عنوان انبار موقت اجناس تحویلی شناخته می شوند . انبار قرنطینه در اختیار انبار دار است و مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه اجناس داخل آن را بر عهده انبار دار می باشد . به عبارت دیگر ، مسئولیت حفظ و نگهداری اجناس داخل انبار قرنطینه قرنطینه صادر کننده رسید موقت انبار قرنطینه می باشد . از سوی دیگر ، چون برای اجناس انبار قرنطینه ، رسید موقت صادر می گردد ، واحد امور بازرگانی و یا تدارکات نمی تواند به صرف تحویل موقت کالا ، از خود سلب مسئولیت کند و تصور نماید کالای خریداری شده را تحویل داده است و دیگر هیچگونه مسئولیتی در قبال مواد و کالای مردود شناخته شده ندارد . واحد امور مالی نیز در قبال صدور رسید موقت انبار هیچگونه ثبتی از رویداد مالی مزبور را در دفاتر موسسه به عمل نمی آورد و فقط در قبال قطعی انبار صادره عملیات مربوط به خرید تحویل اجناس به انبار ، را ثبت می کند .

تحقیقهای مشابه
پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
87 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
سیستم نرم افزاری انبارداری مصرفی
5 صفحه - 3000 تومان
پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
129 صفحه - 45000 تومان
پروژه انبارداری در شرکت پایا کلاچ تولید کننده قطعات خودرو
93 صفحه - 51000 تومان
پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
94 صفحه - 36000 تومان
پروژه انبارداری حسابداری
61 صفحه - 21000 تومان
پروژه انبارداری همراه با فرمها و تصاویر نرم افزار
31 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی انبارداری سایپا
18 صفحه - 9000 تومان
پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
146 صفحه - 45000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 21000 تومان
تشریح سیستم دانشگاه همراه با طراحی جدول بانک اطلاعاتی و طراحی فیلدها
17 صفحه - 12000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
56 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
نمودارهای مربوط به طراحی سیستم کتاب فروشی آنلاین فایل بصورت پاورپوینت
13 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم گراندینگ ایستگاه فرعی 10
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم های تولیدی سلولی در یک محیط
19 صفحه - 57000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
22 صفحه - 66000 تومان
انبارداری و طراحی سیستم انبارداری
60 صفحه - 30000 تومان
حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
62 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007