موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : بودجه

عنوان سفارش :
بودجه
تعداد صفحه :
16
قیمت :
9000 تومان

خلاصه تحقیق
مقدمه
کلمه « بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچک می باشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار می دهند. مفهوم آن در بین مردم دخل و خرج یا درآمد ها و هزینه های دولت است. که می توان این ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه دانست. لیکن از آن زمان تا امروز بودجه از نظر مفهوم، معنی، هدف، شکل، محتوی و حدود وشمول آن تغییرات محسوسی یافته است تا جایی که هم اکنون مهمترین ابزار برای ادارۀ اقتصاد ملی کشور و ابزار مدیریت محسوب می گردد.
دیدگاه های بودجه:
بودجه از دیدگاه مسایل اقتصادی دربارۀ مطالبی مانند تولید ناخالص ملی، تراز پرداختها، موازنۀارزی، اشتغال تورم، تولید، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، حجم پول در جریان، ظرفیت های مالیاتی، ظرفیت های استقراض، سیاستهای کسر بودجه و امثالهم بحث می کند که با بودجه دولت رابطه نزدیکی دارد و در کتب مالیه عمومی و کتب اقتصادی از آن سخن به میان می آید.
بودجه از دیدگاه مسائل اجتماعی به پرداختها ی انتقالی دولت به منظور هماهنگی توانایی مالی طبقات جامعه اطلاق می گردد. بودجه از دیدگاه مسایل مدیریت از برنامه ریزی، سازمان دادن، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت بحث می کند و سخن از مدیریت اجرایی به میان می آید که در کتب مدیریت عمومی درباره آن گفتگو می شود و رابطه نزدیک با بودجه دولت دارد به نحوی که هزینه و فایده قابل اندازه گیری و تحلیل باشد.
بودجه از دیدگاه مسایل سیاسی نیز قابل طرح است، در این هنگام حسب مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی و مدیریت اجرایی با اهمیت کمتری عنوان می شود و به نقطه نظر های سیاسی بهای بیشتری داده می شود که حدود آن را اقتصادی جامعه تعیین می کند.
بودجه از دیدگاه مسایل حقوقی و قانونی نیز بحث می کند به این طریق که حرکتهای بودجه ای می یابد در چهار چوب مقررات و قوانین مصوب صورت گیرد لذاشناختی از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر قوانین موضوعه ضرورت دارد. که روش های برخورد یا مسائل بودجه را ضمن آن که از چهارچوب های مسایل اقتصادی و مدیریت تبعیت می نماید، وفق قوانین و مقررات جاری کشور به مرحله اجرا در آمورد و در واقع رسالت آموزش ضمن خدمت در این حیطه قرار دارد که بین دانش آکادمیک و قوانین ومقررات و روش های اجرایی آشتی مسالمت آمیزی بوجود آورد.
از بودجه تعاریف مختلفی به وجود آمده است که هیچکدام از این تعاریف جامع و مانع نیستند لیکن در کلیه تعاریف عامل درآمد و هزینه عامل مدت زمان، عامل هدف و برنامه کاری به نحوی وارد می گردد و گاه یک یا چند عامل را در بر می گیرد عوامل درآمد، هزینه و مدت زمان عموماً در تمام تعاریف وارد شده است لیکن عامل هدف و برنامه کار در سالهای اخیر در تعریف بودجه وارد گشته است .
....
تحقیقهای مشابه
پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
62 صفحه - 24000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
15 صفحه - 6000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
تحلیلی بر بودجه 1387
26 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
بودجه و بودجه نویسی
9 صفحه - 4500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
روشهای بودجه بندی سرمایه ای
11 صفحه - 6000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 10500 تومان
بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
49 صفحه - 18000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
11 صفحه - 4500 تومان
استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
13 صفحه - 6000 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 12000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 15000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 7500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 33000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 7500 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
25 صفحه - 15000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
24 صفحه - 10500 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
13 صفحه - 6000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 36000 تومان
سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
18 صفحه - 7500 تومان
مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
27 صفحه - 7500 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
12 صفحه - 4500 تومان
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
15 صفحه - 4500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
انواع روش های بودجه بندی سرمایه
23 صفحه - 6000 تومان
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007