موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

افزایش فعالیت در زمینه صادرات

عنوان سفارش :
افزایش فعالیت در زمینه صادرات
تعداد صفحه :
9
قیمت :
1500 تومان

مقدمه

سياست توسعه صادرات در قالب سياست برون گرايي يا نظر به خارج مطرح مي شود . اگر توسعه اقتصادي يك كشور تابعي از بازرگاني خارجي و بويژه بازارصادراتي آن كشور

گردد، به نحوي كه تمام متغيرهاي اقتصادي مستقيماً يا غيرمستقيم تحت تاثير توان اقتصاد در رقابت خارجي و مزيت هاي نسبي اقتصاد در چارچوب تقسيمات بين المللي باشد آن را توسعه برون گرا مي گويند.

توسعه صادرات به معني گرايش به آزادي در تجارت بين المللي است و نشان مي دهد كه يك كشور تا چه حد متوجه بازار خارجي و نيازهاي آن است . در اين سياست بواسطه اينكه امكان توليد همهبراي يك كشور فراهم نيست (Import substitution) كالاها و خدمات براساس استراتژي جانشيني واردات ، بر روي توليد برخي از كالاها و خدمات تخصص ويژه ايجاد مي شود .

فعالیت صادرات

كشورها به دلايل پنج گانه زير استراتژي توسعه صادرات را براي خود بر مي گزينند :

-1 افزايش كارايي صنايع و بهبود كيفيت توليد

-2 استفاده از صرف جويي هاي اقتصادي به واسطه توليد در سطح انبوه

-3 ايجاد شرايط رقابتي و افزايش كيفيت فني و تكنولوژيك صنايع و خدمات داخلي

-4 حركت به سوي توليد محصولات (كالا و خدمات ) بهره مند از مزيت نسبي

-5 بهبود وضعيت تر از پرداختهاي خارجي به واسطه افزايش صادرات

ابزارها و اهرم هاي رايج در سياست توسعه صادرات

مهمترين ابزار رايج براي شروع سياست توسعه صادرات كاهش نرخ برابري پول داخلي به روشهاي مختلف است .

تعديل نرخ ارز معمولاً بصورت تخفيف و يا معافيت از پيمان ارزي شروع مي شود و به صادركنندگان اجازه داده مي شود تمام يا قسمتي از ارز صادراتي را در بازار غيررسمي بفروش رسانن د. بعلاوه براي بهبود و توسعه صادرات معمولاً اجازه داده مي شود واردات مورد نياز توليد كنندگان كالاهاي صادراتي بدون انتقال ارز يعني بدون ايجاد تعهد ارزي براي بانك مركزي و از طريق تهيه ارز از مجاري غيردولتي بدون محدوديت انجام شود .

تحقیقهای مشابه
افزایش فعالیت در زمینه صادرات
9 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007