دوشنبه 18 آذر 1398
بازدید امروز : 5961 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط : word
عنوان :

اندیشه دعا در آثار مولوی

عنوان سفارش :
اندیشه دعا در آثار مولوی
تعداد صفحه :
29
قیمت :
3500 تومان

فهرست مطالب اندیشه دعا در آثار مولوی

 • مقدمه
 • ساختار شکنی
 • نگرشِ ساخت شکنانة مولوی در مثنوی

  ساخت شکنی در مفهوم دعا

  وابسته های مفهومی دعا

 • دعا و سلسلة سببیّت
 • قضا، دعا، بداء
 • دعا و مقام رضا
 • دعا و شفاعت
 • دعا و مقام فنا
 • دعا در حقّ عاصیان
 • دعا و مقام سکوت
 • دعا و ضرورت بر لب آوردن
 • دعا و آداب و شرط های آن
 • دعا و عجز استیصال
 • دعا و عجب و غرور
 • دعا و تأخیر در اجابت
 • دعا و ردّ حاجت
 • دعا و رحمانیت پروردگار
 • نتیجه
 • منابع
 • نگرشِ ساخت شکنانة مولوی در مثنوی

  مولوی پیامش را بر روند عادت زبانی و ذهنی خواننده بیان نمی کند، بلکه، در خلاف جهت انتظارات و تصورات خواننده، ب راهنمایی تداعی معانی و تصاویر، از داستانی به داستان دیگر و از اندیشه ای به اندیشه ای دیگر سیر می کند. نحوه بیان، شیوه داستان پردازی، نقض ترتیب زمانی وقایع، و مجموعاً نگرش و بینش نظام ستیز قاعده شکن مولوی توقّعات ذهنی خواننده را برنیاورده می گذارد. استطرادها و گسست های بیانی و داستانی خواننه را بدان سو می کشاند که در داستانیا حتی دفتری دیگر به جستجوی جواب بپردازد. امّا مولوی باز، به محض ثبات و قِوام یافتن معنایی ، معنایی دیگر می رویاند و خواننده را توقف در یک نقطه باز می دارد و به جستجوی بی پایان برای کشف معنای متن می کشاند. در فروپاشی شالوده های متعارف و نظام تقابل های دوگانه، معنی ظاهری متن شکافته می شود .و دلالت های متعددی از آن بیرون می آید و ، در این انکسار و شکست، معنایی منتشر نمودار می گردد که نافی هر گونه معنای ثابت و منجمد است (داد، ص 83).

  توجه به نگرش قاعده گریز مولوی در مثنوی نکات در خور تأمل و درنگی را نمودار می سازد: آغاز نظم مثنوی؛ ماجرای تقاضای حسام الدین و «نی نامه» ؛ روند سرودن اشعار و انشای داستان ها که، در آن، گاه حضور مخاطب و رابطه گفتاری با او یعنی حضور گوینده و شنونده مفروض است و گاه غیاب خواننده در نوشته یا متنی که جواب سؤال ها مقدّر و پاسخ گویی به دغدغه های خواننده در آن شکل می گیرد؛ سرانجام، ناتمام ماندن مثنوی که خود با نگرش چارچوب شکن مولانا همخوانی دارد همچنین نمودگار جهان شناسی و خداشناسی اوست که جز در حقیقتِ مطلق و در بی نهایت معنی پیدا نمی کنند:

 • بی نهایت حضرتست این بارگاه صدر را بگذار صدرِ تُست راه
 • (مثنوی، دفتر سوم، بیت 1961)

  پیام مولوی در حرکت و جنبش مداوم انتقال می یابد. این پیام در انقطاع و سلب و انفصال منتقل می شود نه در اتصال و ایجاب و پیوند و انتظام. مثنوی را باید دیگرگونه خواند و دیگرگونه فهمید.

  ساخت شکنی در مفهوم دعا

  پدیده ها، در نظام تقابل های دوگانه، معانی ثابت و معیّن دارند. در چنین نظامی، اثبات و اعتبار یک قطب در نفی و بی اعتباری قطب دیگر است. در ساختار و باورهای ایدئولوژیک، مفاهیم بر پایه نظام دو قطبی و در تقابل صدق و کذب، خوب و بد ، تقدیر و تدبیر، طاعت و معصیت، خیر و شر، رضایت و شکایت شکل می یرند. در این نظام، نقش، محصول، نتیجه و معنای پدیده ها دچار افسردگی و انجماد می شود. مولوی، علاوه بر فرو پاشیدن شالودة مأنوس و معتاد ذهن خواننده، در آشنایی زدایی دیگری، نظام تقابل های دوتایی را در هم می ریزد. در نگرة او، خوب و بد، خیر و شر، نفع و ضرر اموری نسبی اند. هیچ پدیده و رویدادی فی نفسه شوم و نامبارک و یا خجسته و مبارک نیست. همه حوادث در بستر و جایگاه وقوع تعریف می شوند. خیر و شرِّ مطلقی در کار نیست:

  در نظر مألوف و معتاد، بلا عذاب است و عطا رحمت. امّا در نظر مولوی، بلا عینِ عطا و نقمت عین نعمت است و بر عکس. در این نگرش، هر معصیتی که موجب بیداری و تقرّب به حق، هر سقوطی که سکوی پرتابی به عروج، و هر خطایی که مقدمه خیزشی به سمت دوست باشد از عبادات و حسناتی که حجاب ساز و عُجب و غرور آفرین باشند ارجمند تر است.

  تحقیقهای مشابه
  اندیشه دعا در آثار مولوی
  29 صفحه - 3500 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2019 - 2007