جمعه 1 آذر 1398
بازدید امروز : 6006 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط : word

عنوان : برنامه ریزی مشارکتی در ترویج کشاورزی

عنوان سفارش :
برنامه ریزی مشارکتی در ترویج کشاورزی
تعداد صفحه :
21
قیمت :
5000 تومان

خلاصه تحقیق
برنامه¬ریزی مشارکتی در ترویج کشاورزی
• مریم امیدی نجف آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد تروجی و آموزش کشاورزی
دانشکده کشاورزی کرج ، دانشگاه تهران
چکیده :
نقش ترویج فقط آن نیست که صرفاً برای مردم کاری انجام دهد بلکه در آن است که همراه با مردم فعالیت کند و مردم را در حل مشکلات پیچیده و متفاوتشان یاری دهد. مشارکت مردم یکی از اصول اساسی هر نوع فعالیت غیررسمی و مردمی است که فعالیت¬های ترویجی نیز به علت مردمی بودن از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که برنامه¬های ترویجی به کاربردی بودن و مطابق نیاز بودن برنامه¬ها نیاز دارند حضور مردم نیز در تعیین الویت¬ها و بیان نیازها اولویت تام دارد.
مقدمه
در برنامه¬ریزی¬های مشارکتی که بدون شک مورد نیاز جدی ماست می¬توان به پنج موضوع عمده و حساس اشاره کرد :
1.امنیت غذایی ، کیفیت و سلامت انسان.
2. کشاورزی رقابت¬جو و سودآور.
3. تغییر رشد و توسعه خانواده و جوانان.
4. توسعه اقتصادی – اجتماعی.
5. حفاظت منابع طبیعی و محیط¬زیست.
گنجاندن موضوع¬ها در برنامه¬ریزی مشکل نیست زیرا رهنمودهای فراوانی را می¬توان در هر مورد تدارک دید. اما اگر قرار باشد رهنمودها مفید باشند ، مورد استفاده مردم واقع شوند و سرانجام به اجرا درآیند باید "تشکیلات ترویج ، مردم ، عامل ترویج" با هم در تدوین برنامه¬ها شرکت داشته باشند در غیر این صورت برنامه¬ها فقط بر صفحات کاغذ متین و از نظر نگارش و توجیهات فنی و اقتصادی قابل تقدیرند و ضمانت اثربخش (به لحاظ مشارکت نداشتن متخصصان) ضمانت اجرایی (به دلیل نبودن مروج) و ضمانت پذیرش (به علت مشارکت نکردن مردم) در آنها وجود ندارد. [1-302 ، 303].
در این مقاله سعی بر این است که الگویی جامع از برنامه¬ریزی مشارکتی ارائه شود ، لذا هر مرحله از برنامه¬ریزی با محور قرار دادن مشارکت به طور کامل بررسی می¬شود. قبل از ارائه مدل برنامه¬ریزی جامع مشارکتی ، ذکر مطالبی در مورد مشارکت ضروری است.
تعریف برنامه¬ریزی1: فعالیت مستمری است که نه تنها به مقصد بلکه به روش و اصول به آن مقصد بلکه به روش و وصول به آن مقصد و تعییین بهترین مسیر نیز وجود دارد [2].
تعریف مشارکت2 : یک کاربرد معمولی این کلمه به بسیج مردم برای عهده گرفتن پروژه¬های اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد. به بیان دیگر مشارکت یک ابزار کنشی است که بین دولت و روستائیان به وقوع می¬پیوندند به گونه¬ای که روستائیان فقط می¬توانند در اجرای برنامه¬های از قبل تدوین شده حضور فیزیکی داشته باشند. ولی تعریف مورد انتظار از مفهوم مشارکت عبارت است از کنش متقابلی که بین دولت و روستائیان به وقوع می¬پیوندد به گونه¬ای که روستائیان آگاهانه و از روی میل و اراده خویش و با حمایت و هدایت کارگزاران دولتی در تمام سطوح و مراحل تدوین و اجرای برنامه¬ها و طرحهای توسعه شرکت فعال داشته باشند. [3-88 و 89].
....
تحقیقهای مشابه
برنامه ریزی مشارکتی در ترویج کشاورزی
21 صفحه - 5000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 3000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 1500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 2500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 2500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 2000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 7000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 3000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 4000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 3500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 2000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 2000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 10000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 2500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 5000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 2500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 5000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 2000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 9000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 3000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 11000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 12000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 2000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 2000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 1500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 1500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 8000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 3000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 2500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 5000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 10000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007