موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : اوراق قرضه

عنوان سفارش :
اوراق قرضه
تعداد صفحه :
42
قیمت :
18000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 1 انتشار اوراق قرضه 1 نحوه انتشار اوراق قرضه 2 اطلاعیه انتشار اوراق قرضه 2 حقوق صاحبان اوراق قرضه 4 ویژگی های اوراق قرضه: 5 ▪ نقش امین: وظایف بانك یا سازمان امین عبارتست از: 6 ▪ قرار داد اوراق قرضه: 8 انواع اوراق قرضه 11 وضعيت صاحبان اوراق قرضه 11 1-انواع ويژه اوراق قرضه (Special types of lbonds) 12 2-اوراق قرضة بازار پول يا اوراق قرضة كوتاه مدت 12 1-2- اسناد خزانه (Treasury bills=T-bills) 13 1-3- ورقه ( ياسند) بازرگاني (commercial paper) 13 اوراق قرضه رهني 14 اوراق قرضه قابل تبديل 14 اوراق قرضه درآمدي 14 اوراق قرضه مسلسل 15 اوراق قرضه با بهره صفر 15 اوراق قرضه با نرخ شناور 15 ارزش ذاتى اوراق قرضه 16 نرخ بازده تا سررسيد اوراق قرضه 16 اوراق قرضه پرداختنی 18 نحوه حسابداري اوراق قرضه 19 استفاده از کاربرگ برای تهیه ی صورت گردش وجوه (غیر مستقیم) 19 ارزش اوراق قرضه 22 روشی دیگر برای تعیین ارزش اوراق قرضه 23 صدور اوراق قرضه بین تاریخ های پرداخت بهره 26 هزینه های صدور اوراق قرضه 27 حسابداری پرداخت بهره اوراق قرضه 28 استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه 28 روش خط مستقیم 29 نتیجه گیری 30 نقاط قوت و ضعف اوراق قرضه از ديدگاه شركت انتشار دهندة آنها 33 اشكالات مربوط به اوراق قرضه 35 منابع 37 مقدمه
اوراق قرضه در علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
انتشار اوراق قرضه
انتشار اوراق قرضه در ایران از طرف دولت و موسسات وابسته به آن سابقه طولانی دارد ولی صدور این اوراق در بخش خصوصی به علت عدم نیاز به سرمایه های عظیم برای واحدهای تولیدی متداول نشده است با وجود آن ترتیبات قانونی آن در مواد ٥١ الی ٧١ (ل.ا.ق.ت) پیش بینی شده است. موارد انتشار اوراق قرضه توسط شرکتهای سهامی عبارتند از : نیاز به سرمایه بیشتر برای توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی کم هزینه بودن انتشار اوراق قرضه نسبت به انتشار سهام تمایل شرکت سهامی به عدم تغییر در ترکیب مجمع عمومی.
نحوه انتشار اوراق قرضه
انتشار اوراق قرضه وقتی امکان پذیر است که شرکت سهامی عام کلیه سرمایه ثبت شده خود را تادیه نمود و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد. ضمنا ترازنامه های سالیانه مربوط به دو سال گذشته نیز به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. چنانچه در اساسنامه بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت انتشار اوراق قرضه را تصویب نموده شرایط آن را نیز تعیین می کند مبلغ اسمی اوراق قرضه و همچنین قطعات اوراق قرضه در صورت تجزیه باید متساوی باشد (مواد ٥٥ و ٥٦ ل.ا.ق.ت)
....
تحقیقهای مشابه
نقاط قوت و ضعف اوراق قرضه از دیدگاه شرکت انتشار دهنده آنها
11 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
111 صفحه - 36000 تومان
بدهی های بلند مدت - وام ها و اوراق قرضه
30 صفحه - 9000 تومان
انواع اوراق قرضه
10 صفحه - 4500 تومان
چک، برات، سفته، اوراق بهادر
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 45000 تومان
اوراق مشارکت - اوراق قرضه
13 صفحه - 6000 تومان
شرکت بورس اوراق بهادر تهران(سهامی عام)
45 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 36000 تومان
صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه
23 صفحه - 9000 تومان
آشنایی با بازارهای بورس اوراق بهادار در آمریکا
9 صفحه - 4500 تومان
روش قیمت گذاری اوراق ارز
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
65 صفحه - 36000 تومان
بورس اوراق بهادار تهران
7 صفحه - 4500 تومان
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
8 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
بورس اوراق بهادار
29 صفحه - 10500 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
بررسی نوسانات بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80
16 صفحه - 9000 تومان
قیمت گذاری اوراق بهادر- پروژه
80 صفحه - 45000 تومان
بررسی تفاوت اوراق مشارکت و قرضه
33 صفحه - 18000 تومان
كاربرد اوراق اجاره در سياست هاي پولي
22 صفحه - 12000 تومان
كاربرد اوراق اجاره در سياست هاي پولي
22 صفحه - 10500 تومان
بورس اوراق بهادار تهران
10 صفحه - 4500 تومان
آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
94 صفحه - 36000 تومان
شرکت بورس اوراق بهادر تهران سهامی عام
45 صفحه - 7500 تومان
بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
46 صفحه - 9000 تومان
آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری در آن
112 صفحه - 48000 تومان
بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
26 صفحه - 9000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
64 صفحه - 36000 تومان
تأثیر مذاکرات گروه 1+5 بربورس اوراق بهادر
20 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل بهینه سازی سهام قرضه مبتنی بر هم¬پوشانی ریسک سهام افزایشی و موجود
15 صفحه - 45000 تومان
اوراق قرضه پرداختنی
20 صفحه - 9000 تومان
اوراق قرضه
17 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007