سه شنبه 3 مهر 1397
بازدید امروز : 7197 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : ازدواج پایدار و شرایط آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ازدواج پایدار و شرایط آن
تعداد صفحه :
26
قیمت :
2500 تومان

استحکام و استواری خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد ؛ یعنی هر گونهیعنی هرگونه تزلزل و سستی در سازگاری زناسویی و یا وجود یک ازدواج نا موفق علاوه بر آن که ارامش زوجین را مختل می کند و افسردگی و اضطراب را می افزاید ، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض تهدید قرار می دهد و فروپاشی خانواده ، مزید بر علت شده ، افسردگی و اضطراب همسران را بیش از پیش افزایش می دهد .
نتیجه طبیعی چنین وضعیتی احتمال فراوان نزول نرخ امید به زندگی و کاهش عمر طبیعی زنان و شوهران خواهد بود . با این توضیح ، پی ریزی یک ازدواج پایدار و استوار باعث بقای فرد و خانواده است . برخی از علل تحقیر کودکان و نوجوانان در محیط خانواده ممکن است ناشی از سازش نایافتگی والدین از لحاظ پیوند زناشویی باشد .
نقش هویت شغلی در سازگاری همسران :
سازگاری در روابط زناشویی همسران تحت تأثیر عوامل متعدد و متنوعی است نقش محیطی و از جمله وضعیت شغلی همسران ، یکی از عوامل اساسی و بنیادی به شمار می آید . هرچند همسازی میان مقتضیات شغلی و خانوادگی برای مردان و زنان افزایش می یابد ، روابط زناشویی آنان پایدارتر و سازش یافته تر می شود .
با شرح و تفسیر فوق ،‌استنباط می شود که سازگاری درروابط زناشویی و وجود و وجود یک نظام مستحکم و پایدار در ازدواج ، بستگی به عزت نفس نیرومند و آرامش روانی همسران دارد و هر چه نیاز همسران نسبت به هویت یابی محیطی ارضا شود ، عزت نفس و آرامش روانی آنها افزایش خواهد یافت . اما هویت یابی محیطی همسران به وجود شرایط بستگی دارد :
1 – تقسیم مساوی کار و رعایت حقوق طرفین در محیط خانواده
2 – وجود حمایت اجتماعی نیرومند برای ازدواج و پیوند زناشویی .
پایه های نگرشی و رفتاری رضایت زناشویی :
یکی از جدید ترین یافته ها در قلمرو روانشناسی ازدواج و خانواده معطوف بر نقش ارزشها و ارضای انتظارات متقابل در پیوند زناشویی است . نگرش مثبت نسبت به ازدواج و میزان تفاهم عقیدتی و موضع گیری جنسیتی همسر هم برای مردان هم برای زنان ، نقطه آغازین شکل گیری پیوندی استوار است .
موضع گیری جنسیتی :
هر فردی نسبت به جنسیت ( زنانگی و مردانگی ) دیدگاه و نگرش خاصی دارد که به این نگرش ، موضعگیری جنسیتی می گویند .
برای جنس مذکر دو ویژگی نگرشی ، سطح استواری پیوند زناشویی را رقم می زند :
1 – ارزش ، بها و منزلتی که مرد برای ازدواج قائل است
2 – میزان تصور و برداشتی که از جذابیت جسمانی همسرش دارد .
از نقطه نظر جنس مؤنث ، عوامل نگرش دیگری در تحکیم پیوند زناشویی دخیل هستند:
1 – ارج و ارزشی که یک زن برای رابطه زناشویی اش برداشت می کند
2 – میزن تصوری که از جذابیت شخصیتی و موقعیتی و یا به تعبیر دیگر ، کنش روانی - اجتماعی شوهر خود قائل است .
3 – تا چه اندازه شوهرش را متعلق به خود می داند . با این توضیح ، ارزش ازدواج و ارزش رابطه زناشویی برای طرفین تعیین کننده تر از
استواری و استحکام پیوند زناشویی خواهد بود . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007