موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : سموم قارچي

عنوان سفارش :
سموم قارچي
تعداد صفحه :
95
قیمت :
36000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست
مقدمه
فصل اول
سموم قارچي
1-1روش هاي توليد
2-1 مسموميت با سموم قارچي
3-1 راه هاي جذب سموم قارچي
4-1سوخت و ساز سموم قارچي در نشخوار كنندگان
5-1 تقويت اثر سموم قارچي بر يك ديگر
فصل دوم
سموم قارچي در غذاي انسان
1-2 شرايط مناسب ايجاد سموم قارچ در غذا
2-2بيماري زايي سموم قارچي
3-2 چند گزارش از وجود سم قارچي در غذا
4-2 حد مجاز آفلاتوكسين در غذا
5-2 روش اصلاح غذاي كپك زده
6-2 روش كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا براي تعيين آفلاتوكسين M1 در شير
7-2 روش آزمايش الايزا در تعيين ميزان آفلاتوكسينM1شير
8-2 روش هاي پيشگيري و كنترل
1-8-2 كنترل رشد كپك روي گياهان
2-8-2 روش هاي فيزيكي
3-8-2 روش هاي شيميايي
4-8-2 روش هاي ميكروبي
5-8-2 روش هاي ژنتيكي
فصل سوم
مسموميت با آفلاتوكسين
1-3 علل توليد
2-3 ميزان آفلاتوكسين
3-3 همه گير شناسي
فصل چهارم
مسموميت با اكراتوكسين
1-4 عوامل مؤثر در توليد اكراتوكسين
2-4 بيماري زايي
مقدمه
سموم قارچي مواد مضري هستند كه از قارچ ها و عمدتاً كپك ها به وجود مي آيند و مسموميت ناشي از خوردن اين سموم با مسموميت ناشي از قارچ هاي سمي متفاوت است. مسموميت ناشي از سموم قارچي،از جمله مواردي است كه در سال هاي گذشته نظر محققين را به خود جلب كرده است. طولاني بودن بروز علائم مسموميت در بعضي موارد و شباهت علائم بعضي ديگر به ساير بيماري ها و همچنين شيوع قابل توجه اين مسموميت ها، ضرورت ادامه تحقيق و شناساندن اين بيماري را به جامعه علمي نشان مي دهد. از اين رو جاي خالي كتابي به زبان فارسي كه بصورت ويژه به مسموميت ناشي از سموم قارچي در دام ها مي پرداخت، حس شد. در اين كتاب علاوه بر پاسخگويي به اين نياز ، ‌تلاش شده كه سموم قارچي معرفي مي شوند و همچنين خطرات اين سموم در غذاي انسان بازگو شود.
كتاب در 10 فصل تدوين شده است. فصل اول به معرفي سموم قارچي به صورت كلي مي پردازد. در فصل دوم سموم قارچي در غذاي انسان به بحث گذاشته شده است. در فصول بعدي مسموميت با آفلاتوكسين،‌اكراتوكسين، سيترينين،‌رعشه زاها، آلكالوئيدهاي ارگوت و اسلافرامين به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. همچنين حساسيت به نور در اثر سموم قارچي و مسموميت ناشي از گونه هاي فوزاريوم نيز در فصل هاي جداگانه آمده است. در هر فصل سعي شده كه ضمن معرفي سم قارچي، اپيدميولوژي، بيماري زايي، علائم باليني و پاتولوژي و راه هاي كنترل و درمان مسموميت به تفصيل و با ذكر جزئيات تحقيقات انجام شده ذكر گردد و همه مطالب با شماره مرجع مشخص شده است. اين كتاب مي تواند مورد استفاده محققين و دانشجويان رشته هاي دامپزشكي، پزشكي، قارچ شناسي، زيست شناسي، و سم شناسي در مقاطع مختلف قرار گيرد. هرچند اين كار نتيجه تلاش چند ساله ماست و در اين تلاش همت خود را بر كامل بودن مطالب معطوف داشته ايم، اما اذعان مي كنيم كه كاستي هاي فراواني در كارمان وجود دارد و از عزيزان خواهش مي كنيم با ارايه نظرات خود ما را در رفع نواقص در چاپ هاي بعدي ياري دهند. جا دارد از زحمات همه عزيزاني كه ما را در تدوين و چاپ كتاب ياري رسانند تشكر نماييم. از رياست دانشگاه شهر كرد و شوراي انتشارات دانشگاه و اساتيد محترمي كه زحمت كارشناسي كتاب را بر عهده داشتند تشكر مي نماييم. همچنين جا دارد از آقاي كاظم دهقانيان فرد، ويراستار كتاب، آقاي محمد صادق شاه كرمي ، طراح جلد، خانم شهره بهبهاني كه زحمت تايپ و صفحه آرايي كتاب را بر عهده داشتند و همچنين از همكاري خانم ها مريم هاشمي ، زينب نظافت كازروني و سارا رضازاده صميمانه تشكر نماييم. خداوند همه ما را به راه صداقت و كمال موفق بدارد.
فصل اول
سموم قارچي
خطرهاي ناشي از عفونت و انگل به خوبي شناخته شده است، اما خطرهاي ناشي از سموم و متابوليت هاي آنها در غذاي دام و انسان چندان شناخته شده نيست. اغلب مردم فكر مي كنند محصولات طبيعي ايمن هستند، اما آلودگي غذاي انسان و دام با سموم طبيعي ممكن است باعث مشكلات و حتي بيماري شود.
كپك ها بر روي گياهان در مزرعه يا در زمان نگهداري شرد مي كنند. اين قارچ ها مي توانند سمومي ايجاد كنند كه براي سلامت انسان يا دامي كه از آن تغذيه مي كند خطر آفرين است و گاهي باعث مرگ دام ها مي شود. سابقه خطر سموم قارچي خيلي طولاني است. بعضي منابع نشان مي دهد كه ارگوتيسم ، سموم فوزاريومي ، مانند سمT-2 و زيرالنون در تمدن يوناني و پنج قرن قبل از ميلاد مسيح شناخته شده بودند. مصري هم مي دانستند كه اكراتوكسينA ، علت مرگ چندين باستان شناس است.
در سال 1960 در بريتانياي كبير 100000 بوقلمون در اثر نكروز شديد كبد و تزايد بافت مجازي ادراري ناشي از موادي كه به آفلاتوكسين مشهور شد،‌تلف شدند. تعداد زيادي از سموم قارچي كشف شده اند و آخرين گروه بزرگ آنها به نام فومونيسين ها ، در سال 1988 ميلادي كشف شد (123). قبل از سال 1960 ميلادي در روسيه، ژاپن و ايالات متحده،‌تحقيقاتي بر روي سموم قارچي آغاز شده بود، اما در دهه 60 اطلاعات در مورد اين سموم به صورت غير قابل باوري پيشرفت كرد. سال هاست كه قاچ ها به عنوان عوامل ايجاد كننده مسموميت شناخته شده اند،‌ولي در سال هاي اخير محققان به گستردگي خسارت هاي ناشي از آن پي برده اند. علت اين موضوع تا اندازه اي مربوط به دقت بيشتر در تشخيص ساير بيماري هاست كه با مسموميت ناشي از سموم قارچي شباهت دارند. همچنين پيشرفت زيادي در بررسي و تشخيص قارچ ها بوجود آمده و ايجاد تجربي اين مسمويت ها در حال حاضر امكان پذير ات (37و106).
1-1روش هاي توليد
سموم قارچي بوسيله قارچ يا ميكرومايست ها به چهار روش مختلف توليد مي شوند:
1- سوخت و ساز ثانويه قارچي
2- تغيير زيستي تركيبات گياهي (ديكومارول )
3- فعاليت متقابل گياهان به حمله قارچي(كومسترول )
4- همراهي گياه و قارچ در مورد قارچ هاي داراي زندگي انگلي داخل سلولي

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007