موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی بیمه های اشخاص

عنوان سفارش :
کارآموزی بیمه های اشخاص
تعداد صفحه :
94
قیمت :
36000 تومان

فهرست مطالب كارآموزي بيمه هاي اشخاص

پيشگفتار

فصل اول : تاريخچه شركت بيمه

1-1) مقدمه
2-1) تاريخچه شركت بيمه
3-1) فعاليت هاي شركت بيمه
4-1) معرفي مكان ( واحد ) كارآموزي

فصل دوم : فعاليتهاي بازاريابي بيمه

1-2) مقدمه
2-2) بازاريابي بيمه و روشهاي آن
3-2)هدف از بازاريابي بيمه در شركتهاي بيمه

فصل سوم : ريسك و ارزيابي ريسك

1-3) مقدمه
2-3) موضوع ريسك
3-3) فرآيند شناسايي و ارزيابي ريسك
4-3) روشهاي تهيه گزارش و ارزيابي ريسك

فصل چهارم : نرخ و روشهاي نرخ گذاري

1-4) مقدمه
2-4) نرخ ( تعرفه) و روشهاي نرخ گذاري

فصل پنجم : گزارش كارآموزي

1-5) مقدمه
2-5)گزارش بيمه هاي اشخاص

فصل ششم : گزارش كارآموزي در مورد روش هاي پرداخت غرامت

1-6) روش هاي پرداخت غرامت

فصل هفتم : منابع و مآخذ

1-1) مقدمه

"خطر" كه پيشينه اي به قدمت تاريخ بشردارد و حاصل كارش جز ويراني و ضرر و زيان نيست، از بدو خلقت انسان، پيوسته همراه او بوده و موجب دلمشغولي انسان بوده است. در آغاز، خطر،گستره چندان پهناوري نداشت، چون سمايه اندك بود.رفته رفته و با توسعه جوامع بشري و با پيشرفت تمدن، ثروت ودارايي انسان افزونتر شد و ميزان درگيري انسان با خطر يا ريسك افزايش يافت و دزدي دريايي هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتي، تنوع، تواتر و شدت ريسك، روز به روز گسترش يافت. به طوري كه امروزه با پيشرفت تكنولوژي و ورود انواع فرآورده هاي صنعتي به زندگي بشر، به رغم تسهيلات فراواني كه براي رفاه انسان در پي داشته، ريسكهاي جديدي را با خود وارد اجتماع كرده است.

با ريسك به روشهاي متعددي، با توجه به ماهيتشان، مي توان برخورد كرد. مهمترين و مؤثرترين شيوه، انتقال ريسك به بيمه گر است. نقش بيمه گر،تشكيل اجتماع بزرگي از بيمه گذاران است كه در معرض ريسك يگانه اي قراردارند. بيمه گر با استفاده از آمار وحساب احتمالات و تجربيات گذشته، هزينه ريسك يا حق بيمه فني را محاسبه و مبلغي را به عنوان هزينه عملياتي وسود معقول خود به آن اضافه مي كند تا حق بيمه تجاري به دست آيد. اين رقم، حق بيمه اي است كه بيمه گذار بابت انتقال ريسك به بيمه گر مي پردازد. هرچه اجتماع بيمه گذاران زيادتر باشد بر اساس قانون اعداد بزرگ، پيش بيني هاي بيمه گر به واقعيت نزديكتر مي شود،در نتيجه حق بيمه اي كه بيمه گر بر اساس حساب احتمالات و تجربيات گذشته محاسبه كرده پاسخگوي تعهدات او خواهد بود.

2-1) تاريخچه شركت بيمه

1-2-1) تاريخچه شركت بيمه در ايران

در سال 1310 خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينه بيمه آغاز شد. در اين سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركتهاي بيمه خارجي از جمله آليانس، ايگل استار، يوركشاير، رويال، ويكتوريا، ناسيونال سويس، فنيكس، اتحادالوطني و ... به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند.

گسترش فعاليت شركتهاي بيمه خارجي، مسئولان كشور را متوجه ضرورت تأسيس يك شركت بيمه ايراني كرد و دولت در 16 شهريور 1314 شركت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمي شركت سهامي بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. دو سال پس از تأسيس شركت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316، " قانون بيمه " در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت كنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتكايي اجباري به شركت سهامي بيمه ايران وضع شد، در اين رهگذر، الزام به بيمه كردن كالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور نزد يكي از مؤسسات بيمه كه در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحكام شركتهاي بيمه افزود.

شركت سهامي بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شركت در بازار بيمه كشور و تقويت تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي هاي شركتهاي بيمه خارجي شد. اين روند ادامه يافت تا آنكه در سال 1331 بر اساس مصوبه هيأت دولت كليه شركتهاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار وديعه نزد بانك ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني كه اين مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن كليه نمايندگي ها و شعب شركتهاي بيمه خارجي در ايران به استثناي دو شركت بيمه " يوركشاير " و " اينگستراخ " گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شركتهاي بيمه ايران فراهم ساخت.

نخستين شركت بيمه خصوصي ايران به نام " بيمه شرق " در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شركت بيمه خصوصي ديگر به نام هاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان وكار به ترتيب تأسيس شدندو به فعاليت بيمه اي پرداختند. با افزايش تعداد شركت هاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت هاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال 1350 " بيمه مركزي ايران " تأسيس شد.

2-2-1) تاريخچه شركت بيمه آسيا

شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي و عمليات بازرگاني تآسيس شد. اين شرکت در همان تاريخ ذيل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي و لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، مصوب سال 1358 شرکت سهامي بيمه آسيا از تاريخ 4 /4/ 1358 ملي اعلام شد.

در اويل سال 1360 به دليل عدم اجازه فعاليت به برخي از شرکت هاي بيمه، ساختار و فعاليت هاي شرکت سهامي بيمه آسيا ابعادي تازه يافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهاي بيمه مصوب 13/9/1367 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، اساسنامه اين شرکت در جلسه مورخ 15/9/ 1368 به تصويب هيأت وزيران وقت رسيد. اين اساسنامه موجب شد تا تسهيلات مطلوبي براي کليه فعاليت هاي شرکت فراهم شود.

تحقیقهای مشابه
بیمه کارآموزی پاسارگاد - بیمه بدنه
91 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
84 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
98 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
77 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه عمر
61 صفحه - 36000 تومان
گزارش کاراموزی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
77 صفحه - 36000 تومان
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007