موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : اقتصاد مشهد در دوران زنديه

عنوان سفارش :
اقتصاد مشهد در دوران زنديه
تعداد صفحه :
15
قیمت :
9000 تومان

خلاصه تحقیق
مقدمه
مشهد شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است زندیان یا زندیه یا دودمان زند نام خاندانی پادشاهی است که میان فروپاشی افشاریان تا برآمدن قاجار به درازای چهل و شش سال در ایران بر سر کار بودند. این سلسله به سردمداری کریم خان زند از طایفه زند از سال ۱۱۶۳ هجری قمری در ایران به قدرت رسید. کریم‌خان، ایلخان طایفه زند بود. پدرش «ایناق خان» نیز ایلخان بود. کریم خان در آغاز یکی از سرلشکران سپاه نادرشاه افشار بود که پس از مرگ نادر با همراهانش بازگشت. او فردی مدبر بود. او را نیکوترین فرمانروا پس از حمله اعراب به ایران دانسته‌اند. کریم خان خود را وکیل الرعایا نامید و از لقب (شاه) پرهیز کرد. شیراز را پایتخت خود گردانید و در آبادانی آن کوشش نمود. ارگ، بازار، حمام و مسجد وکیل شیراز از کریمخان زند وکیل الرعایا به یادگار مانده‌است.
با آنکه نادر خدماتی برای مردم ایران انجام داد و دست افراد بی کفایت را از مملکت کوتاه کرد، چون می خواست سلطنت را در خاندان خود موروثی کند و صفویه و آثار آنان را از بین ببرد و گذشته از آن مردی سخت کوش و بی رحم بود، مردم او را از ته دل دوست نداشتند. عادت زشت نابینا کردن در دورة او در اوج بود. پایتخت رسمی نادر شهر مشهد بود. در دستگرد از بناهای او باقی است، تعمیراتی در مشهد امام رضا(ع) هم انجام داده بود. در دورة او آثار نظم و نثر برجسته به وجود نیامده است. کتاب عمده در آن عهد جهانگشای نادری است که میرزا مهدی خان استرآبادی منشی نادر به نثر مصنوع نوشته است. نادر به نقـّاشی علاقه مند بود. دیوارهای کاخ خورشید به دستور نادر با تصاویر شاهزادگان آراسته شده بود. به موسیقی هم علاقه داشت. گروهی صنعتگر خردمند از هند باخود به ایران آورد. برخی دورة نادر را دورة شمشیر نامیده اند. اما به سبب از بین رفتن تعصّب و فشار و کم شدن فشار درباریان، مقدمة نهضت ادبی در این دوره فراهم شده است. کریم خان مردی ساده بود. لباسی کهنه می پوشید و آرزو داشت که همة مردم ایران در سایة امن به شادمانی زندگی کنند. خود را شاه نخواند، وکیل الرعایا می دانست. معروف است که طرح اکثر بناهایی که در شیراز ساخته از خود اوست. آرامگاه سعدی و حافظ در زمان او تعمیر شده. به هنر و ادب توجه داشت، درویش عبدالمجید استاد خط شکسته نستعلیق درگذشته 1185ه در زمان او می زیست. ابوالحسن غفـّاری نقـّاش معروف از استادان این عصر است. در این عهد به سبب رواج سبک پیچیده هندی در ادبیات نهضتی به وجود آمد که به نهضت بازگشت به سبک قدیم معروف است.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007