موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : نرخ ارز موثر

عنوان سفارش :
نرخ ارز موثر
تعداد صفحه :
24
قیمت :
10500 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نرخهاي مؤثر واقعي ارز درايران
الف) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف كننده
ب) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني برارزش واحد صادرات :
ج) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر هزينه واحد نيروي كار:
عوامل موثر در تعیین نرخ ارز
برابری قدرت خرید
تراز پرداخت‌ها
پول و دارایی‌های ارزی
مداخلات دولت
برابری نرخ بهره (Interest rate parity)
نرخ ارز و بهره‌وری
نتیجه گیری
منابع
  نرخهاي مؤثر واقعي ارز درايران
الف) نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف كننده
نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني برشاخص قيمتهاي مصرف كننده غالباً به عنوان شاخص مناسب رقابت پذيري استفاده مي شوند. با فرض اينكه تمام كالاهاي تجاري همگن بوده و درنتيجه قيمت آنها به واسطة تجارت بين المللي بين كشورها يكسان باشد، شاخص نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني برشاخص قيمتهاي مصرف كننده، اطلاعاتي را درمورد ارزيابي نسبي قيمت كالاهاي غير قابل تجارت در كشور خودي وكشورهاي خارجي ارائه م يدهد. بنابراين، اين شاخص را مي توان به عنوان معياري از جابجايي نسبي عوامل توليد بين بخش كالاهاي قابل تجارت و كالاهاي غيرقابل تجارت در كشور خودي و كشورهاي خارجي، تفسیر کرد .
يكي از مزيتهاي مهم نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف کننده آن است كه اين شاخص براي بسياري از كشورهايي كه شاخص قيمتهاي مصرف کننده آن ها دردسترس است، مي تواند محاسبه گردد.
براي محاسبه شاخص نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر شاخص قيمتهاي مصرف كننده ايران از رابطه زير استفاده شده است:
..............

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007