موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : اختلال نوشتن

عنوان سفارش :
اختلال نوشتن
تعداد صفحه :
11
قیمت :
6000 تومان

خلاصه تحقیق
مقدمه :
درميان مهارتهای پايه ، نوشتن از ملموس ترين مهارت نام گرفته است . تفا وت نوشتن با ساير مهار تها یارتبا طی اين است كه نوشتن سندی كتبی ازخود به جای می گذارد. كاستيهای نوشتن با دست با نام مشكلات ديداری حركتی و نارسانويسی خوانده شده است.خوانده شده نوشتن در بين كودكان با صدمات مغزی ، خفيف مغزی و كودكان با نارسيهای ويژۀ ياد گيری اكثراَ ديده می شود .اصطلاح ديس گرافی ياد گيری اكثراَ ديده می شود . اصطلاح ديس گرافی برای كودكانی كه علی رغم هوش طبيعی بسيار بد خطمی نويسند بكار می رود.عمل نوشتن در واقع با چند مها رت بسيار مشخصّ ، ازجمله توانا يی نگهداری موضوع در ذهن ، تنظيم موضوع به صورت كلمه ها ، ترسيم گرافيكی شكل شكل هر حرف وكلمه ،بكار گيری صحيح ابزار نوشتن ،وداشتن حافظه ديداری و حركاتی كافی ، سرو كار دارد بدين ترتيب جای شگفتی نيست كه بسياریاز كودكان مبتلا به ناتوانی يادگيری از فعا ليتهای زبان نوشتاری بيزار وتا حدّ امكان از آن گريزانند. اكثر متخصصان برای نوشتن نقش اساسی قائل هستند در مواردی كه دشواريهای نوشتنی كودكان آن چنان شد يد است كه با روشهای آموزش ويژه قابل قابل اصلاح نيست از ماشين تحرير برای نوشتن ا ستفاده می شود.از نظر تلفظ و نوشتن نسبت به دوستان عادی خود تفا وتها يی دارند.
نوشتن یکی از عالیترین اشکال ارتباط است که در سلسله مراتب توانائی های زبانی بعد از سایر اشکال فرا گرفته می شودنوشتن یک عمل عمدی است، یعنی یکی از پیچیده ترین اعمالی که کودک باید به کسب آن نائل آید. این اکتساب مستلزم تحول ظرفیت های حرکتی پایه در حد کافی است: توانائی نگهداشتن ابزار نوشتن به گونه ای در عین حال محکم و منعطف، و هدایت آن در مسیرهای کاملا معین ، فراهم آوردن تکیه گاه تنودی لازم برای دست و بازو و جز آن. این عمل همچنین مستلزم ایجاد هماهنگی های حرکتی پیچیده و توحید بخشیدن آنها در فضا (روی صفحه کاغذ) و در زمان است. و بالاخره این فعالیت مستلزم آن است که کودک در سطحی از تحول عمومی لازم باشددر واقع محل نوشتن با چند مهارت بسیار مشخص از جمله توانایی نگهداری موضوع در ذهن، تنظیم موضوع به صورت کلمه ها، ترسیم شکل هر حرف و کلمه ، بکارگیری صحیح ابزار نوشتن ، حافظه دیداری و حرکتی کافی سروکار دارد نوشتن کودکان منعکس کننده توانائی سازماندهی ، ذخیره سازی و به یادآوری کلماتی است که آنها می توانند بخوانند .اختلال نوشتن بوسیله مهارتهای نوشتنی که به طور قابل توجه پایینتر از سطح مورد انتظار با توجه به سن، ظرفیت هوش و سطح آموزش که بوسیله یک آزمون هنجارگزینی شده تعیین می شود، توصیف شده است. مولفه های اختلال نوشتن شامل املای ضعیف، اشتباهات در دستور زبان و نقطه گذاری ، و دستخط ضعیف است. ناتوانیهای نوشتن اغلب با دیگر اختلالات یادگیری همراه است.
نوشتن علاوه بر اینکه از مهارت های اساسی و پیش نیاز موفقیت در تحصیل و مدرسه است، در زندگی روزمره نیز از مهارت های اساسی و مورد نیاز است. نوشتن نامه ، پر کردن فرم ها ، ثبت خاطره ها ، انتقال افکار و ایده ها و ... از مواردی است که نیازمند نوشتن است.
....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007