یکشنبه 4 تیر 1396
بازدید امروز : 2547 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری

تعداد فرضیه : 2 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون : همبستگی پیرسون
تعداد نمونه : 62 عدد
پرسشنامه : پرسشنامه 6 سئوال همراه با گویه
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده : spss
قیمت : 20000 تومان
ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
تعداد صفحه :
25
قیمت :
20000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فرضیات تحقیق

1 ـ بین حمایتهای دولتی از شرکتهای بیمه در سفارت خانه ها و رونق گردشگری در کشور رابطه معنادار وجود دارد.

2 ـ بین نوع بیمه ( بیمه وسایل یا بیمه گردشگر ) ارائه شده توسط شرکتهای بیمه و رونق گردشگری در کشور رابطه معنادار وجود دارد.

جامعه آماري

جامعه آماری این پژوهش کلیه گردشگرانی هستند که در محدوده زمانی انجام این پژوهش به شهرستان ؟ سفر کرده اند.

گــروه نمونه

62 نفر از گردشگران شهرستان ؟ به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

روش تجزیه وتحلیل داده ها

دراین تحقیق ازتکنیک های موجود در آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه استفاده می گردد دراین تحقیق در مرحله اول تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه، تجزیه وتحلیل بخش اول به صورت ارائه جداول یک بعدی به صورت فراوانی مطلق و نسبی پرداخته شد. ودرمرحله بعد به آزمون فرضیات با استفاده از رومی همبستگی پیرسون پرداخته شده است.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017