موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : فاكتور فيبرينوژن بررسی

عنوان سفارش :
فاكتور فيبرينوژن بررسی
تعداد صفحه :
14
قیمت :
7500 تومان

خلاصه تحقیق
تعریف
فاکتور فیبرینوژن یکی از فاکتورهای انعقا خونی می باشد . خون مي تواند به صورت كامل و يا پس از جداسازي اجزاء مختلف بصورت فرآورده هاي آن مصرف شود . انسان بندرت به تمامي اجزاي خون كامل احتياج دارند , بنابراين استفاده از فرآورده ها بدليل اثرات درماني بهتر و عوارض كمتر بر مصرف خون كامل ارجحيت دارد و همچنين امكان استفاده چند بيمار از يك واحد خون فراهم مي شود , انواع فرآورده ها عبارتند از گلبول هاي قرمز فشرده , پلاسما , پلاكت , فاكتور VIII انعقادي ( كرايو , پرسيتيت ) بنابراين چهار فرآورده از يك واحد خون مي توان تهيه نمود .
خون كامل :
بافت زنده اي است كه توسط قلب و از طريق شريانها توسط مويرگها در تمام بدن جريان مي يابد و مواد غذايي , مواد معدني , هورمونها , ويتامينها و آنتي باديها را به تمام سلولهاي بدن مي رساند , اكسيژن نيز از طريق خون به تمام بدن منتشر مي شود . خون از گلبولهاي قرمز , گلبول هاي سفيد و پلاكتها كه در مايعي به نام پلاسما شناور مي باشد تشكيل شده است .
كيسه خون توسط ماده اي كه درون آن قرار دارد از انعقاد خون جلوگيري مي كند , اگر كيسه خون مدتي به صورت عمودي و ثابت قرار گيرد، گلبولهاي قرمز بخاطر وزن بيشتر ته نشين مي شود و پلاسما روي آن قرار مي گيرد و گلبولهاي سفيد و پلاكتها نيز بين گلبولهاي قرمز و پلاسما بصورت معلق باقي مي ماند , دستگاه سانتريفيوژ كه از آن براي تهيه فرآوره ها استفاده مي شود , در واقع همين عمل را در زمان كمتري با استفاده از مكانيزم دوران سريع انجام مي دهد و سپس پلاسماي غني از پلاكت به يك كيسه جانبي هدايت مي شود . حال اگر بخواهيم از اين كيسه , پلاكتها را جدا كنيم مجدداً آن را در دستگاه سانتريفيوژ قرار مي دهيم تا پلاكتها ته نشين شوند و سپس پلاسماي روي آنها به يك كيسه جانبي ديگر هدايت مي گردد .
گلبولهاي قرمز :
RBC بالغ شبيه ديسك است كه حداكثر تبادل گازي را در بافت انجام مي دهد و سايز آن 7-8 mµ مي باشد . هيچ ارگانلي مثل ساختمان گلژی ميكروزوم يا نوكلئوس ندارد.غشاي آن نيمه تراوا است که دو لايه غشاي ليپيدي و يك لايه پروتئين مابين آنها وجود دارد و ارتباط پروتئينهاي غشاي مـحيـطـي بـه RBC انعطـاف مي دهد و سبب تغيير شكل RBC مي شود به طوري كه RBC به را حتي در گردش خون حركت كرده و از منافذ (روزنه های) كوچك , كاپيلرهاي کوچک بدن و سينوزوئيدهاي طحال عبور مي كند. گلبول هاي قرمز شايد قابل تشخيص ترين جزء خون بوده و حاوي هموگلوبين مي باشد كه از پيوند آهن و هم ايجاد شده است . هموگلوبين اكسيژن را به سراسر بدن مي رساند و عامل قرمزي رنگ خون نيز مي باشد . Hb تقريباً 95% پروتئين داخل سلول گلبول قرمز است. O2 به هموگلوبين متصل شده و اكسي هموگلوبين را تشكيل مي دهد كه بوسيله آن O2 از ريه به بافتها حمل مي شود. داكسي هموگلوبين نيز CO2 را از بافتها به ريه برده و آنرا از بدن خارج مي نمايد .تحويلO2 به بافت بر اساس فاکتورهای زيادی مثل PH خون، ساختمان Hb، سطح 2,3DPG ، غلظتATP و ..... می باشد. درصد حجمي گلبولهاي قرمز هماتوكريت ناميده مي شود . ميزان هماتوكريت در فرد بزرگسال مذكر 47% مي باشد . حدود يك ميليون گلبول قرمز در دو سه قطره خون وجود دارد و به ازاي هر 600 گلبول قرمز يك گلبول سفيد و حدود چهل عدد پلاكت وجود دارد . گلبولهاي قرمز بطور مداوم در حال توليد ( در مغز استخوان ) و تخريب ( در طحال ) هستند و طول عمر آنها 120 روز مي باشد . فرآورده گلبول قرمز فشرده بعد از جدا كردن پلاسما ( همان بخش مايع خون ) به دست مي آيد و لذا تزريق اين فرآورده باعث بالا رفتن هماتوكريت بيماران , بدون افزايش حجم خون آنها شود . بيماران مبتلا به كم خوني مزمن مانند افراد مبتلا به نارسايي كليه و سرطان بيشترين نتيجه را از گلبول قرمز فشرده خواهند گرفت .
همچنين بيماراني كه بصورت ناگهاني حجم زيادي از خون را از دست داده اند مانند خونريزيهاي گوارشي و يا جراحي نياز مبرمي به اين فرآورده دارند . اكنون با استفاده از محلول هاي نگهدارنده پيشرفته طول عمر گلبول قرمز فشرده در خارج از بدن تا 42 افزايش يافته است . در مواقع نياز مي توان گلبول هاي قرمز را بصورت منجمد حتي تا 10 سال نگهداري نمود.
پلاسما بخش مايع خون را تشكيل مي دهد و در واقع محلولي متشكل از پروتئينها و املاح مي باشد كه در آن گلبولهاي قرمز و پلاكتها شناورند , 90% پلاسما را آب تشكيل مي دهد . پروتئين اصلي پلاسما آلبومين است. ساير پروتئينها عبارتند از فيبرينوژن ( كه از عوامل اصلي ايجاد لخته مي باشد ) ، گلبولين ها و ساير فاكتورهاي انعقادي. مصرف درماني پلاسما بسيار گسترده است و از تنظيم فشار و حجم مطلوب خون گرفته تا رساندن پروتئينهاي حياتي انعقادي و ايمني به محلهاي موردنظر متفاوت مي باشد , توليد فرآورده هاي پلاسمايي با جداسازي بخش مايع خون از بخش سلولي آغاز گردد , پلاسما معمولاً براي تزريق مستقيم نبايد استفاده شود بلكه بهتر است ابتدا به اجزاء مختلف نظير آلبومين , فاكتورهاي انعقادي و ايمونوگلوبين ( Ivig ) تجزيه شده و سپس بر حسب نياز بيماران مصرف شود .

....
تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007