جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 1750 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : رادار

عنوان سفارش :
رادار
تعداد صفحه :
42
قیمت :
3500 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه
ویژگی‌ها
عملکرد
محدوده دید رادار
انواع رادار از نظر ارسال موج
معادلهٔ رادار یکجا
کاربردها
رادارها چگونه کار می کنند
رادارهای ردیابی سرعت چگونه كار می‌كنند؟
مطالعه دقیق تر کاربردها
رادارهای آرایه فازی
انواع از نظر حوزه عملکرد
انواع از نظر فیدر
انواع از نظر چیدمان
کاربرد
مبانی آرایه فازی و هدف گیری در آن(توضیح و معرفی)
مبانی آرایه فازی و هدف گیری در آن(توضیح و معرفی)
منابع
  مقدمه
یک آنتن رادار دوربرد معروف به آلتیر (ALTAIR) برای ردیابی اشیاء فضایی، این رادار در آبسنگ کواجالین مستقر است.
رادار یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آنها به وسیله امواج الکترومغناطیسی به کار می‌رود. کاربرد اصلی رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی است و نقش اصلی یک سیستم راداری نظارت بر یک محدوده بزرگ و تشخیص اجسام متحرک، ردیابی اهداف و استخراج مشخصاتی مانند سرعت و ارتفاع و ... می‌باشد.
ویژگی‌ها
رادار با ارسال و دریافت امواج رادیویی کار می‌کند. اهدافی که رادار استخراج می‌کند، معمولاً اهداف فلزی هستند. ویژگی‌های رادار نسبت به دید چشمی:
• برد زیاد
• عدم وابستگی به وجود نور
• عبور امواج از موانع
• امکان اندازه گیری دقیق مشخصه‌هایی مانند فاصله، ارتفاع، سرعت
عملکرد
رادار ابتدا به مدت کوتاهی امواج خود را انتشار می‌دهد. سپس انتشار را قطع می‌کند و انتظار می‌کشد تا انعکاس را دریافت کند. در صورتی که مانعی مانند یک شیء پرنده در آسمان مقابل امواج قرار داشته‌باشد امواج ضعیف‌تری را بازتاب می‌دهند. حال اگر رادار مقداری از این امواج را دریافت کند می‌تواند با ضرب سرعت موج در مدت زمان دریافت موج فاصله شی‌ء را محاسبه کند.[۱]
محدوده دید رادار
فرستنده رادار مدت زمانی را به انتشار امواج اختصاص می‌دهد و بخش گیرنده رادار عمل نمی‌کند. اگر جسم مقابل رادار آنقدر نزدیک باشد که در همین مدت امواج بازتاب شده به آنتن رادار بر‌خورد کند رادار متوجه نخواهد شد. اگر جسم آنقدر دور باشد که دیگر امواج بازتابی آن بعد از مدت زمان دریافت به رادار برسد نیز رادار تشخیص نمی‌دهد.
انواع رادار از نظر ارسال موج
• رادار پالسی
• رادار موج پیوسته(سینوسی)

....
تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007