موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

عنوان سفارش :
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
تعداد صفحه :
4
قیمت :
9000 تومان

خلاصه

این پرسشنامه را برسو و همکاران (1997) ساخته¬اند. این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ، بی¬علاقگی تحصیلی ، و ناکارآمدی تحصیلی را می¬سنجد. پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد که با روش درجه¬بندی لیکرت 5 درجه¬ای کاملاً مختلف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه¬بندی شده است. خستگی تحصیلی 5 ماده (مطالب درسی خسته¬کننده هستند) ، بی-علاقگی تحصیلی 4 ماده (احساس می¬کنم نسبت به مطالب درسی علاقه¬ای ندارم) و ناکارآمدی تحصیلی 6 ماده (احساس می¬کنم نمی-توانم از عهده مشکلات درسی بربیایم) دارد.
همراه با شیوه نمره گذاری
....

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007