سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 2402 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : گیاه های ایران و پوشش گیاهی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
گیاه های ایران و پوشش گیاهی
تعداد صفحه :
33
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
كرانه خلیج فارس و دریای عمان
آشنایی با گیاهان كویر
کلبیت
Stipagrostis plumosaنسی
Zygophyllum eurypterum قیچ
Pistacia Khinjuk & Amygdalus scoparia پسته وحشی و بادام کوهی
Amyg dalus scopariaبادام کوهی
Halanthium raiflorum گل شوره زار
Ephedra strobilacea ریش بز
Nitraria schoberi قره داغ
گیاهان در معرض تهدید:
منابع
گیاهان ایران به دلیل وسعت كشور و حاكم بودن شرایط اقلیمی و اكولوژیكی متفاوت در آن بسیار متنوع اند. بر اساس مطالعات گیاه شناسی 167 تیره و 1200 جنس از سه گروه نهاندانگان، بازدانگان و سرخس ها شناسایی شده اند.
جدول گروه ها و تعداد جنس ها و تیره های گیاهی
گروه ها تیره جنس
نهاندانگان 146 1170
بازدانگان 3 5
سرخس ها 18 25
جمع 167 1200
از میان 8000 گونه گیاه در ایران حدود 1700 گونه و 20 جنس انحصاری در محدوده مرزهای سیاسی كنونی ایران كه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند، به طور طبیعی رشد و نمو می كنند.گیاهان متنوعی در كشور با رویشگاه های متأثر از شرایط متنوع جغرافیایی و آب و هوایی محل وجود دارد. حضور گونه های متعدد از نقطه نظر جغرافیایی گیاهی به سه ناحیه رویشی كلان اروپا ـ سیبری، ایران و تورانی و صحرا ـ سندی تعلق دارند این سه ناحیه بر اساس تقسیم بندی های پژوهشگران و گیاه شناسان مختلف به چند زیر ناحیه تقسیم می شوند. نوعی از تقسیم بندی رویشگاهی كه عموم گیاه شناسان با آن موافقند نواحی رویشی ایران را به منظور افزایش بهره وری وموارد كاربرد به 4 دسته تقسیم می كند.
عبارت اند از: منطقه خزری، زاگرسی، ایران و تورانی و كرانه های خلیج فارس و دریای عمان

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017