موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : اجرای آرای داخلی در محاکم داخلی

عنوان سفارش :
اجرای آرای داخلی در محاکم داخلی
تعداد صفحه :
8
قیمت :
6000 تومان

خلاصه تحقیق
مقدمه
داوری نهادی خصوصی است و رای داور برای آن كه ضمانت اجراء داشته باشد، باید در قوانین به آن تصریح و امكان استفاده از قدرت قانون برای آن وجود داشته باشد یعنی رای داوری، اعتباری مشابه آراء محاكم قضایی را داشته باشد تا حكومت در راستای حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مومن بتواند اعمال حاكمیت نموده و رای داور منطبق با قواعد موضوعه و قوانین جاریه به اجراء برساند تفكیك آراء داوری داخلی و خارجی از این حیث مورد فایده است، كه چگونگی اجراء و شناسایی آرای مزبور نشان می‌دهد برای اجراء آراء داخلی باید منطبق با ماده 662 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای اجراء نمود.داوری داخلی به معنای اخص عبارت است از داوری كه كلیه عوامل متشكله آن از قبیل ماهیت داوری تا قابلیت اصحاب دعوا و داوران، قانون قابل اجراء و محل اجرای رای داور به یك قلمرو سیاسی و حكومتی به خصوص مربوط بوده باشد مثلا وقتی كه موضوع داوری حل اختلاف بین دو نفر اتباع ایران نسبت به دعوایی كه موضوع آن در ایران بوده و به وسیله داوران ایرانی با رعایت قانون ایران مورد رسیدگی واقع شده باشد چنین رایی داوری داخلی به معنی خاص كلمه است ولی به نظر می‌رسد این تعریف كافی نباشد چه صرفا فقدان یكی از عوامل فوق به داوری مزبور وصف خارجی بودن اعطاء نمی‌كند.متاسفانه در حقوق ایران ملاكی به منظور تعیین قابلیت رای داوری مشخص نشده است منظور از تابعیت رای داور، با تسامح تعیین كشوری است كه رای داور به آن كشور مربوط است.
قراردادی بودن یا قضایی بودن رای داور
اعتبار قضایی دادن به رای داور و انجام داوری بر اساس نظریه قرار دادی كه داوری را محصول قبول طرفین داوری و به بیان دیگر قرار داد فی ما بین می‌داند اساسا این دو فرض (قرار دادی بودن، قضایی بودن رای داوری) با توجه به نتیجه‌ای كه از جهت حقوقی می‌توان بر آن مترتب دانست مورد توجه قرار می‌گیرد،
....
تحقیقهای مشابه
اجرای آرای داخلی در محاکم داخلی
8 صفحه - 6000 تومان
ضمانت اجرای آرای داوری بین الملل
54 صفحه - 21000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری
45 صفحه - 10500 تومان
مودم - مودم های داخلی و مودم های خارجی
42 صفحه - 10500 تومان
کنترلهای داخلی در سیستم حسابداری
35 صفحه - 12000 تومان
کنترل های داخلی در شرکتهای کوچک
4 صفحه - 1000 تومان
نقش کنترلهای داخلی در سیستم های حسابداری
15 صفحه - 7500 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری
16 صفحه - 7500 تومان
طراحی داخلی فضاهای کتابخانه های کودکان و نوجوانان
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
مدار داخلی ای سی 324 lm همراه با تحلیل
8 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
16 صفحه - 48000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
14 صفحه - 9000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 78000 تومان
کاراموزی بیمارستان الزهرا کنترل های داخلی حسابداری
57 صفحه - 30000 تومان
تأثیر واردات برنج خارجی بر بازار برنج داخلی پروژه کشاورزی
126 صفحه - 42000 تومان
بررسی تفاوت سیاستهای داخلی بانکداری و پولی
31 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
16 صفحه - 48000 تومان
معماری داخلی و شخصیت
17 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
100 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی نقش کنترل های داخلی در حسابرسی
65 صفحه - 24000 تومان
تحلیل سایت مجتمع مسکونی نمونه داخلی پارپوینت
29 صفحه - 15000 تومان
تحلیل معماری مجتمع مسکونی نمونه داخلی جلفای اصفهان پاورپوینت
30 صفحه - 15000 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 12000 تومان
چه ترکیبی از عوامل( بسیج عمومی، مشروعیت و کنش نخبگان ، ارتش و عوامل بین المللی) و تاثیر متقابلش باعث پیروزی رژیم یا پیروزی معارضین و تداوم جنگ داخلی در سوریه می شود؟
6 صفحه - 1500 تومان
طراحی داخلی فضاهای مسکونی در معماری اسلامی
29 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی (Jeffery S.Hornsby, Donald F.Kuratko, Shaker A.Zahra) (جفری و هورنسبی و دونالد و کراتکو و شاکر)
7 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007