موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : powerpoint

عنوان : معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت

عنوان سفارش :
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
تعداد صفحه :
25
قیمت :
12000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
چکیده
معبد سیبول
معبد فورتوناپریمجینا (پالسترنیا)
کولوسئوم (آمفی تئاتر فلاویوس)
معبد پانتئون
باسیلیکای اولپیا
نمایش خانه و آمفی تئاتر
تاق نصرت
ستونهای یادبود
حمامهای رومی
چکیده
همانطوريكه مردمان تحت حاكميت روميان متفاوت بودند ، معماري رومي نيز به غايت متنوع بود. هنر و معماري رومي اختلاط و التقاطي است از هنر اتروسكي ،يوناني ، آسياي غربي ،مصري و بومي. هنر رومي هر چند كه بسيار كند ودير خود را به عرصه ظهور رسانيد ،وليكن ماندگاري ويژه اي يافت. اين هنر و معماري ابتدا تحت تاثير هنر و معماري اتروسكي و پس از آن نيز متاثر از هنر يوناني شد. اما مشخصه هاي خاص خود را به دست آورد و در حقيقت تمدن و هنر غربي در يونان متولد و بوسيله روميها تقويت و گسترش يافت و هلنيسم يونان چنان در تمدن و فرهنگ آن روز دنيا ريشه گرفته بود كه دوري از آن مفهوم بيگانگي با تمدن را مي داد با آنكه يونان مغلوب روم بود ولي هنر هلني امپراتوري روم را فتح كرد. كليه آثار پر ارزش به ويژه تنديسهاي يوناني به قصرهاي امپراتوران و سرداران حمل و زينت بخش اين مكانها گرديد.
تنديسهاي يوناني كه توسط هنرمندان رومي ساخته شده در بسياري از موزه هاي دنيا موجودند و نشانگر اوج هنر تنديس سازي عصرجمهوري است. به اعتقاد بسياري هنر رومي از هنر يوناني متولد گرديد. هنر رومي به واقع انتشار دهنده و نگهدارنده ميراث هنر يونانيان بوده است. ولي به اين نكته هم بايد اشاره نمود كه روميها به خواسته هاي هنري خويش دست يافتند و هنر رومي شكوه و جلال خاص خود را يافت. پس از آن هنر رومي الگوي هنرمندان دوره رنسانس گرديد. و علاوه بر اين هنر روم بر دوران صدر مسيحيت و تا سده هاي ميانه تاثير شگرفي بر فرمها و طرحهاي معماري داشت. قرنها كليساهاي دوران مسيحي از پلان باسيليكاي رومي استفاده كردند و محراب آنها متاثر از المان نيم دايره اي بود كه روميها در انتهاي دو بازوي عرضي باسيليكا تعبيه كرده بودند.
اگراستقلال يا اصالت مجسمه سازي و نقاشي رومي مورد ترديد قرار گرفته باشد،برعكس معماري رومي آفرينشي چنان با عظمت بوده است كه جايي براي چنين شك و شبهه باقي نمي گذارد. بعلاوه رشد و تحول معماري رومي نيز از همان ابتداءمنحصراًتابع راه و رسم زندگي عمومي و خصوصي روميان بوده است. بطريقي كه در طول زمان هر عنصر معماري كه از اتروسكها يا يونانيها بعاريت گرفته مي شده در اندك مدتي به مهر خاص تمدن رومي ممهور مي شده است. وجود اين گونه پيوند ها با دوران گذشته در معابدي كه طي سالهاي آخر دورةجمهوري (510-560ق م ) يا عصر قهرماني و كشور گشايي روميان ساخته شده بيشتر بچشم مي خورد
روميها علاقه فراواني به نگهداشتن تصاوير (تنديس موميايي صورت) اجداد خود در خانه داشتند و به ويژه علاقه مند بودند كه اين مجسمه ها بيشتر شباهت به صاحبانشان داشته باشند در اين زمينه هنرمندان رومي كوشيدند كه چهره مورد نظر را واقعي تر بازسازي كنند ،به اين سبب زشتي يا زيبايي صاحب چهره براي آنها چندان اهميتي نداشت و اين درست برخلاف ايده هاي زيبايي پرستانه و كمال مطلوب يونان بود و از همين جا هنررومي از هنر يوناني متمايز مي گردد.معماري اين دوره بيشتر متوجه شهر سازي متوجه شهر سازي و برنامه ريزي شهري بود. معماري پرستشگاهها چندان مورد توجه نبود و معبدي كه ساخته مي شد،در پلان و عناصر تشكيل دهنده متاثر از معماري يوناني و اتروسكي بود. معبد موضوع خاصي براي معماران رومي نبود
بلكه موضوع خاصي براي معماران رومي نبود، بلكه موضوع اصلي كارهاي ايشان در ساختن ساختمانها و ابنيه بزرگ و عمومي خلاصه مي شد.از بناهايي كه در اين دوره ساخته شدند، مي توان به معابدي همانند فورتاناويريليس كه در اواخر سده دوم ق .م در شهر رم ساخته شده اشاره نمود كه يك نمونه از اين نوع معماري است. اجزاي ساختماني اين بنا تركيبي از عناصر هنر معماري اتروسكي و يوناني است اما در عين حال يك معبد رومي است يعني خصوصيات معماري رومي در آن برجسته است.معبد به شيوه اتروسكي بر روي سكويي نسبتاً بلند بنا گرديده و از طرفي در نگاه نخست كل بنا يك معبد به سبك ايونيك جلوه مي كند. اما نكته حائز اهميت اين است كه مقصوره اصلي معبد در اندازه كل معبد است ، در صورتيكه در معابد يوناني در پيرامون مقصوره يك رديف ستون قرار داده شده است، در حاليكه در معماري رومي معبد دور ستوني به نظر مي رسد، اما دور ستوني نيست.
بلكه ستونها در ديواره مقصوره تعبيه شده اند،و مقصوره نيز برخلاف مقصوره هاي معابد اتروسكي به سه بخش تقسيم نشده است بلكه شامل فضايي واحد است. روميها بر خلاف يوناني ها نياز بيشتر به فضاي داخل معبد داشتند.ساختن معبد بر سكوو تاكيد بر مسير محور ورودي بوسيله پله هايي كه به رواق مقابل منتهي مي گردند ، از خواستهاي معماري رومي بود، زيرا اين روش پيكره وار بودن معبد را كاهش مي دهد و اين برخلاف نقطه نظرهاي يونانيان بوده است. اين معبد بنايي بود كه بعد ها نيز نمونه هاي بسياري همانند آن در سراسر امپراطوري ساخته شده است.
اين معبد در سده نخست ق .م در شهر تيولي ساخته شده است. در معبد مذكور خصوصيات معماري رومي مشخص تر مي گردد، در اينجا ستونهاي كورنتي بر خلاف ستونهاي يوناني كه از چند قطعه سنگهاي استوانه اي تشكيل مي يافتند يكپارچه هستند و ديوار مقصوره اصلي كه يونانيها آنرا با سنگ مي ساختند در اين معبد از بتن ساخته شده و در تزئين كتيبه آن بر خلاف كتيبه هاي معابد يوناني كه با پيكره ها تزئين مي شدند از حلقه هاي گل كه مورد علاقه روميها بوده استفاده شده است، به طور كلي معماري دوره جمهوري سازماندهي شهرها و ساختن بناهاي عظيم يادماني است كه از آن نمونه ها مي توان به مجموعه پرستشگاه هاي سانتوريا اشاره نمود.
در اين بنا ها عناصر معماري يوناني با ايده هاي رومي تلفيق شده است.بايد خاطر نشان كرد كه يكي از موفقيت هاي عمده در معماري روم دستيابي به ملاتي جديد بود، كه آنرا مي توان بتن ناميد. اين ماده تركيب آهك ، آب و خاك آتشفشاني كه در آن منطقه وجود داشته ساخته مي شده است و خاصيت چسبندگي بالايي داشته و روميها از آن در بناها استفاده شاياني برده اند. اين ملات به روميها اين امكگان را مي داد تا بتوانند دهانه هاي بزرگ و فضاهاي وسيع را بدون استفاده از ستون و تير بپوشانند و براي نخستين بار مسئله فضاهاي داخلي از طرف روميها بود كه مورد تاكيد قرار گرفت. معبدهاي رومي داراي فضاهاي وسيع تري نسبت به معابد يوناني و مصري بودند ، لذا معماري رومي ،معماري فضا سازي است.
....
تحقیقهای مشابه
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 14000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 12000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 12000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان
16 صفحه - 6000 تومان
هنر روم باستان فایل بصورت پاور پوینت
24 صفحه - 6000 تومان
سیستم عامل فایل بصورت پاورپوینت shell آشنایی با
48 صفحه - 10000 تومان
سیستم عامل فایل بصورت پاورپوینت shell آشنایی با
48 صفحه - 12000 تومان
SATA چیست فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 5000 تومان
فناوری در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it
11 صفحه - 7000 تومان
در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری اطلاعات
12 صفحه - 6000 تومان
پشته فایل بصورت پاورپوینت (stack) ساختمان داده ها و الگوریتمها
67 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و معماری مسیحیان اوليه 5
4 صفحه - 8000 تومان
شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
71 صفحه - 16000 تومان
هنر و معماری آتروریا فایل بصورت پاور پوینت
21 صفحه - 6000 تومان
بتن سنگ روان در خدمت معماری نوین
6 صفحه - 3000 تومان
شیوه های معماری در دوره هخامنشیان
23 صفحه - 4000 تومان
مروری بر معماری وب
60 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 6000 تومان
طراحی و معماری کتابخانه ملی
25 صفحه - 5000 تومان
نور در معماری 1
10 صفحه - 3000 تومان
نور در معماری 2
12 صفحه - 3000 تومان
مدرنیته و معماری معاصر ایران
17 صفحه - 5000 تومان
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور معلولان
16 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 60000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 10000 تومان
نقد فضا رشته معماری خانه ابریشمی همراه با پلان و عکس
46 صفحه - 14000 تومان
مقاله کامل در مورد گچ مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
39 صفحه - 10000 تومان
مقاله کامل در مورد کاشی های ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
34 صفحه - 10000 تومان
مقاله کامل در موردقیر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
56 صفحه - 13000 تومان
مقاله کامل در مورد فلزات ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
150 صفحه - 20000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
45 صفحه - 10000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
84 صفحه - 14000 تومان
مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
70 صفحه - 16000 تومان
مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
44 صفحه - 9000 تومان
مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 11000 تومان
مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
52 صفحه - 12000 تومان
مقاله کامل در موردچوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان
31 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
22 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 12000 تومان
مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
58 صفحه - 12000 تومان
بررسی آب و هوا در طرح و شکل و معماری ساختمان
23 صفحه - 5000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 12000 تومان
تاثیر انقلاب صنعتی در معماری
17 صفحه - 5000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 20000 تومان
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
24 صفحه - 6000 تومان
طراحی و معماری کتابخانه ملی ایران
11 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 12000 تومان
تاریخ معماری یونان
18 صفحه - 5000 تومان
صوت در معماری و تاثیر آن
24 صفحه - 6000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
17 صفحه - 6000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
17 صفحه - 6000 تومان
بررسی معماری و ساخت انواع دیوارها و دروازه ها
26 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی و مطالعه بر معماری و ساخت مکانهای مذهبی و بقای متبرکه گیلان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
93 صفحه - 30000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 12000 تومان
شیوه معماری ایراتی
25 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری مدرن11
18 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
21 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 20000 تومان
آینه کاری و کاشی کاری در معماری اسلامی
29 صفحه - 6000 تومان
نور و تاریکی در معماری اسلامی
24 صفحه - 7000 تومان
مطالعه و بررسی معماری چین فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 10000 تومان
مطالعه و بررسی معماری قصرها و کاخهای چین فایل بصورت پاورپوینت
64 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 30000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
بررسی بافت معماری شهر بابل
13 صفحه - 4000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 18000 تومان
مسجد الحرام - معماری فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 5000 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 16000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 5000 تومان
آشنایی با معماری اسلامی و زندگی نامه معمار علی اکبر اصفهانی
35 صفحه - 10000 تومان
بررسی بازارهای قدیمی - معماری بازارها
42 صفحه - 16000 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 36000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 18000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 16000 تومان
نقش اسلام در معماری ایران
7 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 20000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
43 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 30000 تومان
شناخت روستای جراغیل - بررسی رسوم آداب موقعیت معماری و اقلیم روستا فایل بصورت پاورپوینت
80 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 8000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری
20 صفحه - 7000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 56000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 16000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 24000 تومان
بررسی و تحلیل طراحی فضای آموزشی معماری فایل بصورت پاورپوینت
129 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 12000 تومان
جایگاه خوشنویسی در معماری مساجد
29 صفحه - 10000 تومان
سازه های معماری در بناهای اسلامی.docx
38 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 10000 تومان
پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
27 صفحه - 24000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 24000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 16000 تومان
نقد معماری دوره پست مدرن
16 صفحه - 6000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 12000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 10000 تومان
نقد معماری دوره پست مدرن
16 صفحه - 6000 تومان
بررسی و مطالعه معماری مدرن و ویژگیها
39 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی و مطالعه معماری هتل
58 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل‎های نهفته در معماری رایانش ابری 9
5 صفحه - 10000 تومان
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری پروتکل بلوتوث
20 صفحه - 40000 تومان
تاثیر نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهروردی
16 صفحه - 5000 تومان
نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهره وردی
19 صفحه - 5000 تومان
امنیت در فضاهای مسکونی تحقیق معماری پاورپوینت
23 صفحه - 6000 تومان
بررسی معماری شهرک مسکونی چپیل اثر چت وود پاورپوینت
29 صفحه - 10000 تومان
تحلیل سایت چند پروژه مسکونی معماری پاورپوینت
54 صفحه - 14000 تومان
تحلیل سایت مجتمع مسکونی جلفای اصفهان معماری پاورپوینت
29 صفحه - 10000 تومان
تحلیل معماری مجتمع مسکونی نمونه داخلی جلفای اصفهان پاورپوینت
30 صفحه - 10000 تومان
روشهای نوین طراحی نرم افزار معماری و مدلهای تولید نرم افزار
80 صفحه - 24000 تومان
IBA social building معرفی معماری بنا اثر آیزنمن در برلین
10 صفحه - 5000 تومان
مطالعات فرهنگسرای هنر تبریز فایل بصورت پاورپوینت
119 صفحه - 20000 تومان
معماری جهان فایل بصورت پاور پوینت
50 صفحه - 12000 تومان
ژان ژاک روسو نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی فایل بصورت پاور پوینت
26 صفحه - 7000 تومان
مبانی کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 7000 تومان
معمار کنزو تانکو - کنزو تانگه معرفی و شرح آثار فایل بصورت پاورپوینت
58 صفحه - 16000 تومان
سی دی رام - فایل بصورت پاور پوینت
14 صفحه - 4000 تومان
فلاپی درایو - فایل بصورت پاور پوینت
26 صفحه - 5000 تومان
هارد دیسک - فایل بصورت پاور پوینت
23 صفحه - 5000 تومان
ژنیکوماستی فایل بصورت پاور پوینت
30 صفحه - 7000 تومان
گچ - گچ ساختمان فایل بصورت پاور پوینت
13 صفحه - 5000 تومان
نقش انگیزش در رشد مهارت حرکتی - فایل بصورت پاورپوینت
61 صفحه - 10000 تومان
سازماندهی - فایل بصورت پاور پوینت
17 صفحه - 5000 تومان
اپرای سیدنی - فایل بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 5000 تومان
زمین شناسی دریایی فایل بصورت پاور پوینت
170 صفحه - 14000 تومان
سیمان - فایل بصورت پاور پوینت
25 صفحه - 6000 تومان
بررسی هتل ها و متل های رشت فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 6000 تومان
کاخ عالی قاپور فایل بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 10000 تومان
نمای آلومینیومی فایل بصورت پاور پوینت
17 صفحه - 5000 تومان
پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با ریاضیات- تاریخچه اعداد فایل بصورت پاور پوینت
17 صفحه - 5000 تومان
دیالیز آب و فاضلاب فایل بصورت پاور پوینت
30 صفحه - 8000 تومان
نمایش اعداد در کامپیوتر فایل بصورت پاور پوینت
19 صفحه - 5000 تومان
آشنایی با سد و سد سازی فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
بررسی گیاه شمعدانی فایل بصورت پاورپوینت
7 صفحه - 5000 تومان
بررسی میزان ماندگاری ماهی سفید شکم خالی در سردخانه با درجه برودت زیر 18 درجه فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 10000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 11000 تومان
حسابداری نفت گاز فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 10000 تومان
شتر و بررسی آن فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 6000 تومان
مدبريت اسناد و بايگانی فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 10000 تومان
مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
48 صفحه - 14000 تومان
سبک شناسی نثر - فایل بصورت پاور پوینت
186 صفحه - 30000 تومان
مدیریت استرس فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
معرفی بیماری صرع فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 5000 تومان
مهدی اخوان ثالث فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 3000 تومان
بتن ریزی پل فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 7000 تومان
تکنولوژی isdn فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 4000 تومان
آموزش Microsoft Publisher فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
مدیریت استرس فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 8000 تومان
اضافه وزن و چاقی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 9000 تومان
نمونه گیری در حسابداری فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 10000 تومان
جرثقیل فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 5000 تومان
اعجاز عدد 19 فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 6000 تومان
الکترومغناطیس - میدان الکتریکی فایل بصورت پاورپوینت
49 صفحه - 12000 تومان
انواع بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
90 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 32000 تومان
پول و ارز و بانکداری فایل بصورت پاورپوینت
87 صفحه - 18000 تومان
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
جلبک قرمز فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
سوسیالیسم فایل بصورت پاورپوینت
46 صفحه - 10000 تومان
شناخت فلزات سنگین فایل بصورت پاورپوینت
109 صفحه - 18000 تومان
کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 16000 تومان
مدیریت تولید فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 6000 تومان
مطالعه تطبیقی دیدگاههای فلسفی فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 7000 تومان
معماری چین پکن فایل بصورت پاورپوینت
79 صفحه - 18000 تومان
مقایسه سیستم عامل ویندوز و سیستم عامل لینوکس فایل بصورت پاور پوینت
31 صفحه - 10000 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
نمونه سئوال فیزیک پایه 1 فایل بصورت پاورپوینت
7 صفحه - 4000 تومان
آشنایی یا موتورهای جستجوگر فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 7000 تومان
جوشکاری و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 5000 تومان
محوطه سازی فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 9000 تومان
بررسی بازاریابی شرکت نوکیا فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 7000 تومان
بررسي اجمالي عملكرد بازرگاني خارجي كشور در شش ماهه اول سال 1386 فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 6000 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 4000 تومان
خازن و تشریح و کارکرد فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 5000 تومان
کار آفرینی زنان و موانع آن فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
مدیریت توسعه فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 10000 تومان
حسابداری طرح های عمرانی- کار آموری در اداره پست فایل بصورت پاورپوینت
74 صفحه - 18000 تومان
علل لزوم وجود بيمه و پيدايش آن درجوامع بشري فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
علل و عوامل قيام عاشورا را از زبان حضرت سيدالشهداء فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 6000 تومان
کارآفرین نمونه - ماتسوشیتا فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 6000 تومان
آرگونومی - تعریف و تشریح فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 4000 تومان
آشنایی با انرژی خورشیدی فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 7000 تومان
برنامه نویسی آژاکس فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 18000 تومان
روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 10000 تومان
شناخت فلزات صنعتی فایل بصورت پاورپوینت
109 صفحه - 20000 تومان
طراحی یک سیستم پشتیبانی به منظور عملیات نگهداری کانتینرها در پایانه های کانتینری فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 8000 تومان
کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی و مدلسازی سیستم ها فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 12000 تومان
نمایی از شیروانی چوبی فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 8000 تومان
کارگاه شبکه محلی فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
تاریخچه در و پنجره در ایران فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
معماری چین کاخها و قصرها فایل بصورت پاورپوینت
84 صفحه - 20000 تومان
نمای آلومینیومی در ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
54 صفحه - 12000 تومان
معماری چین فایل بصورت پاورپوینت
112 صفحه - 30000 تومان
معماری چوب در گیلان فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 8000 تومان
آشنايي با مفـاهيـم ، ويژگي هـا ، اصـول ، روش و برنــامــه ريــزي آمــوزش بزرگسالان فایل بصورت پاورپوینت
157 صفحه - 16000 تومان
آلیاژ های منیزیم و مطالعه و بررسی کاربرد آنها فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 10000 تومان
برنامه ريزي استراتژيك فایل بصورت پاور پوینت
24 صفحه - 7000 تومان
آشنایی با نرم افزارvirtual pc فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 8000 تومان
ویروس ها و آنتی ویروس های کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 6000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 44000 تومان
سیستم های عامل فایل بصورت پاورپوینت
322 صفحه - 56000 تومان
گل و گیاهان زینتی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
ماشین آلات راه سازی فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 7000 تومان
نیاز سنجی در آموزش سلامت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
آشنایی و مطالعه ماشینهای تراش فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
بررسی مکانیسم های دفاعی از نظر روانشناسی فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 5000 تومان
تاریخچه و آشنایی با شرکت بنز و بنیانگذار آن کارل بنز فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 8000 تومان
جاذبه های شهر رشت- فایل بصورت پاور پوینت
16 صفحه - 6000 تومان
شیطان پرستی فایل بصورت پاورپوینت
47 صفحه - 10000 تومان
کارآفرینی در تعاونیها فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 6000 تومان
کارآفرینی در تعاونیها و گذری بر موسس اتومبیل ساز بنز فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 10000 تومان
ماشین آلات راهسازی فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 8000 تومان
ماکروسفالی فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 3000 تومان
مطالعه تطبیقی دیدگاههای فلسفی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
مطالعه کودکان تیز هوش و نابغه فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
هیدروسفالی فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
آشنایی با کامیونها فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
بازاریابی - مدیریت بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
90 صفحه - 20000 تومان
جلبک قرمز فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 7000 تومان
مطالعه و بررسی و طراحی و ساخت باند و پی فرودگاه فایل بصورت پاورپوینت
41 صفحه - 12000 تومان
بتن سبک فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
جنبش تنباکو فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
فرش اصفهان فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 8000 تومان
مدیریت تولید فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
سازه بتنی و فلزی - سازه ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 10000 تومان
شنایی با معابد هند فایل بصورت پاورپوینت
52 صفحه - 12000 تومان
قیر و مواد نفتی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 8000 تومان
بررسی گنبد فایل بصورت پاورپوینت
45 صفحه - 10000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با چند گیاه دارویی و تزیینی فایل بصورت پاورپوینت
52 صفحه - 12000 تومان
بررسی روش آموزش - روش کاوشگری اکتشافی فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
برف و نحوه تشکیل آن فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 6000 تومان
خاک و شناخت آن فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 10000 تومان
راههای کاهش تصادفات جاده ای فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 8000 تومان
سیستم های اطلاعاتی فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 8000 تومان
شناخت گچ فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 6000 تومان
تندرا و تایگا فایل بصورت پاورپوینت.pptx
55 صفحه - 12000 تومان
حسابداری سرمایه فکری فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
کاهش تصادف جاده ای فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 5000 تومان
نحوه عملیات گود برداری فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
آنتی ویروس فایل بصورت پاورپوینت
40 صفحه - 12000 تومان
آنتی ویروس فایل بصورت پاورپوینت
40 صفحه - 12000 تومان
انواع دیوارها فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
الکترودیالیز در تصفیه آب فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 10000 تومان
بتن و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 - وجوه نقد فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
تاثیری که تلویزیون بر افکار عمومی گذاشته است فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 10000 تومان
دانه بندی خاک فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
سازه های نگهبان - گودبرداری و سازه های نگهبان فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 8000 تومان
ظرافت معلمی فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
ظرافت های معلمی فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 24000 تومان
بررسی استاندارد حسابداری شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 10000 تومان
آبهای زیر زمینی فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 16000 تومان
آبهای سطحی و استفاده بهینه از آنها فایل بصورت پاورپوینت
70 صفحه - 16000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 30000 تومان
مدیریت زمان فایل بصورت پاورپوینت
41 صفحه - 10000 تومان
معماری دیکانستراکسن و بررسی فلسفه آن فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 14000 تومان
بورس و اصطلاحات بورس فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 8000 تومان
معماری هند فایل بصورت پاورپوینت
55 صفحه - 16000 تومان
نمودارهای مربوط به طراحی سیستم کتاب فروشی آنلاین فایل بصورت پاورپوینت
13 صفحه - 10000 تومان
هزینه یابی کایزن فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 5000 تومان
تاثير نماز بر سلامت جسمي كودكان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 10000 تومان
مهارت حل مساله و تصمصم گیری فایل بصورت پاورپوینت
55 صفحه - 12000 تومان
آنتن یاگی فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 8000 تومان
برآورد نتيجه رابطه مبادله بازرگاني در ايران با توجه به انواع شاخص هاي تعديل کننده فایل بصورت پاورپوینت
51 صفحه - 16000 تومان
برنامه ریزی در توسعه اقتصادی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 18000 تومان
حسابداری فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 12000 تومان
مدیریت ریسک فایل بصورت پاورپوینت
72 صفحه - 18000 تومان
بتن هبلکس و سیپورکس فایل بصورت پاورپوینت
49 صفحه - 12000 تومان
پروژه در مورد مرمت بنای ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
64 صفحه - 24000 تومان
استفاده از کامپوزیت هایfrp در ساخت و بهسازی سازه ها فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
آزمایشگاه شبکهnat -در شبکه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 10000 تومان
قطارهای سریع السیر مغناطیسی فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 6000 تومان
کاریرد کامپوزیت در راه آهن فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 10000 تومان
مطالعه و بررسی کاربران اینترنت فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 12000 تومان
مطالعه و بررسی و طراحی و ساخت باند و پی فرودگاه فایل بصورت پاورپوینت
41 صفحه - 20000 تومان
رنه دکارت فیلسوف ریاضیدان فیزیکدان فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
روباتهای پاسخگو فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 8000 تومان
ساختار موتورهای جستجوگر کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
تعارف در فرهنگ مردم کرمان فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 36000 تومان
آرگونومی فایل بصورت پاورپوینت
61 صفحه - 20000 تومان
آشنایی با شرکت مایکروسافت فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
دستگاه اره نواری صنایع چوب فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 4000 تومان
سیستمهای حسابرسی مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 6000 تومان
کاربرد کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 10000 تومان
معماری مدارس جهان اسلام فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 14000 تومان
معماری مدارس اولیه فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 10000 تومان
امنیت در شبکه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 10000 تومان
امنیت شبکه فایل بصورت پاور امنیت
63 صفحه - 18000 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 12000 تومان
پوشاک زنان گیلانی - گیلک فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 14000 تومان
سیستم عامل فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 8000 تومان
عوامل موثر بر تربیت فرزندان فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 8000 تومان
منطق فازی و کاربردهای آن فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 14000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 34000 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 8000 تومان
تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
53 صفحه - 14000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 16000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد ارایش می کنند فایل بصورت پاورپوینت
75 صفحه - 18000 تومان
خاک فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 7000 تومان
داراییهای ثایت فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 8000 تومان
روشهای هزینه يابي سفارش كار – مرحله ای فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 12000 تومان
سرمایه گذاری فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
طرح تجاري كسب و كار آژانس مسکن فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
گردشگری فضایی فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
هزینه یابی بر مبنای هدف فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با بتن فایل بصورت پا.رپوینت.pptx
29 صفحه - 12000 تومان
برج خلیفه فایل بصورت پاور پوینت.pptx
27 صفحه - 12000 تومان
بررسی اپرای سیدنی اثر یورن اتزون فایل بصورت پاورپوینت.pptx
37 صفحه - 14000 تومان
بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین فایل بصورت پاورپوینت.ppt
12 صفحه - 5000 تومان
تاثیر مصالح در صرفه جویی - استفاده از شیشه های دو جداره فایل بصورت پاورپوینت.ppt
30 صفحه - 12000 تومان
جداسازی پروتین فایل بصورت پاورپوینت.pptx
36 صفحه - 12000 تومان
ستون ساختمان فایل بصورت پاورپوینت.pptx
16 صفحه - 8000 تومان
سقف کرمیت فایل بصورت پاورپوینت.pptx
31 صفحه - 12000 تومان
کفپوشها فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
مطالعه برند پپسی - نوشابه پپسی فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 10000 تومان
معرفی انواع خاک فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 5000 تومان
مفاهيم اصلي حسابداري پيمانكاري استاندارد شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
45 صفحه - 18000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با هتل و بخشهای مختلف آن فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 14000 تومان
برج خلیفه فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 12000 تومان
فرمونهای حشرات فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 12000 تومان
کاربرد کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 12000 تومان
کاشی کاری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 8000 تومان
معرفی هورمون های بازدارنده رشد در حشرات فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 7000 تومان
مکانیسم پرواز حشرات فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
تاثیر رطوبت در ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 12000 تومان
ترافیک فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 12000 تومان
تشریح بیان مسئله در پژوهش فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 12000 تومان
داده کاوی فایل بصورت پاورپوینت
84 صفحه - 24000 تومان
سلسله مراتب اداری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 10000 تومان
شرکت اپل و گوشی های آن فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 14000 تومان
کانون اصلاح و تربیت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
چغندر قند فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 14000 تومان
خلاقیت بانکهای اروپایی فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 14000 تومان
دوپینگ و مشکلات و معضلات فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 14000 تومان
رادار فایل بصورت پاورپوینت
57 صفحه - 16000 تومان
روش تست نرم افزاری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 70000 تومان
سموم قارچی فایل بصورت پاورپوینت
133 صفحه - 30000 تومان
سیستم حرارتی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 6000 تومان
عایق های رطوبت فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 10000 تومان
عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 12000 تومان
قالبهای لغزنده فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 12000 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 24000 تومان
گلهای زینتی فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 7000 تومان
گنبد قابوس بزرگترین گنبد آجری جهان فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 14000 تومان
گیاه دارویی تاتوره فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
گیاه دیفنباخیا فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 10000 تومان
مطالعه گل همیشه بهار فایل بصورت پاورپوینت
114 صفحه - 36000 تومان
معرفی سایت آمازون فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 10000 تومان
مقبره رامسس دوم و معبد آمون کارناک فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 14000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا فایل بصورت پاور پوینت
22 صفحه - 10000 تومان
هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 12000 تومان
نگهداری بر مبنای قابلیت اعتماد فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 14000 تومان
ویتامین های محلول در چربی فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 10000 تومان
وایمکس فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 12000 تومان
گیاه دارویی تاتوره فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 4000 تومان
نگهداری بر مبنای قابلیت اعتماد فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 12000 تومان
هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 6000 تومان
چغندر قند فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 12000 تومان
خلاقیت بانکهای اروپایی فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 10000 تومان
دوپینگ و مشکلات و معضلات فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 8000 تومان
رادار فایل بصورت پاورپوینت
57 صفحه - 12000 تومان
روش تست نرم افزاری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 6000 تومان
سموم قارچی فایل بصورت پاورپوینت
133 صفحه - 24000 تومان
عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 12000 تومان
قالبهای لغزنده فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 16000 تومان
گلهای زینتی فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 6000 تومان
گنبد قابوس بزرگترین گنبد آجری جهان فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
گیاه دیفنباخیا فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 8000 تومان
مطالعه گل همیشه بهار فایل بصورت پاورپوینت
114 صفحه - 18000 تومان
معرفی سایت آمازون فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 10000 تومان
مقبره رامسس دوم و معبد آمون کارناک فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 12000 تومان
وایمکس فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 8000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 10000 تومان
ویتامین های محلول در چربی فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 8000 تومان
اصول پرورش و فراوری گیاهان دارویی فایل بصورت پاورپوینت
112 صفحه - 20000 تومان
اصول و پرورش و نوآوری گیاهان دارویی فایل بصورت پاورپوینت
131 صفحه - 24000 تومان
اضطراب و ترس ازامتحان وراههای درمان آن فایل بصورت پاورپوینت
62 صفحه - 16000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 8000 تومان
آرماتور بندی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
آزمایش کاهش ایمنومگنتیک فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
آشکار ساز اهداف متحرک فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با زعفران فایل بصورت پاورپوینت
118 صفحه - 30000 تومان
بازاریابی اینترنی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 10000 تومان
بتن سبک فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 4000 تومان
پوشش سقف فایل بصورت پاورپوینت
56 صفحه - 20000 تومان
پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس همراه با نمودار ها و دیاگرام های مربوطه فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 24000 تومان
تاثیر تنظیم کننده های رشد در گلدهی فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 14000 تومان
جی پی اس و جی ای اس فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 12000 تومان
جمعیت و تنظیم خانواده فایل بصورت پاورپوینت
63 صفحه - 14000 تومان
جنگ افزار فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
قطب نما فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
هیدرولوژی سیل فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 10000 تومان
فرم الکترونیک فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 3000 تومان
منظومه شمسی فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 4000 تومان
شاخش ها در سنجش سرمایه انسانی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 5000 تومان
فرآیند تحلیل شبکه ای فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 5000 تومان
تراکیال و برونش ( فایل به صورت پاورپوینت می باشد )
14 صفحه - 6000 تومان
حسین شیخ زین الدین ( فایل به صورت پاورپوینت می باشد )
28 صفحه - 8000 تومان
حافظه کامپیوتر ram فایل به صورت پاورپوینت
24 صفحه - 6000 تومان
مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
95 صفحه - 30000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت - H.D.D هارد دیسک
22 صفحه - 5000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری
12 صفحه - 6000 تومان
سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
17 صفحه - 6000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت s5 طراحی سیستم
19 صفحه - 10000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت PET-CT تصحیح تضعیف در سیستمهای
27 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007