سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7867 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : تقاطع غیر همسطح

عنوان سفارش :
تقاطع غیر همسطح
تعداد صفحه :
17
قیمت :
3000 تومان

خلاصه تحقیق
عنوان :
تقاطعات غیرهمسطح – پلهای عابرپیاده
فهرست مطالب
تقاطع ها 1
ظرفیت 2
تقاطع غیرهمسطح 3
شهرهای دوطبقه شهرهای آینده 4
نمونه هایی از تقاطع های غیر همسطح 5
پلهای عابر پیاده 7
مهمترین عواملی كه در طراحی پلهای عابر پیاده میتوان در نظر گرفت 8
1ـ موقعیت 8
2ـ سازه 8
3ـ مصالح 10
4ـ ایمنی 10
5ـ نورپردازی و رنگ 10
6ـ شرایط اقلیمی 12
منابع 13
چکیده 14
تقاطع غیرهمسطح
تقاطع ها:
• تقاطع ها در شبکه ترافیک شهری نقش و اهمیت ویژه ای دارند این اهمیت دلایل گوناگونی از جمله نقش عمده تقاطع ها درایمنی و ظرفیت شبکه دارد. • تقاطع های یک شبکه ترافیک بخش عمده ای از تصادفهای ان شبکه را که بیشترشان منجر به جراحت یا مرگ می شوند به خود اختصاص می دهند. • نکته مهم دیگر انست که ظرفیت هر پیوند و به طور کلی ظرفیت شبکه ترافیک یک شهر به ظرفیت و قابلیت کشش تقاطع های ان پیوند یا شبکه بستگی دارد به طوریکه ظرفیت تقاطع ها ظرفیت جاده های شهری را مشخص می کند.
ظرفیت:
• ظرفیت جاده های شهری معمولا با ظرفیت تقاطع های ان مشخص می شود. اگر نسبت گردش به چپ وسائل نقلیه و میزان تردد در جاده به طور کلی کم باشد تقاطع ها را همسطح در نظر می گیرند واگر نسبت گردش ها به خصوص گردش به چپ و تردد زیاد باشد باید به راه حل های دیگری نظیر ساختن میدان. جداسازی مسیرها. کنترل تقاطع با چراغ های راهنمایی. ساختن تقاطع های غیر همسطح یا ترکیبی از این موارد متوسل شد. به طور کلی هر تقاطع باید طوری طراحی و ساخته شود که ظرفیت کافی برای رفع نیازهای فعلی و اتی ترافیک با توجه به ظرفیت خیابان ها و مسیرهایی که به ان منتهی یا از ان منشعب می شوند داشته باشد.
....
تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007