جمعه 24 آذر 1397
بازدید امروز : 194 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : نرخ ارز موثر

عنوان سفارش :
نرخ ارز موثر
تعداد صفحه :
24
قیمت :
2000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نرخهاي مؤثر واقعي ارز درايران
الف) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف كننده
ب) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني برارزش واحد صادرات :
ج) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر هزينه واحد نيروي كار:
عوامل موثر در تعیین نرخ ارز
برابری قدرت خرید
تراز پرداخت‌ها
پول و دارایی‌های ارزی
مداخلات دولت
برابری نرخ بهره (Interest rate parity)
نرخ ارز و بهره‌وری
نتیجه گیری
منابع
  نرخهاي مؤثر واقعي ارز درايران
الف) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف كننده
نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني برشاخص قيمتهاي مصرف كننده غالباً به عنوان شاخص مناسب رقابت پذيري استفاده مي شوند. با فرض اينكه تمام كالاهاي تجاري همگن بوده و درنتيجه قيمت آنها به واسطة تجارت بين المللي بين كشورها يكسان باشد، شاخص نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني برشاخص قيمتهاي مصرف كننده، اطلاعاتي را درمورد ارزيابي نسبي قيمت كالاهاي غير قابل تجارت در كشور خودي وكشورهاي خارجي ارائه م يدهد. بنابراين، اين شاخص را مي توان به عنوان معياري از جابجايي نسبي عوامل توليد بين بخش كالاهاي قابل تجارت و كالاهاي غيرقابل تجارت در كشور خودي و كشورهاي خارجي، تفسیر کرد .
يكي از مزيتهاي مهم نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف کننده آن است كه اين شاخص براي بسياري از كشورهايي كه شاخص قيمتهاي مصرف کننده آن ها دردسترس است، مي تواند محاسبه گردد.
براي محاسبه شاخص نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف كننده ايران از رابطه زير استفاده شده است:
..............

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007