موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : عقل و خرد از دیدگاه ناصرخسرو

عنوان سفارش :
عقل و خرد از دیدگاه ناصرخسرو
تعداد صفحه :
32
قیمت :
18000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه
خرد وعقل در شعر ناصر خسرو بلخي
عقل نزد ناصر خسرو
موضوع خرد در آثار وآفریده های فکری و فلسفی ناصر خسرو
پاورقی
منابع
مقدمه
خرد و عقل،که اصل حکمت نظري و عملي ناصر خسروست، او هم چون فردوسي ستاينده خرد است و اساس علم و اعتقاد خود را بر آن بنا کرده است و آن را هديه الهي مي داند:
خرد، هديه اوست ما را، که در ما به فرمان او شد خرد، جفت با جان
خرد گوهر است و دل و جانش کان است بلي، مر خرد را دل و جان سزد کان
خرد کيميايي صلاح است و نعمت خرد، معدن خير و عدل است و احسان...(ديوان، 445)
خرد وعقل در شعر ناصر خسرو بلخي
ناصرخسرو بلخي،شاعر تواناي زبان دري وانديشمند پرخاشگر قرن پنجم هجري،نخستين شاعر زبان دري است كه فكررا در خدمت اخلاق نهاده ودانش وخرد را عنوان انديشه وفكر خويش در طول مهارتهاي ذهني خود ساخته است.
اوعقيده دارد كه شايستگي انسان در خرد و تفكر وي نهفته است،كه اين مقوله ووالايي خرد انساني در شعر و ادبيات فارسي دري و در سخن وقلم شعراي گوناگون اين زبان به شيوه هاي متفاوت افاده شده است ودرين ميان ناصر خسرو تمام قد و يك سروگردن بلندتراز ديگران در ميانه ميدان انديشه وخرد انساني ايستاده و با تمام قوت ازان دفاع و پاسداري نموده است،زيرا ميگويد:
من آنم كه در پاي خوكان نريزم مر اين قيمتي لفظ در دري را
درين دو مصرع كوتاه ناصر خسرو روبروي صلابت واقتدار جغرافياي استبداد سياسي خراسان ميايستد ودر مقابل سلطه هاي َ«غزني»و«بغداد» و ائتلاف بزرگ سياست ومذهب رسمي آنزمان نه ميگويد وحتي سيطرهء شاخه هاي فرعي و كوچك اين هسته هاي زور را تمكين نكرده وتحمل نميكند.(1)
اين انديشمند را كه حجت خراسانش گفته اند و ستم وملامت ديگران را در راه وروش خردمندانه خود با مقاومت خويش بر خود خريده،هميشه فراخوان به گفتار و كرداروپندار نيك را، سر لوحه كارش قرارداده و ميگويد:
جانت به سخن پاك شود زانكه خردمند از راه سخن بر شود از چاه به جوزا
او در جايي ديگر سخن را بذري ميشمارد كه برزمين مراودت ومعاشرت انساني افشانده ميشود و جان انسان را به دهقان تشبيه ميكند،تااين جان پاكيزه تخم پاك بيافشاند وحاصل پاك بردارد.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007