موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : رادار

عنوان سفارش :
رادار
تعداد صفحه :
42
قیمت :
10500 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه
ویژگی‌ها
عملکرد
محدوده دید رادار
انواع رادار از نظر ارسال موج
معادلهٔ رادار یکجا
کاربردها
رادارها چگونه کار می کنند
رادارهای ردیابی سرعت چگونه كار می‌كنند؟
مطالعه دقیق تر کاربردها
رادارهای آرایه فازی
انواع از نظر حوزه عملکرد
انواع از نظر فیدر
انواع از نظر چیدمان
کاربرد
مبانی آرایه فازی و هدف گیری در آن(توضیح و معرفی)
مبانی آرایه فازی و هدف گیری در آن(توضیح و معرفی)
منابع
  مقدمه
یک آنتن رادار دوربرد معروف به آلتیر (ALTAIR) برای ردیابی اشیاء فضایی، این رادار در آبسنگ کواجالین مستقر است.
رادار یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آنها به وسیله امواج الکترومغناطیسی به کار می‌رود. کاربرد اصلی رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی است و نقش اصلی یک سیستم راداری نظارت بر یک محدوده بزرگ و تشخیص اجسام متحرک، ردیابی اهداف و استخراج مشخصاتی مانند سرعت و ارتفاع و ... می‌باشد.
ویژگی‌ها
رادار با ارسال و دریافت امواج رادیویی کار می‌کند. اهدافی که رادار استخراج می‌کند، معمولاً اهداف فلزی هستند. ویژگی‌های رادار نسبت به دید چشمی:
• برد زیاد
• عدم وابستگی به وجود نور
• عبور امواج از موانع
• امکان اندازه گیری دقیق مشخصه‌هایی مانند فاصله، ارتفاع، سرعت
عملکرد
رادار ابتدا به مدت کوتاهی امواج خود را انتشار می‌دهد. سپس انتشار را قطع می‌کند و انتظار می‌کشد تا انعکاس را دریافت کند. در صورتی که مانعی مانند یک شیء پرنده در آسمان مقابل امواج قرار داشته‌باشد امواج ضعیف‌تری را بازتاب می‌دهند. حال اگر رادار مقداری از این امواج را دریافت کند می‌تواند با ضرب سرعت موج در مدت زمان دریافت موج فاصله شی‌ء را محاسبه کند.[۱]
محدوده دید رادار
فرستنده رادار مدت زمانی را به انتشار امواج اختصاص می‌دهد و بخش گیرنده رادار عمل نمی‌کند. اگر جسم مقابل رادار آنقدر نزدیک باشد که در همین مدت امواج بازتاب شده به آنتن رادار بر‌خورد کند رادار متوجه نخواهد شد. اگر جسم آنقدر دور باشد که دیگر امواج بازتابی آن بعد از مدت زمان دریافت به رادار برسد نیز رادار تشخیص نمی‌دهد.
انواع رادار از نظر ارسال موج
• رادار پالسی
• رادار موج پیوسته(سینوسی)

....
تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007