یکشنبه 7 خرداد 1396
بازدید امروز : 3828 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
تعداد صفحه :
88
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست عنوان
صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیقات
موضوع تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت مسأله
فرضیه
چهارچوب نظری
تعریف عملیاتی متغیر ها
تعهد سازمانی: متغیر مستقل
عملکرد: متغیر وابسته
قلمرو مکانی تحقیق
قلمروزمانی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
کلید واژه ها
فصل دوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: ادبیات تحقیق
مفهوم تعهد
انواع تعهد
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
مفهوم عملکرد
عوامل تعیین کننده عملکرد
عوامل اثر گذار بر عملکرد فردی
تعریف ارزیابی عملکرد
نظریه های ارزیابی
ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان
عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد
معیارهای ارزشیابی عملکرد
حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی
روش های ارزیابی عملکرد کارکنان
میانگین زمانی ارزیابی عملکرد
روش های متداول ارزشیابی عملکرد کارکنان
اشتباهات معمول در ارزیابی کارکنان
مديريت عملكرد
ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمانها
گروهایی که می توان توانمند سازی را اجرا کرد
رابطه تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی
مطالعه «کوچ واستیرز»
مطالعه«مودی وهمکاران»
مطالعه «بارن و گرینبرگ»
مطالعه«ماتیو»
مطالعه«کوهن»
مطالعه«برونینگ و اسنیدر»
مطالعه « واندربرگ »
مطالعه « مایر و اسکورمن»
یافته های پژوهشی رضا دولت آبادی فراهانی
مطالبی پیرامون تعهد سازمانی برعلکرد سازمان ها
فصل چهارم: نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع انگلیسی
مقدمه:
کارائی ،اثربخشی و بهبود عملکرد از مهمترین اهداف یک سازمان محسوب می شودوهر سازمانی سعی در تقویت این ستادهها از طریق گوناگون دارد. قبل از هر سرمایه گذاری در هرزمینه ای تا حد ممکن بایداز موثربودن آن تاحد ممکن اطمینان حاصل پیدا کرد.بنابراین برای تقویت عملکردونیل به اهداف باید عوامل مرتبط و تقویت کننده را شناسائی نمود.
پس از شناسائی وبررسی باید در جهت تقویت آنهاگام برداشت یکی از این عوامل تعهد سازمانی است که در سالهای اخیر توجه زیادی رابه خود معطوف کرده است. تعهد سازماني به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر گرفته مي‌شود كه بر اساس آن فردي كه شديدا متعهد است، هويت خود را با سازمان معين مي كند، در سازمان مشاركت مي‌كند و در آن درگير مي شود و از عضويت در سازمان لذت مي برد .تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است .در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. بنابراین تعهدکارکنان یک نگرش در باره وفاداری کارکنان به سازمان است، ویک فرایند مستمری است که ازطریق آن اعضای سازمان علاقه خود رابه سازمان وموفقیت وکارایی پیوسته آن نشان می دهند. بدیهی است تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد بود که بر روی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهر ه وری سازمان گردد. چه بسا افرادی که سال ها در سازمان می مانند ولی عامل ماندن آنها اجبار است و در این صورت نه تنها باری از دوش سازمان برنمی دارند بلکه اگر فرصت پیدا کنند بار سنگینی بر دوش سازمان می گذارند پس برای افزایش روحیه و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان لازم است به برطرف ساختن نیازهای آنان در محیط کار توجه کنیم. تنها مدیر انی می توانند امکان برطرف کردن نیازهای مرتبه های بالای کارکنان تحت نظارت حوزه را فراهم سازند که فضای روانی (فضای سازمانی) مناسب را درون سازمان بوجود آورده باشند. شیوه عملکرد فرد درسازمان به نوع شخصیت فرد، نقش سازمانی که بر عهده دارد و نیز موقعیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . این موقعیت یا شرایط به عنوان محیط، فرهنگ، احساس، آهنگ و یا جو مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017