موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه در مورد جی ای اس و جی پی اس

عنوان سفارش :
پروژه در مورد جی ای اس و جی پی اس
تعداد صفحه :
217
قیمت :
60000 تومان

فهرست مطالب پروژه جی پی اس - جی ای اس

 • مقدمه
 • GPS چیست؟
 • GPS چگونه کار میکند

  سیستم موقعیت یاب جهانی GPS

  چه کسانی به GPS نیاز دارند

 • تاریخچه GPS
 • کاربردهای GPS
 • گیرنده های GPS
 • یک سیستم GPS برای مریخ
 • ماهواره های GPS

 • سه بخش تشکیل دهنده ی GPS
 • DGPS
 • سیستم های تصویر در تهیه ی نقشه
 • سیستم های تصویر UTM
 • نحوه استفاده GPS های گارمین و ماژولان

  ارتباط گیرنده GPS با کامپیوتر

  معرفی نرم افزار GPS UTILITY

  معرفی نرم افزار MAP SOURCE

 • تعیین موقعیت جهانی(نقشه برداری ماهواره ای)
 • آرایش فضایی ماهواره
 • ارتباط بین ماهواره های GPS با ایستگاه زمینی
 • سیستم ردیاب ماهواره ای
 • تعیین فاصله ماهواره های GPS از یک نقطه زمینی
 • مشکلات استفاده از یک سیستم GPS
 • سیستم CLONASS
 • GIS
 • مقدمه
 • تعریف، ظهور و روند پیشرفت GIS

 • قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 • گردآوری اطلاعات
 • تجمع اطلاعات
 • تحلیل اطلاعات
 • GIS و جغرافیا
 • کاربرد GIS در مسائل جغرافیایی

 • منابع اطلاعات
 • نقشه
 • عکس هوایی
 • تصاویر ماهواره ای
 • مزایا و محدودیت های GIS 158
 • GPS و کاربرد آن در GIS 162
 • عملیات تصحیح فضایی 173
 • شناسایی منابع خطا در GIS
 • تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای
 • نرم افزار GIS 198
 • نرم افزار ARC/INFO
 • ژئورفرنس کردن نقشه
 • تهیه یک پروژه کاربردی
 • منابع و مآخذ
 • مقدمه
 • قبل ازتکنولوژی پیشرفتۀ امروزی، مردم ( بخصوص جهانگردان،مسافران،تاجران و…)در هنگام سفردر یک کشوربیگانه ویادرشهرهایی باوسعت زیاد،ازمکان دقیق خودباخبرنبودند.گاهی اوقات این موضوع مشکلات بزرگی رابوجودمی آوردوگاهی نیز موجب گم کردن راه و مسیردرست دربیابانها یا اقیانوسها می گردید.البته دراعصارگذشته برای مسیریابی ازعلم نجوم وابزاری مانندقطب نماویاعوامل طبیعی دیگراستفاده می شد،که باتوجه به سادگی بافت شهر ها،مسیرهاوسرزمین هادرآن زمان،این گونه روش هامی توانست تاحدّ زیادی بشرگذشته را برای یافتن مسیرحرکت ویا موقعیت یابی راهنمایی کند.

  ولی امروزه باتوجه به پیچیده بودن مسیرهاوبافت شهرها وکشورها،استفادۀ موفقیت آمیزازاین روش هاغیرممکن است.امروزه شمابااستفاده از GPS ( سیستم موقعیت یاب جهانی Global Positioning system) می توانیدبایک دستگاه گیرندۀ GPS هرلحظه به موقعیت دقیق خودبرروی کرۀ زمین پی ببرد و آنرا ثبت نماید.با استفاده از این سیستم امر مسیریابی،نقطه یابی،نقشه کشی و...به سهولت انجام می گیرد.درحقیقت این تکنولوژی بوسیلۀ ماهواره هاوبرمبنای کامپیوتردر دسترس بشرقرارگرفته است.

  GPS چیست؟

  GPSدرحقیقت مخفف عبارت سیستم موقعیت یاب جهانی ( GlobalPositioning System ) است.این سیستم تشکیل شده از یک شبکه ازماهواره ها که بصورت مستمربا فرستادن کٌدهای حاوی اطلاعات به زمین ودرنتیجه با استفاده از اندازه گیری فاصلۀ ماهواره ها تازمین،موقعیت ومکان موردنظر را بصورت دقیق روی زمین مشخص می کند.

  همانطور که گفته شد،GPS معرفّ سیستم موقعیت یاب جهانی است که این سیستم و ماهواره های مرتبط با آن،که در اطراف کرۀ زمین درمدارقراردارند،توسط دولت ایالت متحده آمریکا ساخته شده و پشتیبانی می گردد. این ماهواره ها سیگنال های رادیویی باتوان پایین را به زمین مخابره می کنند و هرکسی که یک دستگاه گیرندۀ GPS داشته باشد می تواند با استفاده از این سیگنال ها موقعیت خود را روی کرۀ زمین به دست آورد. این سیستم ارزان ساخته نشده وهزینۀ ساخت آن بیلیونها دلار آمریکا بوده است.البته به روز نگه داشتن و تعمیروتعویض ماهواره ها،هزینه های اضافی دیگربر آن می باشد.جالب توجه اینکه، دراختیارداشتن واستفاده از GPS برای هرفرد همانند استفاده ازکامپیوترٍشخصی،امری عادی و معمولی شده است.

  شاید کسی فکرنمی کردکه روزی بتواند یک گیرنده GPS کوچک،که وزنی کمتر از 500 گرم دارد راباخودحمل کند وبا این دستگاه طول وارز جغرافیایی نقطۀ مورد نظر خود را بررسی نماید وهمین طور بتواند آن نقطه (محدوده) راروی نقشه های الکترونیکی،که درآن شهرها،خیابانها ودیگر جزئیات بطور کامل مشخص شده است ببیند. در حقیقت طرح اولیه GPS، توسط دولت آمریکا به منظوراستفادۀ نظامی بود.یعنی برای ناوبری ومسیریابی افراد(سربازان) و تشخیص دقیق محل ها برای شلیک توپخانه ها وکاربردهای دیگری ازاین قبیل.خوشبختانه در سال 1980 دولت ایالات متحده اجازۀ استفادۀ عمومی ازGPS راصادرکردواکنون هرشخص می توانداز GPS استفاده کند! توانایی های این سیستم تقریباَ نامحدود است.استفاده از این سیتم برای عموم رایگان می باشدوتنها چیزی که برای استفاده ازآن نیازداریدیک دستگاه گیرندۀ GPS وچندعدد باطری است!

  سیستم موقعیت یاب جهانی از سه بخش تشکیل شده است.

  GPS چگونه کار می کند؟

  ماهواره های این سیستم، در مداراتی دقیق هر روز ۲ بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند.

  گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل ۳ ماهواره برای محاسبه ۲ بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل ۴ ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطاعات مفید دیگر، می نماید .

  سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)

  در گذشته دریانوردان اولیه در روز با استفاده از خورشید و در شب در صورت مساعد بودن هوا با استفاده از ستارگان وسیارات دریانوردی می کردند.ابزار دریانوردی در آن هنگام بسیار کم و ناقص بوده ودریانوردان ، ماجراجویانه خود را به دریاها و اقیانوس های ناشناخته می زدند و غالبا نیز سالم به وطن خود باز می گشتند.

  در حال حاضر نیز رایانه ها در خدمت دریانوردی قرار گرفته ودیگر نیازی به محاسبات پیچیده و طولانی نیست و بسیاری از عملیات هدایت کشتی به کمک ماهواره ورایانه انجام می شوند.اما با تمام این پیشرفت ها ،انسان هنوز با دریا بیگانه است و از آن وحشت دارد.هنوز انسان به دریاها عادت نکرده است ،درک این مساله که چرا انسان تاکنون نتوانسته است به دریا عادت کند چندان مشکل نیست ،چون انسان موجودی است بری(خشکی ) نه بحری(دریایی( امروزه کمتر کسی است که درباره GPSچیزی نشنیده باشد.اصولا با شنیدن اصطلاح مکان یابی ، ناخوداگاه به یاد جی پی اس(GPS) می افتیم .

  "جی پی اس "که یکی از مظاهر استفاده عملی وکاربردی ار فناوری مخابرات است ،از ترکیب ۲۴ماهواره وایستگاههای زمینی مرتبط باآنها تشکیل شده است.این ماهواره ها در فاصله۲۰۰۰۰کیلومتری از سطح زمین قرار دارند.هر ماهواره در مدت ۱۲ ساعت یک دور کامل به دور زمین می چرخد.این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ساخته ودر مدار قرار داده شده اند.

  این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شده بود ولی از سال ۱۹۸۰استفاده عمومی آن آزاد وآغاز شد.پدیدآورندگان این سیستم هیچ حق اشتراکی برای کاربران واستفاده کنندگان در نظر نگرفته اندواستفاده از آن رایگان است وتنها باید دستگاه گیرنده "جی پی اس"را خریداری کرد.این ماهواره ها نیروی خود را از خورشید تامین می کنند وهمچنین باتری هایی نیز برای زمان های خورشید گرفتگی ویا مواقعی که ماهواره در سایه زمین حرکت می کند به همراه دارند. شناورهایی که مجهز به دستگاه گیرندهGPSهستند از این ستاره های دست ساز بشر استفاده می کنند تا موقعیت(مختصات جغرافیایی یا همان طول و عرض جغرافیایی) خود را مشخص نمایند.

  به مرور زمان دریافت کننده های GPSنیز به اندازه ای کوچک شده اند که در چند ریز پردازنده جای می گیرند وبه همین دلیل، بسیار ارزان هستند .امروزه این دریافت کننده ها(گیرنده ها) در دستگاه های مختلفی همچون خودرو،تلفن همراه،وحتی ساعت های مچی گنجانده می شوند. اساس محاسبه مختصات جغرافیایی در سیستم" جی پی اس" ،تعیین فاصله بین ماهواره و شناور از طریق اندازه گیری زمان حرکت یک سیگنال رادیویی بین آنهاست(بین ماهواره و شناور)طبق قوانین فیزیک، مسافت طی شده برابر است با سرعت حرکت ضربدر مدت زمان حرکت .از آنجا که سرعت حرکت امواج رادیویی مشخص است ،کافی است زمان ارسال ودریافت سیگنال مورد نظر به دقت اندازه گیری شود تا مسافت ،یعنی فاصله بین ماهواره ودستگاه گیرنده GPSتعیین گردد.با استفاده از این روش، فاصله نقطه مورد نظر(شناور) از سه (وگاه چهار)ماهواره GPSبه صورت دقیق مشخص می شود و سپس با استفاده از تکنیکی به نام مثلث بندی ، مختصات دقیق(طول جغرافیایی وعرض جغرافیایی) نقطه مورد نظر(شناور) به دست می آید.

  تعريف، ظهور و روند پيشرفت GIS

  سيستم اطلاعات جغرافيايي، مجموعه اي سازمان يافته از نيروي متخصص، سخت افزار، نرم افزار ومدلها است كه جهت اخذ، ذخيره سازي، بهنگام سازي، بازيافت وتجزيه وتحليل داده هاي مكاني مورد استفاده قرار مي گيرد.

  به عبارت ديگرGIS به مجموعه اي ازسخت افزار، نرم افزار ونيروي انساني متخصص گفته مي شودكه به جمع آوري، ورود، پردازش، تجزيه وتحليل اطلاعات وتهيه خروجيهاي مناسب نظير نقشه، نمودار، گزارش و جداول مورد نياز مي پردازد.

  سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS ) در اوايل دهة 1960، براي نخستين بار در كانادا مطرح شد و از آن تاريخ به بعد روز به روز به تعداد طرفداران آن افزوده گشت. دراين دهه، پيشرفتهاي حاصل شده در زمينة رايانه، نقشه كشي وتكنيك استفاده از عكسهاي هوايي، بستر مناسبي براي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي خودكار به وجود آورد. دراين دوره، مديران منابع وتحقيق به اين نتيجه رسيدند كه به جمع آوري داده ها از منابع مختلف نياز دارند، از سوي ديگر اين داده ها بايد به نحو صحيح تجزيه وتحليل شوند وخروجي مناسبي براي طراحان وتصميم گيران فراهم گردد. در پديد آمدن سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي دراين زمان، عوامل زير مؤثر بوده است :

 • بهبود روشهاي نقشه كشي؛
 • گسترش سريع سيستمهاي رايانه اي؛
 • انقلاب كمي در تجزيه و تحليل هاي جغرافيايي.
 • تنوع وپيچيدگي پديده هاي جغرافيايي وازوم شناخت دقيق آنها در برنامه ريزيهاي شهري، منطقه اي و محيطي وبه كارگيري سيستمهايي كه بتواند حجم بسيار زياد اطلاعات را نگهداري، پردازش وتجزيه وتحليل كند، از ديرباز مورد توجه بوده است. در دهه هاي بعد، رشد سريع جمعيت، مهاجرت و رشد سريع شهرها، باعث شد تابه شكل بي رويه از منابع محيطي بهره برداري شود. درچنين شرايطي، استفاده ازGIS شكل عمومي به خود گرفت.در واقع GIS در دورة جديد با فعاليت هايي كه دركشور كانادا براي تعيين حدود زمينهاي كشاورزي صورت گرفت، شروع شد.

  هم اكنون در مؤسسه هاي بزرگ وحتي شركتهاي كوچك، GIS به كار گرفته مي شود. اكثر كشورهاي پيشرفته اقدام به ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ملي كرده اند واطلاعات ارزشمندي را دراختيار اداره ها وشركتهاي دولتي وخصوصي قرار مي دهند تا از موازي كاري درامر جمع آوري داده ها و رقومي كردن نقشه ها، جلوگيري كنند.

  سيستمهاي بسياري براي طراحي اراضي ومديريت منابع طبيعي درسطوح شهري، منطقه اي، استاني يا ملي به وجود آمده وتوسعه يافته اند كه اغلب اين سيستمها برمبناي اطلاعات، استاني يا ملي به وجود آمده وتوسعه يافته اند كه اغلب اين سيستمها برمبناي اطلاعات نقشه هاي موجود ويا داده هايي كه به راحتي قابل تبديل به نقشه هستند، شكل گرفته اند. كامل ترين اين سيستمها كه شامل گردآوري، ذخيره سازي، پردازش وتجزيه وتحليل داده هايي است كه وابستگي جغرافيايي دارند ودرنهايت توليد خروجيهاي مناسب( به صورت نقشه، جدول، گزارش)، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) هستند.

  توسعة اين اطلاعات عمدتاً مرهون تلاش درامر مديريت وبرنامه ريزي شهري است ومديريت وبهره برداري صحيح از منابع موچود در ارتباط با داده هاي فضايي، راهگشاي اين امرمي باشد. جغرافي دانان براي دستيابي به هدفهاي خود كه تنيم رابطه بين انسان و محيط وايجاد تعادلهاي محيطي است، درصدد سازماندهي رفتارهاي انساني دربرخورد با منابع هستندودراين راستا از روشها وابزارهايي استفاده مي كنند تا بتوانند تحليل مناسبي از پديده هاي جغرافيايي ارائه نمايند. پيشرفتهاي حاصل شده در زمينة علوم وفن آوري مربوط به رايانه، نقشه كشي و استفاده ازعكسهاي هوايي و ماهواره اي، مناسب ترين بستررا براي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي فراهم كرده است. استفاده از GIS درعلوم مختلفي كه به نوعي با داده هاي فضايي سروكار دارند، در اوايل دهه 1960 آغاز شده وبه سرعت توسعه يافته است. اين توسعه ها از اين نظر بسيارمهم است كه ابزارهاي تجزيه وتحليل ونمايه سازي را براي محققان وكارشناسان در رشته هاي متعددي فراهم مي سازند، علاوه براين، نقش پيشرفت علم جغرافيا رادر ارتباط با پيشرفت وفن آوري GIS نبايد ناديده گرفت. از نظر تاميلسون(1982)، GIS به عنوان سيستمي توصيف مي شود كه مخصوص طرحهاي توسعه كشاورزي در دولت كاناد طراحي شده بود، اما با وجود اينكه اين سيستم درمراحل اوليه، براي حل مسائل بسيارخاص و موضوعي طراحي مي شد، ولي دربيست سال اخير با پيشرفت انفجار گونة اين فن آوري، كه مديون استعدادها وتجربيات گسترده محققان و دانشمندان است، دربسياري از رشته ها ودربخشهاي مختلف عمومي وخصوص فراگير شده است.

  درمحدودة سالهاي 70-1960، گرايشهاي جديدي براي قابل استفاده كردن نقه ها در زمينة ارزيابي منابع و برنامه ريزي استفاده از سرزمين، بوجود آمد. شناخت ابعاد پوستة زمين به تنهايي كافي به نظر نرسيد. از اين رو به منظور ارزيابي سطح زمين، كوششهاي زيادي درقالب يك نظامش جامع در رشته هاي مختلف آغاز گرديد. براي نيل به اين مهم، اولين شيوه، برروي هم قراردادن نسخه هاي شفاف از نقشه هاي منابع طبيعي بر روي ميزهاي روشن نقشه كشي وجستجوي مكان موردنظر بود. دراواخر سال1970، فن آوري ايجاد نقشه هاي رايانه اي به سرعت پيشرفت كرد. درهمان زمان، پيشرفتهاي زيادي درزمينه هاي مختلف ازجمله، دانش خاك شناسي، فتوگرامتري وسنجش از دور- انجام گرفته بود. اين امر، بستر مناسب رابراي پيدايش تفكر GIS فراهم ساخت. در اوايل سالهاي 1980 ، GIS به عنوان يك فن آوري رايانه اي پيچيده با هزينة كمتر ومقبوليت بيشتر، به دنياي رايانه وارد گرديد. اين سيستمها در دانشگاهها، شركت هاي خصوصي، ارتش و سرويسهاي عمومي ايجادشد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه در مورد جی ای اس و جی پی اس
  217 صفحه - 60000 تومان
  جی پی اس و جی ای اس فایل بصورت پاورپوینت
  32 صفحه - 18000 تومان
  الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
  89 صفحه - 27000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
  14 صفحه - 54000 تومان
  ال پي جی پاورپوینت LPG
  10 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا (Ching Chyi Lee, Jie Yang) (چینگ چای لی و جی یانگ)
  4 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه مدیریت زمان (Carol Kaufman - Scarborough & Jay D. Lindquist) (کارول کافمن - اسکاربوروق و جی . لیندکیست)
  4 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه نگرش ها نسبت به زمان (Carol Kaufman - Scarborough & Jay D. Lindquist) (کارول کافمن - اسکاربوروق و جی . لیندکیست)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان (Karlewski JD et all) (کارلوسکی جی دی و همکاران)
  4 صفحه - 4500 تومان
  یو پی اس ups چیست
  25 صفحه - 7500 تومان
  سایت فروش اینترنتی لوازم ورزشی با اس کیو ال و ای اس پی دات نت
  51 صفحه - 30000 تومان
  آشنایی با نرم افزار اس پی اس اس
  18 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  20 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  39 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همرا با مستندvb sql document
  15 صفحه - 45000 تومان
  بیماری ام اس و علل ابتلا به آن
  29 صفحه - 12000 تومان
  سیگار و بیماری ام اس ms
  8 صفحه - 4500 تومان
  پنج اس Five s
  7 صفحه - 6000 تومان
  نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
  22 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007