چهارشنبه 25 مهر 1397
بازدید امروز : 4205 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : نقد دستگاه عدالت کیفری

عنوان سفارش :
نقد دستگاه عدالت کیفری
تعداد صفحه :
42
قیمت :
5000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه 1
عدالت کیفری 4
تحقق عدالت کیفری، منوط به بهره مندی از کارافزارهای مناسب : 5
نقش بررسی صحنه جرم در تحقق عدالت کیفری : 7
مدیریت صحنه جرم : 9
مسئولیت دادستان و دادسرا: 11
مسئولیتهای مهم دادستان و دادسرا عبارتند از 13
ارزیابی خطر جرم‏ در نظام عدالت کیفری 14
ارزیابی بالینی و ارزیابی آماری 14
عدالت ترمیمی،دیدگاه نوین عدالت کیفری 24
تاثير منفي تاخير در اجراي احكام كيفري 31
زيادي حجم پرونده ها 33
كمبود كادر قضايي و اداري اجراي احكام 33
عدم ابلاغ سريع و صحيح اخطاريه ها و احضاريه ها 34
عدم اجراي صحيح و سريع دستورهاي اجراي 34
نتیجه‏گیری 35
منابع 39
مقدمه
از دهه‏های آخر سدهء بیستم،نظریهء عدالت کیفری مبتنی بر سرکوب و جزا،به دلیل‏ یژگی‏ها،عملکرد و نتایج خاص آن،مورد انتقاد و اعتراض‏های نظریه پردازان حقوق‏ کیفری و جرم‏شناسان قرار رفت.اعتقاد منتقدین بر این است که عدالت کیفری‏ سزادهنده و مکافات گرا،هم بزه‏دیده،هم بزهکار و هم جامعه را در فرآیند عدالت کیفری‏ به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری سزادهنده با اعمال کیفر،عدالت موردنظر این‏ رویکرد به اجرا درمی‏آید؛اعتقاد منتقدین عدالت کیفری سرکوبگر این‏ است که عدالت برای بزه‏دیده و افراد جامعه و حتی بزهکار به اجرا درنمی‏آید.در نظام‏ مزبور،بزهکار محور توجهات قرار می‏گیرد،اما محوری که موضوع تحمیل اخطارها و شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری است.گفته می‏شود که چون وی با رفتار خود به ساحت‏ قانون جزا تعرض نموده است،بنابراین با کیفر دادن وی این تجرّی و گستاخی و بی‏اعتنایی‏ پاسخی قاطع پیدا می‏نماید.اما از این عدالت و اعمال آن،بزه‏دیده کمترین سهم و نفع را می‏برد،زیرا باوجوداین که وی به‏واسطهء ارتکاب جرم،متضرر و متحمل درد و رنج و مرارت شده است،اکنون برای اثبات«تعرض به قانون جزا»کاربردی فراتر از یک دلیل و شاهد ندارد،و حتی با ورود به دستگاه عدالت کیفری متحمل رنج‏ها و خسارت‏های ثانوی‏ می‏شود و هنگامی که در محضر دادگاه حضور می‏یابد،توسط بزهکار و وکلای مدافع وی‏ متهم می‏گردد که در بیان بزه‏دیدگی و رنج‏ها و دردهای ناشی از آن،صداقت ندارد،و بدین‏ترتیب متهم به دروغگویی شده و بازدهء فرآیند عدالت کیفری نیز می‏شود. در این دیدگاه،دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعدهء قانونی بودن تعقیب و خصیصهء عمومی دادن به جرایم،جایگاه بزه‏دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان‏ بیرون نموده است.دیدگاه عدالت کیفری مبتنی بر سزا و بازدارندگی،همان دیدگاه‏ کلیشه‏ای را تبلیغ می‏کند که افراد جامعه با چشم‏پوشی از قدرت و اقتدار و اختیار شخصی‏ قدرت را به دولت واگذار نموده‏اند؛اما در واقع امر چنین چیزی صحیح نیست و این امر، بیش از آنکه تفویض اقتدار تلقی گردد،در سطح گسترده‏ای،مصداق تعرض و اشغال‏ نقش‏ها و حقوق و وظایف افراد در جامعه است،چرا که بدین‏طریق دولت وکیلی است که موکل خود را عزل نموده،جانشین وی شده،وی را حاشیه‏نشین می‏نماید و با فرمول‏بندی و دسته‏بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هریک از آنها،بدون اهمیت دادن به‏ اینکه در این حادثه‏ها واقعا چه کسی متضرر می‏شود و در این میان متضرر واقعی چه نقشی‏ می‏تواند داشته باشد،آگاهانه یا ناخودآگاه اندیشهء حفظ موجودیت و کیان خویش را دنبال‏ می‏کند.اندیشهء عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت نیز از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته‏ است که براساس آن،جامعه،دستگاه عدالت کیفری،بزه دیده و بزهکار،برای تربیت و اصلاح بزهکار به استخدام درمی‏آیند و بزه‏دیده و جامعهء لطمه دیده،بویژه در مورد جرایم‏ ارتکابی اطفال،فراموش می‏شوند درحالی‏که این دیدگاه به نسبت ادعاهای خود،در عمل‏ هم چندان نتایج و آثار چشمگیری از خود نشان نمی‏دهند. پس از گذشت مدت زمانی از انتقادات عنوان شده در مورد عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت و عدالت‏کیفری سرکوبگر و سزادهنده،اینک در سایهء ظهور رویکردهای‏ نوین،زمینه‏ای فراهم شده است که دیدگاه جامعی نسبت به منافع بزه‏دیده و بزهکار و جامعه ظهور نماید و هرکس ایفاگر نقش شایسته و منتفع از نفع بایستهء خویش گردد. دیدگاهی که تعارض و اختلاف افراد را بیش از آنکه فرصتی برای خودنمایی قدرت‏ عممومی تلقی کند،امری مرتبط با بزه‏دیده و بزهکار تلقی نموده و تعارض و اختلاف را به‏ عنوان دارایی تلقی می‏نماید که توسط دولت از دست صاحبانش گرفته شده و اکنون باید به صاحبان اصلی آن برگردد.بدین‏ترتیب رویکرد جامعی رو به گسترش نهاده که‏ می‏خواهد منافع بزه‏دیده و بزهکار و دستگاه عدالت‏کیفری را به توازن منطقی برساند و قابلیت‏ها و استعدادهای گستردهء انسانی جامعه،بزه‏دیده،بزهکار و دستگاه عدالت کیفری را برای مقابلهء مؤثرتر با بزهکاری بسیج نماید.این دیدگاه از عدالت که به نام«عدالت‏ ترمیمی»یا«عدالت نوسازی»یا«عدالت احیاء و ترمیم»معروف شده است،ادعا دارد که‏ روشی کم‏هزینه‏تر،کارآمدتر،انسانی‏تر و مردمی‏تر را عرضه می‏دارد،و البته چنین‏ ادعاهایی را در عمل و تجربه هم ثابت کرده است.با توجه به اینکه اساس نظری و پایه‏های‏ تجربی این دیدگاه هم‏اکنون در جهان به رسمیت شناخته شده است.
....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007