چهارشنبه 7 تیر 1396
بازدید امروز : 2121 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : رضایت شغلی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
رضایت شغلی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
تعریف رضایت شغلی
2-1 تعریف انگیزه :
3-2 تعریف انگیزش :
4-2 فرایند انگیزش :
5-2 وجه اشتراک و افتراق انگیزش و رضایت شغلی :
6-2 تئوریهای مختلف انگیزش :
7-2 تئوریهای محتوایی انگیزش :
8-2 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو :
9-2 تئوری دو عاملی انگیزش – هرزبرگ
10-2 تئوری انگیزشی آلدرفر :
11-2 تعریف رضایت شغلی :
12-2 نظریه های رضایت :
13-2 نظریه نیازها :
14-2 نظریه انتظارات :
15-2 نظریه نقشی :
16-2 عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی :
17-2 نظریه آرنلد در خصوص عوامل موثر در رضایت شغلی :
18-2 استنتاج :
فهرست منابع :
  تعریف رضایت شغلی
الف – رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیجه کارفرد با تجربه شغلی او بدست می آید.
زمانی که یک کار به ثمر می رسد و یا اجازه تحقق ارزش های کاری داده می شود ، در افراد رضایت نسبت به کارشان ایجاد می شود .
ب- رضایت شغلی، حالت مطبوع یا عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است .
ث- رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت و منفی ، اعتقادات و نگرشهای هر فرد نسبت به شغلش یا در واقع واکنش های شناختی ، ادراکی و ارزشی نسبت به شغلشان .
1- انگیزه : سبب و باعث چیزها ، موجب و علت
2- کارایی : استفاده بهینه از امکانات موجود
3- مدرک تحصیلی : نوع مدرکی که در حکم کارگزینی ثبت شده و کارمند مزایای آن را دریافت می کند.
سنوات خدماتی: مدت زمانی که فرد در اداره بصورت تمام وقت مشغول کار بوده و بابت آن گروه دریافت نموده است و یا سابقه پرداخت حق بیمه داشته است.
2-2 تعریف انگیزه :
انگیزه به معنای تحریک و ترغیب و نیز به جنبش درآوردن رفتار فعال برای ارضاء نیاز است انگیزه عبارت از ایجاد شوق و رسیدن به چیزی یا انجام کاری یا درک عقیده ای می باشد.
انگیزه ها به راستی بیان نیازهای افراد به شمار می آیند. از این رو انگیزه ها درونی و مشخص هستند ولی از سوی دیگر از آنجا که شخص در محیط مشغول بکار می باشد عوامل محیطی و بیرونی مانند شرایط مناسب کار، مزایای جنبی کار و پاداش هایی که توسط مدیریت در نظر گرفته می شود در ایجاد انگیزه موثر است.
3-2 تعریف انگیزش :
اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتینی More که به معنی حرکت است گرفته شده واژه لاتینی motifation و ریشه آن واژه mover به معنای حرکت کردن است. انگیزش نیروی پویایی است که تحرک یا عمل انسان را سبب می شود.
انگیزش عبارت است از ایجاد یا وجود چنان حالت، کشش ، رغبت و تمایلی که فرد آن را برای انجام هدفی و جهتی خاص سوق می دهد. وقتی فردی برای هدفی تلاش می کند و هدف به ثمر می رسد، انگیزش ارضاء می شود.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017