موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نیروگاههای سیکل ترکیبی تولید همزمان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نیروگاههای سیکل ترکیبی تولید همزمان
تعداد صفحه :
16
قیمت :
7500 تومان

چکیده :
نیروگاهای سیکل ترکیبی تولید همزمان برق و حرارت بخاطر داشتن مزایای متعدد ، چه در صنایع به منظور تأمین بخار فرایشی و چه در واحدهای مسکونی و مؤسسات تجاری وغیره برای تأمین بار حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند . اهداف این مقاله عبارتند از : مطالعه ترمودینامیکی نیروگاههای سیکل ترکیبی تولید همزمان ، بررسی وارزیابی این نوع نیروگاهها.
واژه های کلیدی :" نیروگاه سیکل ترکیبی تولید همزمان "- “دیگ بازیافت گرما"-“نیروگاه صنعتی"-“نیروگاه گرمایشی "-“ نیروگاه کوپل شده با واحهای آب شیرین دریا " .
مقدمه :
نیروگاه سیکل ترکیبی به نیروگاهی گفته می شود که در آن هم در توربین گازی و هم درتوربین بخار توان تولید می شود . فکر سیکل ترکیبی به منظور بهبود بازده سیکل سادة برایتون ، از طریق بهره گیری از انرژی گازهای خروجی توربین مطرح شد . سیکلهای ترکیبی علاوه برداشتن بازده وتوان بالا ،ازمزایای دیگری نیز مانند انعطاف پذیری ،راه اندازی سریع ، مناسب بودن برای تأمین بار پایه وعملکرد دوره ای و بازده در محدودة گسترده ای از تغییرات بار برخوردار است .
مزیت ترمودینامیکی یک سیکل ترکیبی این است که فقط برای استفاده در نیروگاهی که صرفاً توان الکتریکی (برق) تولید می کند کاربرد ندارد . شکل (1) نمودار جریانی این قبیل نیروگاهها را که مجّهزبه توربین بخار فشار پشت هستند نشان می دهد .
برتری ترمودینامیکی نیروگاه سیکل ترکیبی تولید همزمان ماورای یک نیروگاه رایج بخار است که فقط برای تولید برق استفاده می شود . افت حرارتی متوسط در ورود به فرآیند و خروج از فرآیند در نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به نیروگاه بخار کمتر است ]2و3[.
اگر هردو نوع از نیروگاهها حرارت را در مرحله دمایی یکسانی تهیه می کنند ، دما در هر دو حالت یکسان است اما افت نسبی دما در نیروگاههای سیکل ترکیبی کمتر از افت نسبی دما در نیروگاه بخار است چون مجموع افت دماها در نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به نیروگاه بخار کمتر است (شکل 2) .
انواع نیروگاههای سیکل ترکیبی زیر برای نیروگاههای تولید همزمان قابل توجه هستند :
1- نیروگاه سیکل ترکیبی با یک توربین بخار فشار پشت (شکل 1).
2- نیروگاه سیکل ترکیبی با یک توربین بخار استخراج / کندانس (شکل 3).
3- نیروگاه سیکل ترکیبی با یک توربین گاز به همراه دیگ بازیافت گرما (شکل 4).
نیروگاه سیکل ترکیبی با یک توربین گاز به همراه دیگ بازیافت گرما (نوع سوم ) ، یک نیروگاه سیکل ترکیبی اصل نیست چون توربین گاز بدون توربین بخار کار می کند .
همة نیروگاههای سیکل ترکیبی می توانند به آتش اضافی مجّهز باشند حتی وقتی که امتیاز قابل توجهی برای فرآیند تولید همزمان وجود داشته باشد چون این نوع نیروگاه دارای طراحی بهینه و انعطاف پذیری عملیاتی بهتری نسبت به حالتی است که فقط مصرف حرارت اتلافی به تنهایی انجام می شود . ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007