موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

تفاوت هاي اساسي تفسير قرآن و تدبر در قرآن چيست

عنوان سفارش :
تفاوت هاي اساسي تفسير قرآن و تدبر در قرآن چيست
تعداد صفحه :
18
قیمت :
9000 تومان

خلاصه مطالب تفاوت اساسی تفسیر قرآن و تدبر در قرآن

تدبر يعني چه؟

يعني پشت چيزي را ديدن و حقيقت آن را يافتن؛ يعني نظر در عواقب امور و رموز چيزي داشتن و به كنه وجود آن پي‌بردن.

تفسير پرده برداري از کلمات و الفاظ قرآن و رسيدن به معاني است ولي تدبر درک رموز و حقائق قرآني است. و بررسي نتايج و عواقب و پشت و روي چيزي ما نزل من‌القرآن آيه الاّ لها ظهر و بطن(حديث: آيه‌اي نازل نشد از قرآن مگر آنكه براي آن پشتي ‌و تويي‌است).

من ارادالعلم فليثورالقرآن(حديث: كسي‌كه خواهان دانش است، پس بايد كه در معاني قرآن بحث‌‌كند).

من ارادالعلم‌الاول والآخر فليقرأالقرآن(حديث نبوي: كسي كه خواهان دانش‌ اول و آخر است، پس بايد كه قرآن بخواند) يعني تمام دانش‌ها در قرآن فراهم آمده‌است. أقرأالقرآن في ثلاث. لان أقرأالبقره في ليله فادبرها احب الي من ان أقرأ كما تقول هذرمه(حديث نبوي: بخوانيد قرآن را در سه. به اين دليل كه سورة بقره را در يك شب با تدبر خواندن، دوست‌داشتني‌تر است نزد من از آنچه كه تندتند بخوانيد.)

بيشترين چيزي كه به «سه» مي‌خورد، همان است كه براي سخن گفتن آمده‌است: چيزي را كه مي‌خواهيد بگوييد سه بار فكرش را بكنيد سپس بگوييد›. اينجا هم منظور آن است كه قرآن را با سه‌بار تدبركردن بخوانيد.

مثل‌الماهر بالقرآن مثل‌الكرام‌السفره‌البرره(حديث: كسي كه به قرآن مهارت دارد، مانند فرشتگان بزرگوار و برگزيده است). يكي از راههاي مهارت‌يافتن و تدبركردن در قرآن، متعهدشدن و تداوم‌داشتن به خواندن قرآن است. خداوند در سورة مزّمّل آية 20 كه آخرين و بلندترين آية(يك‌سوم سوره) اين سوره است، مي‌فرمايد: پس تاآنجاكه ممكن است قرآن بخوانيد. ممكن‌است مريض باشيد، برخي درسفر، و برخي درحال رزم باشيد، پس تاآنجاكه ممكن است قرآن بخوانيد.

ولي متأسفانه كمتر ديده‌مي‌شود كه كسي هرروزه قرآن بخواند و در آن تدبركند:

انّ قومي اتخذوا هذاالقرآن مهجوراً;(فرقان:30) پيامبر اكرم در روز قيامت با اين كلام از امت خود شكايت‌مي‌كند: «همانا قوم من اين قرآن را ازخوددوركردند». من ترك‌القرآن شهرين لم يقرأه فقد جشره(حديث: كسي كه دو ماه قرآن را ترك‌كند و آن را نخواند، از آن دور ماند و با آن بيگانه شود).

لاتوسّدواالقرآن واتلوه حق تلاوته. من قرأ ثلاث آيات في ليله، لم يكن متوسّداً للقرآن(حديث: قرآن را پشت‌سرنيندازيد و حق تلاوت آن را بجاآوريد. كسي كه هر شب سه آيه بخواند بي‌اعتنا به قرآن نيست).

حامل‌القرآن غيرالغالي فيه ولاالجافي عنه(حديث: نگاهدار قرآن كسي است كه از حد آن درنگذرد و در آن غلونكند، و چيزي از آن فرونگذارد و به آن جفانكند). از سوي ديگر، ‹تدبر› با ‹تأويل› فرق‌دارد. ‹تأويل قرآن› كه برعهدة راسخون في‌العلم مسلمان است(از آية 162سورة نساء برمي‌آيد كه غيرمسلمانان هم ‹راسخون في‌العلم› دارند. بنابراين‌ برخي كه مي‌گويند منظور از راسخون في‌العلم تنها معصومين‌اند، درست نيست) يعني به اول برگرداندن و چرايي آيه را دانستن است كه با «فلسفة قرآن» پيونددارد و موضوعي عرشي‌است. ولي ‹تدبّر قرآن›، چيستي قرآن و آيات قرآني است و با «شناخت قرآن» پيونددارد و بيشتر براي زندگي و بهره‌برداري در زندگي است و موضوعي فرشي است.

نزل‌القرآن علي سبعه احرف كلها كاف و شاف (حديث: قرآن برهفت وجه نازل‌شده، كه هر يك از آنها بسنده و صريح و قطعي است).

روشنگري در مورد اين حديث

برداشت اول: هر چيزي را كه نگاه‌كنيم دست‌پر، شش وجه(طرف) هندسي بيشتر ندارد؛ كه اگر از هريك از وجه‌ها به آن نگاه‌كنيم، ديگر وجه‌(روي)ها را نمي‌بينيم. اين حديث مي‌گويد كه قرآن بجاي شش روي، هفت روي دارد. يعني از هر رو از اين هفت رو به آن نگاه‌ كنيد، قرآن را مي‌بينيد و روي‌هاي ديگر آن را نمي‌بينيد. ولي هر روي آن را كه ببينيد ناقص و مبهم نيست بلكه بسنده و صريح و قطعي است و نياز شما را برطرف‌مي‌كند. اين هفت روي هم مي‌تواند بدين قرار باشد: وجه رياضي، وجه فلسفي، وجه طبيعي، وجه زيبايي‌شناختي، وجه كلامي، وجه شرعي، و وجه عرفاني برداشت دوم: هر واقعه يا چيزي داراي سه بعد است، ولي در نظرية نسبيت خاص اينشتين داراي چهار بعد است؛ يعني بعد زمان نيز به آن افزوده‌مي‌شود، ممكن است منظورحديث نيز اين باشد كه هر چيزي شش وجه دارد ولي براي شناخت قرآن بايد بعد زمان را نيز در نظرگرفت.

قرآن دريايي است كه مي‌توان از آن جرعه‌اي نوشيد و سيراب شد. ولي كسي گوي را ربوده كه آب كم‌جويد و تشنگي به‌دست‌‌آورد؛ تا چشمه‌هاي شناختش از هرسو روانه‌شود. اين دريا هست؛ ديگر نيازي به جست‌وجوي دريا نيست؛ بلكه بايد نسبت به اين دريا احساس‌نيازكنيم. و تا هنگامي‌كه در آن تدبر نكنيم آن را نخواهيم شناخت تا نسبت به‌ آن احساس‌ نياز كنيم.

چگونه قرآن را تدبر كنيم؟

1. هرروز قرآن بخوانيد. دست‌كم روزي يكي دو صفحه. حتي اگر عربي نمي‌دانيد، بخوانيد، و با دقت بخوانيد. و از آغاز قرآن شروع‌كنيد و به پايان آن برسيد.(منظم و يكسان نه هرگاه از هرجا‌ كه شد.) روزهاي اول شايد مشكل باشد ولي اگر هرروز بخوانيد با قرآن مأنوس مي‌شويد. هركس با قرآن مأنوس شود، قرآن خود راهنمايش مي‌شود.

2. هر روز پيش از خواندن قرآن، دعاي آن را نيز بخوانيد و از خداوند تأثير آن را بر جسم و روان خود بخواهيد. بهترين دعا در اين زمينه، چنين است: اللهم بالحق انزلته و بالحق نزل اللهم عظّم رغبتي فيه واجعله نوراً لبصري و شفاءً لصدري و ذهاباً لهمي و حزني. اللهم زيّن به لساني و جمّل به وجهي و قوّ به جسدي و ارزقني حق تلاوته علي طاعتك آناء الليل واطراف النّهار و احشرني مع‌النّبي محمّد و آله‌الاخيار‌الابرار.

تحقیقهای مشابه
تفاوت هاي اساسي تفسير قرآن و تدبر در قرآن چيست
18 صفحه - 9000 تومان
تفاوت اساسی تفسیر قرآن و تدبر در قرآن
17 صفحه - 6000 تومان
بررسي تفاوت نظريه هاي فرويد، يونگ و هورناي
21 صفحه - 7500 تومان
مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
10 صفحه - 4500 تومان
تفسیر قران - تفسیر سوره آل عمران
34 صفحه - 10500 تومان
قاریان قرآن - معرفی برخی از قاریان قرآن
5 صفحه - 3000 تومان
وحدت ملی و انسجام اسلامی از نظر قرآن و سنت
31 صفحه - 9000 تومان
جایگاه علم در قران و غرب
14 صفحه - 6000 تومان
چرا امام علی تربیت فرزندان خود را از قران شروع کرده است؟
13 صفحه - 6000 تومان
تثلیث از دیدگاه قران کریم
17 صفحه - 7500 تومان
چرا قران به زبان عربی است؟
2 صفحه - 3000 تومان
قاری قران الشیخ شحات محمد انور
18 صفحه - 6000 تومان
تآثیر قرآن بر شعر خواجو
13 صفحه - 4500 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 7500 تومان
اعجاز قرآن
18 صفحه - 7500 تومان
دیدگاه قرآن درباره سعادت انسان
15 صفحه - 6000 تومان
زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل قاری قرآن
13 صفحه - 6000 تومان
مدیریت از منظر قران و نهج البلاغه
30 صفحه - 9000 تومان
معجزه علمی قرآن در مورد جو زمين و آسمان ها، کرسی و عرش خداوند
9 صفحه - 6000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
18 صفحه - 9000 تومان
دیدگاه قران درباه سعادت انسان
19 صفحه - 7500 تومان
مقابله با فساد در قرآن و احادیث
26 صفحه - 9000 تومان
نگاهي اجمالي به تقوا در قران و سنت
48 صفحه - 15000 تومان
تاثیر قران در مرزبان نامه
10 صفحه - 6000 تومان
نقش قران و تاثیر آن در جلوگیری از جنگ نرم دشمن
42 صفحه - 18000 تومان
تفکرازدیدگاه قرآن وروایات
17 صفحه - 7500 تومان
تغذیه از نظر قرآن کریم
4 صفحه - 3000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 9000 تومان
تعليم و تعلم از منظر قرآن و اهمیت آن
13 صفحه - 9000 تومان
وجوه و آفاق اعجاز قرآن
19 صفحه - 9000 تومان
تاریخچه آموزش قران در صدر اسلام
15 صفحه - 4500 تومان
آیات بیع در قرآن کریم- روش تحقیق
31 صفحه - 7500 تومان
تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي
22 صفحه - 10500 تومان
آداب معاشرت از نظر قرآن و اسلام
6 صفحه - 3000 تومان
نظرات علمی قرآن در مورد بهداشت
2 صفحه - 3000 تومان
نظرات علمی قرآن در مورد حشره شناسی
2 صفحه - 3000 تومان
دیدگاه قران درباره یهود و مسیح
35 صفحه - 7500 تومان
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه
11 صفحه - 4500 تومان
تفسیر قران و اهمیت آن
23 صفحه - 6000 تومان
سایه ایی از قرآن در شعر سهراب سپهری
3 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007